facebook
99. rocznica odzyskania niepodległości

    Dzisiaj jest środa, 12 grudnia 2018 r.   (346 dzień roku) ; imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   | 
 historia, pamięć 
 |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / historia, pamięć / 99. rocznica odzyskania niepodległości
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


99. rocznica odzyskania niepodległości

(fot. tetex.com)

Proszowice, 8-11-2017

     Po 123 latach niewoli otworzyła się szansa dla Polaków na własną Ojczyznę. Koniec I wojny światowej - 11 listopada 1918 roku w Compiegne państwa ententy (sojusznicy Wielka Brytania, Francja i Rosja) podpisują z Niemcami traktat o zawieszeniu broni.

     Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austrii dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała szansę na walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na przełomie października i listopada 1918 roku wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec, Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.

Narodowe Święto Niepodległości - to najważniejsze od 1989 roku święto państwowe w Polsce, obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaboru.

Dlaczego akurat w tym dniu obchodzimy
Narodowy Dzień Niepodległości?

     Wybór 11 listopada jako Święto Niepodległości uzasadnić można splotem różnych działań - procesów, które rozpoczęły się wcześniej, w tym wydarzeń związanych z zakończeniem I wojny światowej.

     Zawarcie rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 roku, pieczętującego ostatecznie klęskę Niemiec oraz przyjazd dzień wcześniej do Warszawy uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego spowodowały, że w tych dwóch dniach 10 i 11 listopada 1918 roku naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości.

Po zawarci rozejmu kończącego I wojnę światową i klęsce Niemiec, Rada Regencyjna powołana przez Niemcy i Austro-Węgry, działająca w Warszawie od września 1917 roku, wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju przekazała 11 listopada 1918 roku władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się. Józef Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne, po rozwiązaniu Rady Regencyjnej, a wcześniej przejęciu od niej "obowiązków i odpowiedzialności" wobec narodu polskiego, stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego.

     Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku, prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Wcześniej było obchodzone i organizowane przez różne środowiska, ale nie miało rangi święta państwowego. Symbolicznie uznano, że to właśnie w tym dniu Polska odzyskała niepodległość. W rzeczywistości jednak proces ten był złożony, a jednoznacznie wskazanie momentu, w którym nasz kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne. Można powiedzieć, że jest to data krzywdząca dla ówczesnych ugrupowań i środowisk politycznych, a jednocześnie zadawalająca wszystkich. Święto wprowadzone zostało Ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości (D.U. R.P. z 1937 Nr 33, poz. 255), której Art.1. mówi: "Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości". Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, a święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1938 roku. W latach 1939 - 1944 podczas okupacji niemieckiej obchodzenie święta było zakazane.

     Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) najważniejszym polskim świętem państwowym było Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone co roku 22 lipca (do1989), na pamiątkę rocznicy podpisania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 1944 roku. Święto wprowadzone zostało Ustawą z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski (D.U.PRL z 1945 Nr 32, poz. 194), której Art.1. mówi: "Celem upamiętnienia po wsze czasy Odrodzenia Niepodległego i Demokratycznego Państwa Polskiego - dzień 22 lipca, jako dzień suwerenności władzy Narodu Polskiego, stanowić będzie Narodowe Święto Odrodzenia Polski". Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 22 lipca 1945 roku. Jednocześnie straciła moc ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości - mówi o tym Art.4 ustawy.

     Zniesione 22 lipca 1945 roku przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Święto Niepodległości obchodzone przed II wojną światową, zostało przywrócone przez władze PRL w okresie transformacji ustrojowej, lecz pod nie co inną zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (D.U. PRL z 1989 Nr 6, poz.34), mówi: "Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość stanowi się, co następuje: Art.1. Dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości".

Ten szczególny dzień skłania nas do refleksji na temat patriotyzmu.

    Główne uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W tym roku 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości.

     Tegoroczne uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości w powiecie proszowickim organizuje Starostwo Powiatowe, a program przedstawia się następująco:

10.30 - koncert orkiestry dętej "Sygnał" z Zielenic na Rynku,
11.00 - uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym w Proszowicach,
12.30 - uroczysty przemarsz na Rynek przed pomnik Tadeusza Kościuszki, złożenie kwiatów i okolicznościowe przemówienia,
13.30 - występy młodzieży ze szkół z powiatu proszowickiego.

O godzinie 17:00 na proszowickim Rynku odbędzie się Wieczór Pieśni Patriotycznych pod hasłem "Pieśnią uczcijmy Niepodległą" - organizatorem jest Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.

Starosta i Burmistrz serdecznie zapraszają Mieszkańców powiatu proszowickiego, a w szczególności młodzież do aktywnego uczestnictwa w obchodach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Niech będzie biało czerwono za sprawą udekorowanych domów i ulic polskimi flagami. Niech dzień ten stanie się dla mieszkańców powiatu proszowickiego lekcją patriotyzmu.

Andrzej Powidzki   

(fot. przemysl.ap.gov.pl)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  12  środa
grudzień  13  czwartek
grudzień  14  piątek
grudzień  15  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ