RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ konkurs historyczny

(fot. Ośrodek KARTA)

Proszowice, 8-05-2018

     Wystartował zorganizowany przez OŚRODEK KARTA, konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ. Jego ideą jest zachęcenie młodzieży do włączenia się w odczytywanie podpisów, do badania historii osób i instytucji zapisanych na kartach Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych i dzielenia się efektami swoich prac. Deklaracja znajduje się na uruchomionym w zeszłym roku przez Ośrodek KARTA portalu "Nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl".

     Jest to 5,5 mln podpisów złożonych w 1926 roku przez obywateli polskich. Najmłodsi z uczniów podpisujących wtedy Deklarację w szkołach powszechnych urodzeni byli w 1918 roku, a niektórzy z nich dożyli naszych czasów - stąd tytuł projektu. W tak wyjątkowy sposób Polacy dziękowali wtedy Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz pomoc dla zrujnowanego po wojnie kraju.

     Chcemy zachęcić młodzież do szukania podpisów swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości i odtwarzania Ich losów. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12-19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

(fot. Ośrodek KARTA)

Konkurs przebiegać będzie w dwóch Ścieżkach:

I Ścieżka konkursu polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.
Prace w I Ścieżce konkursu należy dostarczyć do 30 czerwca 2018 roku (do północy), przesyłając mailem lub za pomocą programu wetransfer na adres konkurs@karta.org.pl.

II Ścieżka konkursu polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup.
Prace w II Ścieżka konkursu należy dostarczyć do 30 września 2018 (do północy) przesyłając mailem lub za pomocą programu wetransfer na adres konkurs@karta.org.pl.

+ w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród pieniężnych i wyróżnień.

     Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ jest częścią programu Nieskończenie Niepodległa prowadzonego przez Ośrodek KARTA przez cały 2018 rok. Celem programu jest - w roku stulecia niepodległości Polski - ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl.

Poniżej linki do tutoriali, które można znaleźć na naszym kanale YouTube:
 • "Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" - jak korzystać z portalu? | Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ
  https://www.youtube.com/watch?v=eUxw8ozPyMo
 • Kaligrafia - jak odczytywać dawne pismo? | Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ
  https://www.youtube.com/watch?v=rcC-1SyMNuA
 • Genealogia - jak odszukiwać historie ludzi? | Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ
  https://www.youtube.com/watch?v=wvnVjN1OVNU
 • Animacja kultury - jak stworzyć ciekawy projekt na podstawie materiałów historycznych? | Konkurs RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ
  https://www.youtube.com/watch?v=GJJysXKtAL4


red.   

Źródło: Ośrodek KARTA


Partnerami akcji są Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza. Konkurs został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Mokotów.

(fot. Ośrodek KARTA)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/nn/20180508konkurs/art.php