Historyczny wieczór

(fot. CKiW Proszowice)
(fot. CKiW Proszowice)

Proszowice, 2-03-2020

     W niedzielę, 1 marca w Sali Kameralnej Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach odbyła się premiera książki Henryka Pomykalskiego pt. "Historia proszowskich ulic". To kolejna wartościowa praca autora, która wzbogaci zbiór Prossoviana.

     Na "Historię proszowskich ulic" lokalna społeczność czekała kilka lat. I choć publikacja miała już swoją koncepcję wydawniczą i skład drukarski, na wydanie musiała poczekać. Jak zwykle na przeszkodzie stanęły finanse. Dzięki zaangażowaniu osobistych środków autora kolejna historyczna "perełka" trafia właśnie do prywatnych księgozbiorów miłośników historii i tradycji, a niebawem także znajdzie się w regionalnych zasobach lokalnych bibliotek.

     Promocyjne spotkanie zgromadziło w Centrum Kultury w Proszowicach rzesze proszowian. Sama publikacja wzbudzała ciekawość zebranych. Wyjątkowa osobowość autora i jego niecodzienny dar opowiadania o historii najbliższej "na żywo" zachęciły lokalną społeczność do udziału w spotkaniu.

     Wieczór promujący kolejną książkę historyka - regionalisty przeobraził się w benefis autora. Kolejni prelegenci podkreślali jego zasługi w wychowanie patriotyczne i regionalne wielu pokoleń uczniów. Z pewnością "Historia proszowskich ulic" jest ciekawą gawędą o etymologii nazw lokalnych traktów, losach patronów, przywołaniem znamienitych rodów proszowskich. Napisana wyjątkowo barwnie, z licznymi kontekstami literackimi i kronikarskimi. "Historia proszowskich ulic" jest wspaniałym darem proszowianina dla Proszowic.

(fot. CKiW Proszowice)

     To niezwykłe spotkanie z historią uświetnił występ artystyczny Magdaleny Sowy oraz młodzieży szkolnej. Spotkanie zakończyło się owacją na stojąco i prośbą o kolejne historyczne opracowania, bo przecież od czasu zamknięcia publikacji pojawiły się w mieście ronda, które mają swoje nazwy, a także nowa ulica - Słoneczna.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   

(fot. CKiW Proszowice)

fot. CKiW Proszowice
zdjęcia 1-03-2020   publikacja: 2-03-2020


Henryk Pomykalski - urodził się 9 I 1945 roku w Proszowicach. Nauczyciel historii i regionalista - entuzjasta i propagator dziejów "małej ojczyzny - "ziemi proszowskiej", społecznik. W latach 1959-1963 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, gdzie pod kierunkiem mgr Aleksandry Sikory rozwijał zainteresowania historią lokalną. Pasje badawcze rozwijał podczas studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod kierunkiem prof. Feliksa Kiryka.

Autor wielu prac historycznych poświęconych ziemi proszowskiej i miechowskiej (m.in. "Zarys dziejów Słomnik do końca XVI wieku", "Ziemia Proszowska", "Proszowice w okresie od Powstania Kościuszkowskiego do wybuchu I wojny światowej", "Z dziejów Nowego Brzeska w XVIII i XIX wieku"). Współautor monografii "Proszowice: zarys dziejów do 1939 roku". Felietony historyczne publikował najpierw na łamach "Gazety Lokalnej", a obecnie w "Internetowym Kurierze Proszowskim" i innych periodykach.

W przeszłości pełnił funkcję radnego gminnego, powiatowego oraz radnego sejmiku województwa krakowskiego. Inicjator przebudowy kwatery Żołnierzy Września 1939 roku, poległych w bitwie pod Proszowicami 6/7 IX 1939 roku, budowy pomnika kosynierów i kopca pamięci ofiar totalitaryzmu w Piotrkowicach Małych. Jako radny Gminy i Miasta i Proszowice kierował zespołem ds. korekty nazewnictwa ulic w mieście w 1991 roku.

Nauczyciel historii, wychowawca i dyrektor w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, kilka lat pełnił funkcję Inspektora ds. Oświaty i Wychowania w Proszowicach.

Członek wielu organizacji społecznych - związany ze Stronnictwem Demokratycznym, pełnił także funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krakowie oraz Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, od 2016 roku przewodniczący Stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemia Proszowicka". W 2000 roku wyróżniony Medalem i Dyplomem Brata Alberta.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/kultura/20200302ulice/art.php