Do krwi ostatniej kropli z żył...

19 stycznia 2023 (fot. Marcin Szwaja)

Gorzków, 29-03-2023

     Unikalny i wymowny patriotyczny plener. Przykład dla innych, jak prezentuje się tożsamość narodową w lokalnej społeczności. Jest takie miejsce, w którym historia i pamięć jest kultywowana i ma znaczenie. Będąc tam nawet w czasie prawdziwej zimy, gdy wokół biało od śniegu, to i tak widać, da się odczuć patriotyczną postawę, tutejszej społeczności.

     Tak jest na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie (powiat Kazimierza Wielka). Na tej nekropolii, zagospodarowano jego część dla upamiętnienia ważnych wydarzeń, na przestrzeni wieków w ojczyźnie oraz osób związanych z tą ziemią. Ten skwer został założony w 2017 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza, księdza dziekana Sławomira Sarka.

19 stycznia 2023 (fot. Marcin Szwaja)

19 stycznia 2023 (fot. Marcin Szwaja)
     Szkoda że, tak późno odkryłem to miejsce, bo to tematyczna lekcja historii, na której koniecznie trzeba być.

     Aby opisać to miejsce, cytat ze strony pilarscy.eu.: [...] Na końcu głównej alei cmentarza posadowiony jest krzyż, a obok niego kolejne kwatery. Pierwsza to kopiec, również krzyżem, symbolizujący początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Następna jest figura woja pod flagą w kształcie proporca husarskiego-nawiązuje do wojsk polskich, które przez wieki uważane były za obrońców ojczyzny i wiary.

Kolejna instalacja związana jest z okresem rozbiorów. Tu znajduje się tablica pamiątkowa Wojciecha Klimka powstańca styczniowego. Potem grób nieznanego żołnierza, który upamiętnia partyzantów i żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej, także żołnierzy wyklętych. Po drugiej stronie krzyża znajduje się odsłonięty przed miesiącem pomnik majora Hubala, a obok instalacja, która powstała w stulecie odzyskania niepodległości, czyli pomnik składający się trzech kolumn symbolizujących trzy zabory, zwieńczony koroną nawiązującą do herbu II RP.

19 stycznia 2023 (fot. Marcin Szwaja)
19 stycznia 2023 (fot. Marcin Szwaja)
Przed pomnikiem znajdują się kamienie ułożone w kształcie znaku rodła (ród i godło), czyli znaku, który powstał w 1934 roku na terenie Trzeciej Rzeszy jako symbol Związku Polaków w Niemczech, przypominający przebieg Wisły przez Polskę. Obok znajduje się kaplica Matki Bożej Bolesnej poświęcona dzieciom nienarodzonym na skutek usunięcia z łona matek, czyli aborcji. I wreszcie niepowtarzalna instalacja w formie słupów oraz torów kolejowych z Auschwitz, poświęcona wszystkim zamordowanym w gułagach, łagrach i obozach koncentracyjnych. [...]
.

     Na szczególną uwagę zasługuje Głaz pamięci Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" (22.06.1897-30.04.1940), ponieważ, jest związany z ziemią proszowską przez: dwór w Czechach, kościół parafialny w Niegardowie i dwór we Włostowicach koło Koszyc.

     Szkoda, że w dalszym ciągu nie ma upamiętnienia tego żołnierza - partyzanta kampanii wrześniowej, w powiecie proszowickim..., ale na razie, warto odwiedzić ten "skwer pamięci" w Gorzkowie.

Marcin Szwaja   

19 stycznia 2023 (fot. Marcin Szwaja)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20230329gorzkow/art.php