Nagrody, podziękowania i łzy wzruszenia - pożegnanie maturzystów 2018

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 2-05-2018

     W piątek, 27 kwietnia 2018 r., uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy czwartej Technikum pożegnali się z murami proszowickiego Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego. Teraz przed nimi egzamin maturalny.

     W okolicznościowym przemówieniu Dyrektora szkoły - mgr Doroty Król nie zabrakło podziękowań dla młodzieży za wysokie wyniki w nauce, liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatu, województwa czy kraju. Abiturienci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen odebrali świadectwa z wyróżnieniem. Wychowawcy klas - mgr Beata Zapiór (IIIA), mgr Aleksander Wójcik (IIIB) oraz mgr Agnieszka Głowicka-Polkowska (IVT) wręczyli uczniom nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy - w podziękowaniu za zaangażowanie w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych oraz wzorową postawę uczniowską. Szczególne nagrody wyróżniającym się uczniom wręczyła Pani Dyrektor mgr Dorota Król. Statuetkę "Wyróżniający Absolwent" otrzymało 8 maturzystów.

(fot. ZS Proszowice)

     Pożegnania są również bardzo trudne dla nauczycieli. Niespodzianką dla uczniów były prezentacje filmowe przygotowane przez wychowawców. Filmy pokazywały wesołe sytuacje szkolne, w których uczestniczyli uczniowie odchodzących klas. Podczas projekcji był i śmiech, i łzy wzruszenia.

     W czasie uroczystości podziękowano także rodzicom tegorocznych maturzystów za zaangażowanie w bieżące życie szkoły i udzielone wsparcie we wszystkich obszarach jej działalności. Teraz młodzież będzie miała kilka dni odpoczynku, ale już 4 maja uczniowie ponownie zasiądą w ławkach, by napisać najważniejszy egzamin w swoim dotychczasowym życiu - egzamin maturalny.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   

(fot. ZS Proszowice)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20180502zspr_maturzysci/art.php