Kalendarium niepodległości część III

Paryż, lipiec 1918, przedstawiciele Armii Polskiej oraz Komitetu Narodowego Polskiego witają gen. Józefa Hallera (na pierwszym planie pierwszy z lewej)
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Proszowice, 27-01-2018

Ambasada narodu. Deklaracje Aliantów wobec Polski uzasadniają całkowite odwrócenie się kraju od okupujących go państw centralnych - utrzymywanie zależności politycznych od nich staje się postawą sprzeczną z racją stanu. Polacy zyskują swoje oficjalne przedstawicielstwo w Komitecie Narodowym Polskim, działającym w Paryżu. Powołana tam Armia Polska, z inicjatywy Romana Dmowskiego, czyni naród polski wojującym w gronie sprzymierzonych, a zatem po stronie wygrywających wojnę.

1918 rok, msza polowa Armii Polskiej we Francji
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
1918 rok, 1 pułk Armii Polskiej we Francji w drodze na front
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Brienne (Francja), 22 czerwca 1918, uroczystość poświęcenia sztandarów Polskiej Armii we Francji
(fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie)

15 sierpnia 1917 - w wyniku porozumienia pomiędzy Narodową Demokracją, a Stronnictwem Polityki Realnej powstaje w Paryżu Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele. Jego celem jest odbudowanie państwa polskiego z pomocą państw Ententy.

Wrzesień - listopad 1917 - Francja, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone uznają Komitet Narodowy Polski za oficjalne przedstawicielstwo Polaków.

3 czerwca 1918 - na konferencji międzysojuszniczej premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch podpisują oświadczenie, w którym stwierdzają, że utworzenie zjednoczonego i niepodległego Państwa Polskiego, z wolnym dostępem do morza, stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie.

22 czerwca 1918 - Prezydent Francji Raymond Poincaré wręcza sztandary żołnierzom działającej pod auspicjami KNP Armii Polskiej we Francji.

14 lipca 1918 - oddziały Armii Polskiej maszerują pod własnym sztandarem w paryskiej defiladzie z okazji Święta Narodowego Francji.

28 września 1918 - Armia Polska we Francji uznana zostaje przez sprzymierzonych za armię "autonomiczną, sojuszniczą i współwalczącą".

6 października 1918 - gen. Józef Haller obejmuje Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich.

Niagara-on-the-Lake (Kanada), styczeń 1919, ochotnicy do Armii Polskiej we Francji
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)


red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/nn/20180127kalendarium03/art.php