facebook
99. rocznica odzyskania niepodległości
Loading

    Dzisiaj jest wtorek, 25 września 2018 r.   (268 dzień roku) ; imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa ŚD Serca,Dzień Budowlańca    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   | 
 historia, pamięć 
 |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / historia, pamięć / 99. rocznica odzyskania niepodległości
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


99. rocznica odzyskania niepodległości

(fot. tetex.com)

Proszowice, 8-11-2017

     Po 123 latach niewoli otworzyła się szansa dla Polaków na własną Ojczyznę. Koniec I wojny światowej - 11 listopada 1918 roku w Compiegne państwa ententy (sojusznicy Wielka Brytania, Francja i Rosja) podpisują z Niemcami traktat o zawieszeniu broni.

     Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austrii dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała szansę na walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na przełomie października i listopada 1918 roku wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec, Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.

Narodowe Święto Niepodległości - to najważniejsze od 1989 roku święto państwowe w Polsce, obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaboru.

Dlaczego akurat w tym dniu obchodzimy
Narodowy Dzień Niepodległości?

     Wybór 11 listopada jako Święto Niepodległości uzasadnić można splotem różnych działań - procesów, które rozpoczęły się wcześniej, w tym wydarzeń związanych z zakończeniem I wojny światowej.

     Zawarcie rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 roku, pieczętującego ostatecznie klęskę Niemiec oraz przyjazd dzień wcześniej do Warszawy uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego spowodowały, że w tych dwóch dniach 10 i 11 listopada 1918 roku naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości.

Po zawarci rozejmu kończącego I wojnę światową i klęsce Niemiec, Rada Regencyjna powołana przez Niemcy i Austro-Węgry, działająca w Warszawie od września 1917 roku, wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju przekazała 11 listopada 1918 roku władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się. Józef Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne, po rozwiązaniu Rady Regencyjnej, a wcześniej przejęciu od niej "obowiązków i odpowiedzialności" wobec narodu polskiego, stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego.

     Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku, prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Wcześniej było obchodzone i organizowane przez różne środowiska, ale nie miało rangi święta państwowego. Symbolicznie uznano, że to właśnie w tym dniu Polska odzyskała niepodległość. W rzeczywistości jednak proces ten był złożony, a jednoznacznie wskazanie momentu, w którym nasz kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne. Można powiedzieć, że jest to data krzywdząca dla ówczesnych ugrupowań i środowisk politycznych, a jednocześnie zadawalająca wszystkich. Święto wprowadzone zostało Ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości (D.U. R.P. z 1937 Nr 33, poz. 255), której Art.1. mówi: "Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości". Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, a święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1938 roku. W latach 1939 - 1944 podczas okupacji niemieckiej obchodzenie święta było zakazane.

     Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) najważniejszym polskim świętem państwowym było Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone co roku 22 lipca (do1989), na pamiątkę rocznicy podpisania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 1944 roku. Święto wprowadzone zostało Ustawą z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski (D.U.PRL z 1945 Nr 32, poz. 194), której Art.1. mówi: "Celem upamiętnienia po wsze czasy Odrodzenia Niepodległego i Demokratycznego Państwa Polskiego - dzień 22 lipca, jako dzień suwerenności władzy Narodu Polskiego, stanowić będzie Narodowe Święto Odrodzenia Polski". Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 22 lipca 1945 roku. Jednocześnie straciła moc ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości - mówi o tym Art.4 ustawy.

     Zniesione 22 lipca 1945 roku przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Święto Niepodległości obchodzone przed II wojną światową, zostało przywrócone przez władze PRL w okresie transformacji ustrojowej, lecz pod nie co inną zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (D.U. PRL z 1989 Nr 6, poz.34), mówi: "Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość stanowi się, co następuje: Art.1. Dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości".

Ten szczególny dzień skłania nas do refleksji na temat patriotyzmu.

    Główne uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W tym roku 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości.

     Tegoroczne uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości w powiecie proszowickim organizuje Starostwo Powiatowe, a program przedstawia się następująco:

10.30 - koncert orkiestry dętej "Sygnał" z Zielenic na Rynku,
11.00 - uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym w Proszowicach,
12.30 - uroczysty przemarsz na Rynek przed pomnik Tadeusza Kościuszki, złożenie kwiatów i okolicznościowe przemówienia,
13.30 - występy młodzieży ze szkół z powiatu proszowickiego.

O godzinie 17:00 na proszowickim Rynku odbędzie się Wieczór Pieśni Patriotycznych pod hasłem "Pieśnią uczcijmy Niepodległą" - organizatorem jest Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.

Starosta i Burmistrz serdecznie zapraszają Mieszkańców powiatu proszowickiego, a w szczególności młodzież do aktywnego uczestnictwa w obchodach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Niech będzie biało czerwono za sprawą udekorowanych domów i ulic polskimi flagami. Niech dzień ten stanie się dla mieszkańców powiatu proszowickiego lekcją patriotyzmu.

Andrzej Powidzki   

(fot. przemysl.ap.gov.pl)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Przyjaźń jest drzewem, pod którym możemy się schronić.
(Samuel Taylor)
wrzesień  25  wtorek
[8.30]   (Proszowice)
74. rocznica utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej - sportowo i patriotycznie
[18.00]   (Kraków)
Czarna ikona - Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa - spotkanie w KKW
wrzesień  26  środa
[...]   (Proszowice)
Puchar Polski
Proszowianka Proszowice - Wiślanie Jaśkowice
wrzesień  27  czwartek
[18.00]   (Proszowice)
Zebraniu Mieszkańców Osiedla Nr 2
wrzesień  28  piątek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Lancorona
[wrzesień-październik]    (MBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ