Pogrzeb Mariana Makarskiego z udziałem przedstawicieli naszej gminy

(fot. kurierlubelski.pl)
(fot. CKiW Proszowice)

Proszowice, 5-06-2020

     W poniedziałek 1 czerwca 2020 roku na cmentarzu w Lublinie został pochowany śp. Marian Makarski, posiadacz honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice". W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja z Proszowic, w składzie: Grzegorz Cichy - burmistrz GiM Proszowice, Mieczysław Krzynówek - przewodniczący Komisji Kultury RM Proszowice, Danuta Bucka - dyrektor CKiW Proszowice, Ewa Oleksy-Baranowska - Biuro Rady i Promocji UGiM Proszowice, Henryk Pomykalski - historyk.

     Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka, który zaprojektował Marian Makarski. W mowach pożegnalnych wygłoszonych przez przedstawicieli władz miasta Lublina, uczelni wyższych oraz zaprzyjaźnionych osób, podkreślane były zasługi i osiągnięcia Artysty, a także Jego bliski związek z Proszowicami, które go ukształtowały.

Dla przypomnienia podajemy krótką notatkę o śp. Marianie Makarskim:

     Pan Marian Makarski był architektem, artystą, plastykiem i literatem. Przez większość życia mieszkał w Lublinie, jednak swoje najmłodsze lata spędził w Proszowicach. Nasze miasto stało się miejscem, do którego często wracał pamięcią; idealizowaną krainą dzieciństwa, która została utrwalona w jego obrazach oraz na kartach jego powieści.

     Niejednokrotnie odwiedzał Proszowice z wystawami swoich prac i promocją autobiograficznej książki pt. "Dom mojego ojca", w której opisał wspomnienia z dziecięcych lat spędzonych w naszym mieście oraz przedwojenną rzeczywistość Proszowic, widzianą oczami małego chłopca. Książka traktuje o kształtowaniu osobowości, jak również o wyborze dróg życiowych; o przywiązaniu do krajobrazów z dzieciństwa oraz o rodzinie, która odgrywa niebagatelną rolę w życiu małego dziecka. Za wspomnianą wyżej powieść autor otrzymał nagrodę im. Bolesława Prusa (2002).

     W 1995 r. pan Marian Makarski został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości. W 2010 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przestrzennego kształtowania środowiska oraz za zasługi w pracy artystycznej i publicystycznej. Od 1970 r. związany był z Politechniką Lubelską, gdzie zajmował się dydaktyką i pracą naukową. Był projektantem wielu obiektów architektonicznych, zarówno publicznych jak i sakralnych.

Także jego obrazy znajdują się w licznych muzeach na terenie całej Polski.

     Warte podkreślenia jest to, że pan Śp. Marian Makarski nigdy nie zapomniał o Proszowicach, zawsze ciepło wspominał nasze miasto, przyznawał, że było źródłem jego inspiracji i nie ukrywał dumy ze swojego pochodzenia. Bez wątpienia Proszowice w dużej mierze zaważyły na jego twórczości, są w niej widoczne, co sam artysta nierzadko podkreślał w swoich wypowiedziach i publikacjach.

     Rada Miejska nadała tytuł "Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice" Uchwałą Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 maja 2016 r.

Więcej informacji o artyście można znaleźć w naszym Serwisie TUTAJ.

Danuta Bucka   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/kultura/20200605ckiw_makarski/art.php