Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Proszowicach

(fot. Andrzej Powidzki)

Proszowice, 4-05-2018

     W tym roku mija dokładnie 227 lat od momentu gdy Sejm Wielki (Czteroletni) uchwalił tzw. Konstytucję 3 maja. Zaledwie cztery lata później Rzeczpospolita Polska straciła niepodległość (III rozbiór Polski), ale dokument pozostał symbolem przemian na jakie chciano się zdecydować. Konstytucja 3 maja była dokumentem rewolucyjnym, jak na tamte czasy, wyznaczającym drogę do nowocześnie pojmowanej demokracji. Niezależnie od tego dawała nadzieję przetrwania narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

     Święto Konstytucji 3 maja przetrwało, łącząc Polaków w momentach przełomowych. Sama konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno - narodowym. Kolejne rocznice jej uchwalenia były okazją do zamanifestowania wolności narodu i pokazania, że nigdy Polska, ani Polacy, z europejskiej rodziny narodów nie wyszli.

(fot. Andrzej Powidzki)

     Jak każde wielkie wydarzenie, rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja są obecnie hucznie obchodzone, ale nie zawsze tak było. Zależało to od aktualnych w danym czasie uwarunkowań ustrojowo - politycznych w Polsce. Obchody były zakazane i przemilczane lub oficjalne i uroczyste.

     W czwartek, 3 maja 2018 roku w całej Polsce, uroczyście obchodzono Święto Narodowe Trzeciego Maja, zwane również Świętem Konstytucji 3 Maja. Proszowicka społeczność także uroczyście czciła 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

     Kilka minut po godzinie 9.00 zabiły dzwony kościelne, a z parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach ruszył uroczysty pochód z pocztami sztandarowymi w asyście orkiestry dętej "Błysk" z Ochotniczej Straży Pożarnej z Żębocina. Pochód przeszedł ulicą 3 Maja i dotarł do kościoła parafialnego, gdzie w godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomógł uczestnikom pochodu i mieszkańcom udział w mszy świętej dziękczynnej za Ojczyznę i Druhów Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszowicach.

(fot. Andrzej Powidzki)

(fot. Andrzej Powidzki)

     Mszę świętą celebrował proboszcz parafii proszowickiej ks. Jan Zwierzchowski, który przywitał wszystkich zebranych na mszy świętej, a w szczególności wicewojewodę małopolskiego Józefa Gawrona, starostę Grzegorza Pióro i burmistrza Grzegorza Cichego oraz powitał strażaków OSP i PSP, którym życzył wszystkiego najlepszego z okazji święta patrona strażaków św. Floriana. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Cebula, który przypomniał zgromadzonym w kościele znaczenie świąt jakie obchodzimy w dniu 3 maja (Święto Matki Bożej Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja), a w szczególności mówił o tym, że Maryja jest na trwałe wpisana w dzieje naszego narodu, gdyż we wszystkich ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeniach była obecna, w tym podczas powstawania Konstytucji 3 maja.

     Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz uczestników mszy na proszowicki Rynek, gdzie przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyła się główna uroczystość związana z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja.

     Przed pomnikiem została zaciągnięta Warta Honorowa przez członków straży pożarnej. Po odegraniu hymnu RP wystąpił z przemówieniem okolicznościowym burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, który po powitaniu zaproszonych gości i mieszkańców, mówił o genezie powstania Konstytucji 3 maja i jej wpływie na los narodu polskiego. Pod koniec przemówienia poinformował zebranych o współczesnych problemach i planach gminy w zakresie upiększania miasta. Na zakończenie powiedział: Wszystkim obecnym, szczególnie rodzinom, dzieciom, młodzieży życzę miłego i radosnego świętowania. Niech udział w dzisiejszej uroczystości wzmocni poczucie naszej tożsamości, byśmy z dumą mówili - jestem Polakiem. Niech się święci 3 maja. Niech żyje Polska. Glos zabrali również: wicewojewoda małopolski Józef Gawron i Mateusz Gajda - dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka - stowarzyszenie Kukiz 15. Podczas przemówień wiele miejsca poświęcono naszej historii i dumie bycia Polakiem oraz owocom Konstytucji sprzed 227 lat. Iwona Latowska zastępca burmistrza Gminy i Miasta Proszowice odczytała list od wicepremier Beaty Szydło skierowany do strażaków zawodowców i ochotników z okazji ich święta - Dnia Strażaka (4 maja).

(fot. Andrzej Powidzki)

     Po okolicznościowych przemówieniach werblista grał "Tremolo". Burmistrz Grzegorz Cichy w imieniu mieszkańców złożył wieniec na płycie przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, również delegacje składały wieńce, kwiaty i oddawały hołd dla uczczenia pamięci tych, którzy byli twórcami i obrońcami Konstytucji 3 maja. Uroczystość zakończyła defilada pocztów sztandarowych i Druhów Strażaków, którą przyjmowali: wicewojewoda małopolski Józef Gawron wraz z starostą Grzegorzem Pióro i burmistrzem Grzegorzem Cichym.

Obchodom towarzyszyła piękna pogoda, radosny nastrój i wszechobecne barwy narodowe - kolor biało czerwony.

Andrzej Powidzki   

fot. Andrzej Powidzki
zdjęcia 3-05-2018   publikacja: 4-05-2018

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20180504maja3/art.php