facebook
Kalendarium niepodległości część XLIII - Wychodzenie z systemu

    Dzisiaj jest piątek, 05 czerwca 2020 r.   (157 dzień roku) ; imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera Ś. Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   wiktoria 1920   | 
 Nieskończenie Niepodległa 
 | 

serwis IKP / kultura-oświata / Nieskończenie Niepodległa / Kalendarium niepodległości część XLIII - Wychodzenie z systemu
O G Ł O S Z E N I A


Kalendarium niepodległości część XLIII - Wychodzenie z systemu

pierwszy numer "Gazety Wyborczej" z 8 maja 1989 roku
(fot. Ośrodek KARTA)

Proszowice, 16-11-2018

Wychodzenie z systemu. Załamanie gospodarcze bloku komunistycznego, przegrywana wojna Kremla w Afganistanie, groźba nowej fali oporu społecznego - jak solidarnościowy 1980/81, śmierć poprzedników - skłania Michaiła Gorbaczowa, przywódcę Sowietów, do złagodzenia w polityce KPZR ostrza totalitarnego. Od 1987 roku dysydenci nie trafiają do łagrów. W Peerelu, we wrześniu 1986, ostatnia grupa więźniów politycznych wychodzi na wolność, zamykając w ten sposób okres podziemnej walki w stanie wojennym.

     Kraj jest po traumie, społeczeństwo obezwładnione. Inicjatywa Lecha Wałęsy, by w maju 1987 zebrać elitę opozycji, przynosi sfomułowanie programu, a powstały z czasem Komitet Obywatelski określa drogę przemian. Po strajkach 1988 roku władze okazują się gotowe do negocjacji, z udziałem Kościoła. Po Okrągłym Stole (luty-kwiecień 1989), w uzgodnionych na 4 czerwca 1989 wyborach, opozycja wchodzi do parlamentu.

"Trybuna Ludu" z 6 lutego 1989 roku z relacją z pierwszego dnia obrad Okrągłego Stołu
plakaty wzywające do głosowania na kandydatów "Solidarności" w wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku
(fot. Ośrodek KARTA)
plakat nawołujący do bojkotu wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku
(fot. Ośrodek KARTA)

11 września 1986 - na wolność wychodzą ostatni więźniowie polityczni stanu wojennego.

31 maja 1987 - zebrana w Warszawie z inicjatywy Lecha Wałęsy grupa kilkudziesięciu intelektualistów i działaczy związkowych podpisuje oświadczenie przed trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski, formułując postulowany program przemian.

Z oświadczenia 62 intelektualistów i działaczy związkowych zebranych na zaproszenie Lecha Wałęsy na naradę przed trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski: W oczekiwaniu, że trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny będzie wydarzeniem o doniosłym znaczeniu i dalekosiężnych skutkach, [...] pragniemy dać wyraz naszemu wspólnemu następującemu stanowisku:

1. Polacy - jak każdy naród świata - mają prawo do niepodległości. "Nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski na jej mapie". [...]

2. Polacy - jak każdy naród świata - mają prawo do życia w demokracji, wolności, prawdzie, poszanowaniu prawa. [...]

3. Polacy - jak każdy naród świata - mają prawo do samodzielnie kształtowanego ładu gospodarczego. [...]

Zasadą naszych działań na rzecz tych praw jest wyrzeczenie się stosowania przemocy. Taki jest sens doświadczenia "Solidarności"
.
Warszawa, 31 maja 1987

18 grudnia 1988 - grono intelektualistów i związkowców zebrane w Warszawie na ponowne zaproszenie Lecha Wałęsy tworzy Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie (później: Komitet Obywatelski "Solidarność").

6 lutego 1989 - rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu czyli negocjacje między przedstawicielami władz PRL, opozycją i Kościołem. Obrady odbywają się w różnych zespołach i trwają 2 miesiące. Łącznie bierze w nich udział ponad 700 osób. Zapadają decyzje o powołaniu senatu, utworzeniu urzędu prezydenta i częściowo wolnych wyborach.

Lech Wałęsa w przemówieniu, zamykającym obrady Okrągłego Stołu: Dziewięć tygodni rozmów o najważniejszych sprawach naszej ojczyzny pozwoliło nam dojść do przekonania, że w sytuacji, w której się znajdujemy, nie ma już mowy o handlu między różnymi stronami, ale tylko o wielkim ryzyku, które ponoszą wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za Polskę. Albo potrafimy jako naród budować - w sposób pokojowy - niepodległą, suwerenną, bezpieczną równoprawnymi sojuszami Polskę, albo utoniemy w chaosie demagogii i w rezultacie w wojnie domowej, w której nie będzie zwycięzców. [...]

Zabiegaliśmy o konkretne ustalenia, które mogą zostać wcielone w życie natychmiast. Takie jak legalizacja "Solidarności", "Solidarności Rolników", Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Te postulaty zostały przez stronę rządowo-koalicyjną przyjęte
.
Warszawa, 5 kwietnia 1989

4 czerwca 1989 - odbywają pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne po II wojnie światowej. Obóz władzy PRL ponosi porażkę.

Jerzy Urban: [Włodzimierz] Czarzasty, nasz orzeł od kampanii wyborczej, który jeszcze poprzedniego dnia martwił się, by zwycięstwo PZPR-u nie było zbyt przytłaczające, zreferował wyniki - masakra.

Napisałem na kartce oświadczenie o przegranych wyborach oraz zaakceptowaniu ich wyników przez partię i kartkę tę podałem Jaruzelskiemu.

Jaruzelski głośno ją odczytał i wtedy przeżyłem największy wstrząs. Jaruzelski zapytał, czy są uwagi. I nikt nie miał żadnych.

Oddanie władzy nastąpiło więc bez dyskusji
.
Warszawa, 5 czerwca 1989

ulotka satyryczna nawiązująca do obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, wydana przez Grupy Oporu "Solidarni"
(fot. Ośrodek KARTA)
przypinka nawiązująca do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku
(fot. Ośrodek KARTA)
znaczki niezależne wydane przez Pocztę "Solidarności", nawiązujące do debaty telewizyjnej Lech Wałęsa - Alfred Miodowicz w 1988 roku
(fot. Ośrodek KARTA)
znaczki niezależnych wydawnictw nawiązujące do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku
(fot. Ośrodek KARTA)


red.   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
czerwiec  5  piątek
czerwiec  6  sobota
czerwiec  7  niedziela
czerwiec  8  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ