facebook
Kalendarium niepodległości część XXXI - pozór legitymacji

    Dzisiaj jest sobota, 30 maja 2020 r.   (151 dzień roku) ; imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama Dzień Rodzicielstwa Zastępczego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   wiktoria 1920   | 
 Nieskończenie Niepodległa 
 | 

serwis IKP / kultura-oświata / Nieskończenie Niepodległa / Kalendarium niepodległości część XXXI - pozór legitymacji
O G Ł O S Z E N I A


Kalendarium niepodległości część XXXI - pozór legitymacji

ulotka wydana przez "blok demokratyczny" przed Referendum Ludowym 30 czerwca 1946 roku
(fot. Archiwum Narodowe w Krakowie)

Proszowice, 25-08-2018

Pozór legitymacji. Brutalna pacyfikacja Polski przez Sowietów i oddanych im polskich komunistów, początkowo maskowana, staje się z czasem oczywistością. Jednak, dla zachowania choćby formalnych pozorów, zaprowadzany przez nich system totalitarny trzyma się werbalnie demokratycznej fasady, przydatnej propagandowo. Zastosowany na masową skalę terror, niszczący opozycję polityczną i zbrojną, ma obezwładnić społeczeństwo - tak, by straciło nadzieję na wolność obywatelską i niepodległość państwa.

     Referendum, przeprowadzone przez komunistów w czerwcu 1946, mające być potwierdzeniem ich prawa do rządzenia, zostaje drastycznie sfałszowane. Cały system oszustw wewnętrznych zostaje wzmocniony przez ekipę sowieckich fałszerzy, która wypełnia na nowo blisko połowę protokołów: klęskę referendum zamieniają w sukces. Podobnie komuniści wygrywają wybory. Podstawą ich władzy jest kłamstwo.

plakaty i ulotki wydane przez "blok demokratyczny" przed Referendum Ludowym 30 czerwca 1946 roku
(fot.Archiwum Narodowe w Krakowie)
dywersyjna ulotka rzekomo wydana przez Polskie Stronnictwo Ludowe przed Referendum Ludowym 30 czerwca 1946 roku
(fot.Archiwum Narodowe w Krakowie)

30 czerwca 1946 - odbywa się referendum - pytania są dobrane tak, aby wykazać rzekome poparcie społeczne dla komunistów. Mimo to większość obywateli opowiedziała się przeciwko nim. Wyniki zostają sfałszowane.

Karol Popiel (prezes Stronnictwa Pracy) w dzienniku: Pytania [referendum: "Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej?"] ułożone są tak, że wynik musi wytworzyć pozory zaufania narodu dla tymczasowych władz. Nawet pytanie o jedno - czy dwuizbowy parlament może przynieść pożądaną przez inicjatorów odpowiedź. Ale też tylko ten punkt może stworzyć okazję do zamanifestowania prawdziwej opinii. Wystarczy tylko rzucić hasło, że umownym znakiem manifestacji będzie wypowiedzenie się za dwuizbowością.
Tak też się stało. Cały kraj wie, w którym punkcie należy powiedzieć: "nie"!

Warszawa, 28 maja 1946

Z protestu PSL do Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego: Komisje [Okręgowe], w skład których wchodzili członkowie PSL, stwierdziły usunięcie autentycznych protokołów Komisji Obwodowych i zastąpienie ich standaryzowanymi protokołami, sporządzonymi przez te same osoby, z podrobieniem podpisów członków Komisji oraz nieprawdziwymi wynikami głosowania. [...]
Głosów "trzy razy tak" przeciętnie było około 5 procent. [...] Społeczeństwo polskie we wszystkich jego warstwach jest do głębi wstrząśnięte powyższymi nadużyciami i z całkowitą nieufnością odnosi się do wyników [zdecydowana większość odpowiedzi "tak"] ogłoszonych w prasie
.
Warszawa, 9 lipca 1946

18 grudnia 1946 - PSL wystosowuje do ambasadorów ZSRR, Wielkiej Brytanii i USA memorandum, w którym przedstawia brutalne i niedemokratyczne metody walki komunistów z opozycją, towarzyszące przygotowaniom do wyborów.

Mieszkaniec wsi Pustelnik (pow. miński) w liście do Naczelnego Komitetu PSL: W wielkim strachu i nacisku przeżywamy dni przedwyborcze. Zjechało się do nas wojsko, które ciągle urządza wiece i zebrania. Pod groźbą aresztowania lub rewizji zmuszają, żeby głosować za jakimś tam blokiem. Wszystkich na zebraniu zapisują na listę i każą się podpisywać, że będą głosować za rządem. Kto nie chce podpisać, to na drugi dzień ma albo rewizję, albo do Bezpieczeństwa go zabierają i biją, że on z partyzantami trzyma albo należy do Stronnictwa pana Mikołajczyka, albo pod pozorem, że ma broń. [...] My do 19 stycznia [terminu wyborów] nie wytrzymamy.
Pustelnik, 30 grudnia 1946

19 stycznia 1947 - odbywają się sfałszowane wybory do Sejmu Ustawodawczego. Według oficjalnych wyników komunistyczna PPR i jej sojusznicy zdobyli 80% głosów. Komunistyczne rządy zostają zalegalizowane, społeczeństwo - pod wpływem wielomiesięcznej kampanii terroru - złamane.

Plut. Lucjan Grabowski "Lot" (dowódca antykomunistycznego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego): Cała okoliczna ludność głosowała na listę kandydatów Mikołajczyka - byliśmy pewni, że zwycięży. Nie podejrzewaliśmy takiej perfidii. Po zakończonym głosowaniu, wieczorem, KBW przywiozło urny pełne głosów na listę [rządowego] Bloku Demokratycznego. Urny z prawdziwymi głosami zostały spalone, do Łomży pojechały podstawione urny z głosami już z góry obliczonymi.[...] Przepadły wszystkie nadzieje.
Gmina Tykocin, po 19 stycznia 1947

22 lutego 1947 - Sejm Ustawodawczy uchwala ustawę o amnestii. W jej wyniku z podziemia wychodzi ponad 50 tys. osób, swoją działalność ujawnia też ponad 20 tys. przebywających w więzieniach. Informacje od ujawniających się ułatwiają wykrycie i aresztowanie innych osób. Choć pojedyncze grupy zbrojne ukrywają się i działają w kolejnych latach, zorganizowane podziemie zbrojne w kraju praktycznie przestaje istnieć.

"Robotnik", organ prasowy Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu Referendum Ludowego 30 czerwca 1946 roku
(fot. Biblioteka Jagiellońska)
"Express Wieczorny" w dniu Referendum Ludowego 30 czerwca 1946 roku
(fot. Biblioteka Narodowa)
karta do głosowania w Referendum Ludowym 30 czerwca 1946 roku
(fot. Archiwum Narodowe w Krakowie)
członkowie Polskiej Partii Robotniczej po Referendum Ludowym 30 czerwca 1946 roku
(fot. Archiwum Narodowe w Krakowie)


red.   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
maj  30  sobota
maj  31  niedziela
czerwiec  1  poniedziałek
czerwiec  2  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ