"Nasza wiedza-nasza przyszłość" na liście do głosowania

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 7-09-2018

     Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego umożliwia mieszkańcom decydowanie na co wydać pieniądze. W III edycji Budżetu Obywatelskiego pozwolono mieszkańcom zagospodarować kwotę 8 milionów złotych. Projekt edukacyjny pt. "Nasza wiedza-nasza przyszłość", opracowany z myślą o młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, znalazł się na liście zadań dopuszczonych do publicznego głosowania. Od 10 września do 5 października 2018 r. mieszkańcy powiatu proszowickiego mogą głosować na to zadanie.

     Budżet obywatelski stwarza mieszkańcom Małopolski warunki do kształtowania ich najbliższego otoczenia, umożliwia zaspokojenie potrzeb i realizację zadań najistotniejszych dla rozwoju powiatu, subregionu oraz całego województwa. Wśród zgłoszonych do realizacji zadań, po weryfikacji formalno - prawnej, na liście dopuszczonych do publicznego głosowania projektów, znalazł się także projekt edukacyjny pt. "Nasza wiedza - nasza przyszłość", opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

     Projekt pt. "Nasza wiedza - nasza przyszłość" skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, czyli do grupy młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie - rolnicze oraz teren małego, nieuprzemysłowionego miasteczka.

     Projekt obejmuje zajęcia rozwijające pozalekcyjne z wielu przedmiotów, które kształcą młodzież Zespołu Szkół w Proszowicach na poziomie rozszerzonym (j. polski, matematyka, j. obce, biologia, chemia, geografia, historia, wos, informatyka) oraz z przedmiotów, które wychodzą naprzeciw zainteresowaniom uczniów i ich potrzebom edukacyjnym (przedmioty zawodowe oraz zajęcia sportowe). Zajęcia te mają odbywać się w grupach do 20 osób, dając możliwość wszechstronnej realizacji zainteresowań beneficjentów.

     Zadaniem zajęć ma być rozwijanie zainteresowań, pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy, ugruntowanie jej poprzez zajęcia poglądowe (wyjazdowe wykłady, lekcje muzealne, warsztaty, wyjazdy zawodoznawcze). Celem kilkudniowego wyjazdu zagranicznego jest wspieranie możliwości edukacyjnych ucznia, a zwłaszcza podnoszenie kompetencji językowych uczestników wyjazdu w sytuacjach codziennych: zakupy, zwiedzanie obiektów, działań w hotelu, rozmów ze spotkanymi ludźmi, użytkownikami języka niemieckiego, ale również języka angielskiego. W ramach projektu przewidziana została realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych, które wspierają rozwój fizyczny uczniów oraz budują umiejętność pozytywnego współzawodnictwa oraz wychodzą naprzeciw potrzebie zdrowego trybu życia.

     Dla Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach to kolejna szansa na pozyskanie środków zewnętrznych. Udział szkoły w I edycja Budżetu Obywatelskiego zakończył się sukcesem - zrealizowano wówczas pionierski projekt "Edukacja dla przyszłości". Pomysłodawcy tegorocznego zadania oczekują, że - dzięki głosom mieszkańców powiatu proszowickiego, młodzież spełni swoje marzenia poznawcze i kulturowe.

Małgorzata Słaby, Agnieszka Głowicka-Polkowska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20180907zspr_doglosowania/art.php