Kalendarium niepodległości część XXX - Defilada Klęski

Londyn, 8 czerwca 1946 - parada dla uczczenia zwycięstwa w II wojnie światowej
(fot. Domena publiczna)

Proszowice, 22-08-2018

Defilada Klęski. Symbolicznym wymiarem powojennego układu geopolitycznego Europy staje się 8 czerwca 1946 w Londynie Defilada Zwycięstwa, w której idą reprezentanci zwycięskich wojsk sojuszniczych II wojny. Udziału odmawia Związek Sowiecki, którego wizja Wojny Ojczyźnianej nie akcentuje znaczenia Wielkiej Brytanii. Pominięta zostaje także Polska, choć jej oddziały stacjonują nadal w Europie Zachodniej. Tak też objawia się "żelazna kurtyna", oddzielająca Zachód od sfery sowieckiej.

     W Defiladzie nie uczestniczą polscy żołnierze, nawet lotnicy, którzy podczas bitwy o Anglię skutecznie bronili Londynu. Uległość sojuszników wobec dyktatu Stalina staje się nie tylko zawstydzająca moralnie, obnaża zarazem skalę ich politycznych błędów - niebawem ma się okazać, jak szkodliwa jest taka gra z totalitarnym dyktatorem. Dla Polski, tracącej suwerenność, londyńska manifestacja jest potwierdzeniem Klęski.

Londyn, 8 czerwca 1946 - parada dla uczczenia zwycięstwa w II wojnie światowej
(fot. Domena publiczna)
artykuł z pierwszej strony wydawanego w Londynie pisma "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. The Polish Daily" z 6 czerwca 1946
(fot. Biblioteka Narodowa)

8 czerwca 1946 - w Londynie odbywa się Defilada Zwycięstwa - narody sprzymierzone świętują zwycięstwo w II wojnie światowej. Wśród defilujących wojsk nie ma Polaków.

Z artykułu w polskim dzienniku emigracyjnym: Rząd warszawski odrzucił zaproszenie brytyjskie wzięcia udziału w Defiladzie Zwycięstwa, wyznaczonej na 8 czerwca w Londynie. [...] Rząd brytyjski zrezygnował z udziału przedstawicieli jednostek [Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie], które walczyły pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino i Falaise. Przewidziano jedynie, że grupa polskich lotników z Battle of Britain [Bitwy o Anglię] zostanie wmieszana w szeregi RAF. I to jednak zostało potraktowane przez warszawskich komunistów jako kamień obrazy.

[...] W ten sposób żelazna kurtyna, obowiązująca dziś we wszystkich przejawach życia międzynarodowego, zostanie również zastosowana do święta, którym londyńczycy pragnęli uczcić swe zasłużone zwycięstwo
.
Londyn, 31 maja 1946

Adam Pragier (członek Rządu RP na uchodźstwie) w artykule w "Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza": Mówiono kiedyś, że wojna rozpoczęła się w obronie niepodległości Polski. Decyzję polską podjęcia obrony wobec przemożnego nieprzyjaciela sławiono w całym świecie jako "natchnienie narodów". Dziś nie istnieje niepodległość Polski oraz wielu innych narodów, przykrytych, niby wiekiem trumny, okupacją sowiecką sięgającą aż po Łabę.
Londyn, 7 czerwca 1946

Reginald Jebb (redaktor naczelny "The Weekly Review") w liście otwartym do Prezydenta Władysława Raczkiewicza: Postępowanie rządu nie zawsze jest odbiciem opinii społeczeństwa. Postępowanie naszego rządu w ubiegłą sobotę nie jest odbiciem opinii społeczeństwa Anglii, Szkocji i Walii. [...] Jako naród jesteśmy zawstydzeni tym, co zrobiono Polsce w naszym imieniu.

[...] Pan, Panie Prezydencie, i Pańscy rodacy rozumieją, być może lepiej niż inne narody, co znaczy cierpliwość. [...] Nie obawiajmy się, że cierpliwość lub odwaga narodu polskiego idzie dzisiaj na marne. [...] Chciałbym podkreślić, że nie jesteście sami. Pomimo wszystko, co się stało, pomimo tego, że zdradził Was nasz rząd, Anglicy i Szkoci nie zapomnieli, co znaczy honor. Są oni ciągle wdzięczni Sprzymierzeńcowi, który nigdy ich nie zawiódł
.
Londyn, 13 czerwca 1946

okładki brytyjskich programów obchodów pierwszej rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej
(fot. Domena publiczna)
okładki brytyjskich czasopism wydanych po paradzie dla uczczenia zwycięstwa w II wojnie światowej
(fot. Domena publiczna)


red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/nn/20180822kalendarium30/art.php