facebook
Kalendarium niepodległości część XXII - sojusz okupantów

    Dzisiaj jest piątek, 05 czerwca 2020 r.   (157 dzień roku) ; imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera Ś. Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   wiktoria 1920   | 
 Nieskończenie Niepodległa 
 | 

serwis IKP / kultura-oświata / Nieskończenie Niepodległa / Kalendarium niepodległości część XXII - sojusz okupantów
O G Ł O S Z E N I A


Kalendarium niepodległości część XXII - sojusz okupantów

wrzesień 1939, spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
(fot. Ośrodek KARTA)

Proszowice, 29-06-2018

Sojusz okupantów. Chociaż walka polskich oddziałów z Niemcami nadal trwa, obaj agresorzy, III Rzesza i Związek Sowiecki, obejmują polskie ziemie, zgodnie ze swym wcześniejszym tajnym porozumieniem. Niepodjęcie działań wojennych przez Anglię i Francję, mimo ich sojuszniczych deklaracji, przesądza o ostatecznej klęsce Polski. Oba te kraje jednak nie wycofują się do "stanu pokoju", który oznaczałby zgodę Europy na kolejny podbój agresywnego totalitaryzmu; wojna trwa.

     Od pierwszych dni okupacji najeźdźcy na podbitym terytorium Rzeczpospolitej usiłują nie tylko obezwładnić walczące lub mogące walczyć wojsko, lecz także wszelkie polskie elity - polityczne, administracyjne, intelektualne. Intencja agresji staje się oczywista: całkowita likwidacja państwa polskiego. Linię, łączącą odtąd oba państwa totalitarne, przedstawiają one w propagandzie jako granicę przyjaźni.

Tarnopol, 25 września 1939, polska broń zdobyta przez żołnierzy radzieckich
(fot. Ośrodek KARTA)
Lwów, wrzesień 1939, żołnierze rozdający mieszkańcom radzieckie gazety, kadr z propagandowego filmu Michaiła Romma "Oswobożdienie Zapadnoj Ukrainy"
(fot.Ośrodek KARTA)
wrzesień 1939, spotkanie niemieckiego i radzieckiego patrolu na linii demarkacyjnej
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Berlin, wrzesień 1939, minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop (z prawej) z ambasadorem sowieckim w Berlinie Aleksandrem Szkwarcewem (z lewej), przed wylotem na rozmowy w Moskwie
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Warszawa, 5 października 1939, Adolf Hitler przyjmuje defiladę wojsk niemieckich w Alejach Ujazdowskich
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

22 września 1939 - w Brześciu nad Bugiem generałowie niemiecki i sowiecki przyjmują "defiladę braterstwa", linia demarkacyjna rozdziela obie okupacje.

28 września 1939 - ZSRR i III Rzesza zawierają Układ o przyjaźni i granicach, przypieczętowujący podział ziem polskich pomiędzy dwóch agresorów.

Adolf Hitler (kanclerz III Rzeszy) w przemówieniu: Niemcy i Rosja stworzą tu [w Europie Wschodniej] zamiast zapalnego ogniska Europy sytuację, którą kiedyś będzie można ocenić jako odprężenie [...]. Nie mamy wobec Anglii ani Francji żadnych celów wojennych [...]. Jeśli Anglia dziś wierzy, że musi prowadzić wojnę przeciwko Niemcom, to chciałbym na to odpowiedzieć, co następuje: Polska w kształcie Traktatu Wersalskiego już nigdy się nie odrodzi! Gwarantują to w ostatecznym rachunku nie tylko Niemcy, gwarantuje to także Rosja.
Gdańsk, 19 września 1939

Z tajnego protokołu dodatkowego do "Układu o przyjaźni i granicach" pomiędzy III Rzeszą a ZSRR: Obie strony nie będą tolerowały na swoich obszarach agitacji polskiej, oddziałującej na tereny drugiej strony. Wszelką tego typu agitację będą na swoich terenach powstrzymywać w zarodku, informując się wzajemnie o wskazanych [koniecznych] środkach.
Moskwa, 28 września 1939

Wiaczesław Mołotow (komisarz spraw zagranicznych ZSRR) podczas V Nadzwyczajnej Sesji Rady Najwyższej ZSRR: Rządzące koła Polski niemało się pyszniły "trwałością" swego państwa i "potęgą" swej armii. Jednakże wystarczające okazało się krótkie uderzenie w Polskę ze strony armii niemieckiej, a potem Armii Czerwonej, aby nic nie zostało z owego pokracznego bękarta traktatu wersalskiego, który żył kosztem ucisku niepolskich narodowości."Tradycyjna polityka" bezdogmatycznego lawirowania i gry pomiędzy Niemcami i ZSRR okazała się niewypłacalna i całkowicie zbankrutowała. [...] Polsce nie pomogły ani angielskie, ani francuskie gwarancje. Właściwie to i dotąd nie wiadomo, co to były za "gwarancje" (powszechny śmiech).
Moskwa, 31 października 1939

Kraków, 7 listopada 1939, uroczystość objęcia przez Hansa Franka urzędu gubernatora okupowanych ziem polskich na dziedzińcu Wawelu
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Berlin, 14 listopada 1940, spotkanie komisarza ludowego Wiaczesława Mołotowa (z lewej) z ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Joachimem von Ribbentropem (z prawej), widoczni także: tłumacz-radca ambasady Hilger (drugi z prawej) i kierownik organizacyjny NSDAP Robert Ley (drugi z lewej)
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Warszawa, luty 1940, niemiecko-radziecka komisja do spraw przesiedleń, w środku Oskar Dengel, komisaryczny prezydent Warszawy
(fot. Jan Ryś/Narodowe Archiwum Cyfrowe)
lipiec 1940, gubernator Hans Frank w towarzystwie oficerów na granicy niemiecko-radzieckiej
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
karykatura autorstwa Artura Szyka
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)


red.   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
czerwiec  5  piątek
czerwiec  6  sobota
czerwiec  7  niedziela
czerwiec  8  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ