Świętowanie 3 Maja na Ziemi Proszowskiej

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 4-05-2019

Proszowice

     W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie jak co roku w Proszowicach, odbyły się oficjalne uroczystości związane z tą datą.

     Obchody święta 3 Maja zorganizowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Proszowicach, rozpoczęły się uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wzdłuż głównej ulicy miasta, której nazwę nadano na rzecz upamiętnienie Konstytucji.

     Defilada, którą poprowadziła Orkiestra Dęta Błysk z Żębocina wyruszyła spod budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, a następnie udała się do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Udział w niej wzięły liczne poczty sztandarowe, delegacje szkół i przedszkoli, stowarzyszeń, związków zawodowych i partii politycznych, a także panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

     Druga część miejskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji odbyła się na rynku w Proszowicach pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W oficjalnej części uroczystości głos zabrał burmistrz Gminy i Miasta Proszowice - Grzegorz Cichy oraz poseł na Sejm RP - Włodzimierz Bernacki. Obaj panowie w swoich wystąpieniach wyrazili szacunek oraz podziw wobec twórców Konstytucji, a także nawiązali do innej rocznic jaką w minionych dniach obchodziło państwo Polskie - 15 lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po przemówieniach delegaci złożyli pod pomnikiem wieńce oraz kwiaty.

     Konstytucja 3 Maja uchwalona została w 1791 przez Sejm Czteroletni. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) ustawą zasadniczą. Regulowała podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych i zagadnienia związane z obroną terytorium Rzeczypospolitej.

Paulina Meres   


fot. zbiory IKP
zdjęcia 3-05-2019   publikacja: 4-05-2019

Nowe Brzesko

     Jak w wielu miejscach w Polsce, tak i w Gminie Nowe Brzesko obchodziliśmy wczoraj Święto Konstytucji 3 Maja.

     Gminne obchody rozpoczęły się w szkole podstawowej w Nowym Brzesku, gdzie można było wziąć udział w uroczystej akademii. W jej trakcie wysłuchano pieśni patriotycznych, a podczas występów przygotowanych przez dzieci przeniesiono się do czasów, kiedy uchwalano Konstytucje 3 Maja. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - Krzysztof Madejski, wygłosił także okolicznościowe przemówienie.

     Po akademii, uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali do Kościoła Parafialnego w Nowym Brzesku na uroczystą Mszę Świętą, a następnie pod obelisk upamiętniający pomordowanych w trakcie II Wojny Światowej, gdzie złożono przygotowane wieńce i wiązanki. Na koniec uroczystości Burmistrz podziękował wszystkim za udział w uroczystości.

red.   


fot. zbiory IKP
zdjęcia 3-05-2019   publikacja: 4-05-2019

Radziemice

     W Gminie Radziemice, wczorajsze Święto Konstytucji 3 Maja było połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Z tej okazji jednostka OSP Obrażejowice, która była gospodarzem uroczystości otrzymała nowy sztandar.

     Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pod kościołem parafialnym w Łętkowicach, gdzie następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, w trakcie której został poświęcony nowy sztandar jednostki.

     Następnie uczestnicy uroczystości udali się na plac jednostki OSP w Obrażejowicach, gdzie odbyła się pozostała część ceremonii przekazania sztandaru. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Następnie wręczone zostały odznaczenia dla poszczególnych druhów strażaków. Całej uroczystości towarzyszyła orkiestra dęta.

red.   


fot. zbiory IKP
zdjęcia 3-05-2019   publikacja: 4-05-2019

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20190504maja3/art.php