facebook
Kalendarium niepodległości część XX - z pozycji siły

    Dzisiaj jest sobota, 31 maja 2020 r.   (151 dzień roku) ; imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili +Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki); Dzień bez papierosa!!!    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   wiktoria 1920   | 
 Nieskończenie Niepodległa 
 | 

serwis IKP / kultura-oświata / Nieskończenie Niepodległa / Kalendarium niepodległości część XX - z pozycji siły
O G Ł O S Z E N I A


Kalendarium niepodległości część XX - z pozycji siły

Kraków, marzec 1938, komunikat o ultimatum wystosowanym przez rząd polski do rządu litewskiego
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Proszowice, 13-06-2018

Z pozycji siły. 30 września 1938. Pół roku po upokarzającym Litwę ultimatum, Polska wymusza uległość Pragi w sprawie Zaolzia. Chce pokazać Europie swoją moc.

     W ślad za skutecznymi aneksjami III Rzeszy wobec Austrii i Czechosłowacji, władze II RP postanawiają skorzystać z aury stanowczej polityki między narodami. W marcu 1938 incydent na granicy z Litwą staje się pretekstem do złamania jej oporu wobec nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską. Wojsko manifestuje gotowość do interwencji, lecz litewskiej granicy nie przekracza. Na początku października natomiast Rzeczpospolita odbiera Zaolzie wprowadzając tam armię.

     Uległość Litwy i Czechosłowacji wzmacnia w kraju złudne poczucie mocarstwowości. Propaganda rządzącej sanacji przekonuje Polaków, że ich państwo potrafi nie tylko radzić sobie z narastającymi konfliktami wewnętrznymi, ale otwiera się na dalsze podboje. Liczebność członków Ligi Morskiej i Kolonialnej, żądających kolonii zamorskich, zbliża się do miliona.

Wilno, marzec 1938, demonstracja antylitewska na placu Napoleońskim
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Katowice, 20 września 1938, manifestacja antyczeska
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Warszawa, wrzesień 1938, manifestacja antyczeska na placu Piłsudskiego z żądaniami przyłączenia Zaolzia do Polski
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Czeski Cieszyn, październik 1938, defilada polskich wojsk po zajęciu Zaolzia
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Karwina, październik 1938, delegacje polskich organizacji społecznych na defiladzie po zajęciu Zaolzia
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

17 marca 1938 - po zastrzeleniu polskiego żołnierza przez strażników litewskich rząd polski wystosowuje wobec Litwy ultimatum w sprawie natychmiastowego nawiązania stosunków dyplomatycznych (wcześniej między Polską a Litwą trwał stan konfliktu, przede wszystkim z powodu przyłączenia do Polski Wileńszczyzny). Rząd litewski przyjmuje ultimatum 19 marca.

Z informacji w wileńskim "Słowie": Na placu Marszałka Piłsudskiego zgromadził się kilkunastotysięczny tłum, podzielony na cały szereg organizacji, z wielką ilością sztandarów i transparentów [...]: "Ukarać zbrodniarzy litewskich!", "Serce Polski - to Wilno", "Marszałku Śmigły, prowadź nas na Kowno!", "Niech żyje unia Litwy z Polską!", "Zmusić Kowno do uregulowania stosunków polsko-litewskich".
Warszawa, 17 marca 1938

Maria Dąbrowska (pisarka) w dzienniku: W ogromnym napięciu czekamy na odpowiedź na polskie ultimatum, żądające nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych z tym krajem. [...] Wreszcie, o pierwszej dodatek nadzwyczajny, że Litwa przyjęła polskie warunki. Ogromna ulga.
Warszawa, 19 marca 1938

Michał Römer w dzienniku: Przyjęcie przez Litwę żądań ultymatywnych polskich nie jest niczym innym, jak załamaniem całej dotychczasowej polityki narodowej litewskiej. [...] Jest w tym i obraza, i upokorzenie, i rozterka głęboka rozdroża, i przeczucia oraz reminiscencja historyczna Unii Lubelskiej.
Kowno, 20 marca 1938

2 października 1938 - Czechosłowacja przyjmuje polskie warunki dotyczące oddania Zaolzia (części Śląska Cieszyńskiego znajdującej się za Olzą). Oddziały Wojska Polskiego, witane owacyjnie przez polską społeczność, zajmują zwrócone ziemie.

Z ultimatum rządu RP wobec rządu Czechosłowacji: Rząd polski widzi się zmuszony żądać w sposób najbardziej kategoryczny [...]: natychmiastowego ustąpienia oddziałów wojskowych i policyjnych z terytorium [Zaolzia] [...] i oddania w sposób ostateczny wspomnianego terytorium polskim władzom wojskowym.
Praga, 30 września 1938

Z informacji w "Myśli Narodowej": Stał się fakt radosny: [...] powiększyliśmy granice Rzeczypospolitej. [...] Zdobyliśmy się na krok wybiegający poza ideę wyłączną obrony, krok o charakterze ekspansywnym. Znaczenie więc moralne i materialne zajęcia Śląska jest duże - fakt ten nie może pozostać bez następstw w dalszym biegu naszej polityki zagranicznej.
Warszawa, 9 października 1938

Karwina, październik 1938, przemówienie gen. Władysława Bortnowskiego po zajęciu Zaolzia
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Ligotka Kameralna, październik 1938, polscy żołnierze z czeskim godłem zdjętym z urzędu pocztowego
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Cieszyn, październik 1938, mieszkańcy niszczący słup graniczny po zajęciu Zaolzia
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
książka z 1938 roku
(fot. Biblioteka Narodowa)


red.   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
maj  31  niedziela
czerwiec  1  poniedziałek
czerwiec  2  wtorek
czerwiec  3  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ