Bicie rekordu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej

(fot. SP Żębocin)

Żębocin, 24-10-2018

     16 października o godzinie 12.00 w całej Polsce rozpoczęła się akcja próby pobicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób. Uczniowie, rodzice, pracownicy oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żębocinie także wzięli udział w akcji.

     Od 2013 roku, z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, dzień 16 października obchodzony jest jako Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

(fot. SP Żębocin)

     Zanim zapadła decyzja o uczestnictwie w akcji WOŚP, uczniowie corocznie uczestniczyli w szeregu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez przedstawicieli OSP w Żębocinie, z ratownikami na basenie, jak również z wychowawcami oddziałów klasowych, podczas których niektórzy poznali, inni zaś przypomnieli zasady zachowania się w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej.

     Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęliśmy akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która trwała 30 min. Koordynatorem akcji była Pani Ewa Szczygieł. W akcji brało udział nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również rodzice uczniów, ich młodsze rodzeństwo, pracownicy szkoły i przedstawiciele OSP w Żębocinie.

(fot. SP Żębocin)

Również w przyszłym roku planujemy przyłączyć się do tej pożytecznej inicjatywy a nawet zaangażować w to więcej osób.

SP Żębocin   

(fot. SP Żębocin)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20181024zeb_rekord/art.php