Maturzyści z ZS Proszowice na 100%

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 22-09-2018

     Znakomicie spisali się tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Pod względem zdawalności proszowicka szkoła okazała się liderem nie tylko w powiecie, ale także w Małopolsce i kraju. Spośród tegorocznych abiturientów 12 uzyskało 100% punktów na egzaminie z jednego i więcej przedmiotów.

     Powiat proszowicki pod względem zdawalności był zdecydowanym liderem w majowej sesji egzaminu maturalnego w Małopolsce. Uczniowie ze szkół powiatu proszowickiego osiągnęli zdawalność na poziomie 92%, podczas gdy wynik w Małopolsce wyniósł 83%, a w kraju 79%.

     Znakomite wyniki uzyskali abiturienci Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Spośród przystępujących do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym 97% uzyskało pozytywny wynik, a zdawalność w Technikum kształcącym w zawodach technik ekonomista i technik hotelarstwa wyniosła 100%. Pod względem zdawalności licealiści i technicy z Proszowic uzyskali zdecydowanie wyższy wyniki od średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

     Ogromnym powodem do dumy są również wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. 12 abiturientów uzyskało 100% punktów na egzaminie z jednego i więcej obowiązkowych i dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) przedmiotów. Do grona najlepszych maturzystów należą: Aleksandra Grzywacz, Joanna Kilian, Wiktoria Kubeczko, Dominika Ożóg, Mariola Rojewska, Mateusz Warso, Patryk Znaj, Łukasz Mierzwa, Kamil Sadowski, Beata Syta, Michał Żywot, Justyna Warchoł.

     Rekordzistką w zdobywaniu 100% okazała się absolwentka Technikum - Justyna Warchoł. Spośród 6 zdawanych przedmiotów z czterech uzyskała wyniki maksymalne (w tym na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego), z pozostałych powyżej 90%. Młodszym kolegom udziela następujących wskazówek: W przygotowaniach do matury pomogła mi systematyczność i wysoka frekwencja na zajęciach, bo dzięki niej nie musiałam poświęcać nauce dużo czasu. Bardzo istotna była też pomoc nauczycieli, którzy motywowali nas do pracy i przekazywali wiele cennych wskazówek. Egzamin maturalny na poziomie podstawowym nie jest trudny. W dużej mierze bazuje na umiejętności logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem, dlatego uważam, że wystarczy podejść do niego na poważnie, ale też z umiarem i spokojem oraz przyswajać tylko najważniejsze informacje. Warto skupić się na tych przedmiotach, które najbardziej nas interesują i mogą umożliwić dostanie się na wybrane kierunki studiów.

     Znakomite wyniki młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach to efekt odpowiedzialnej i systematycznej nauki, dojrzałego podejścia abiturientów do egzaminu. To również sukces nauczycieli, którzy wspierali i motywowali uczniów do pracy. Dla szkoły to potwierdzenie wysokiej jakości nauczania.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20180922zspr_100procent/art.php