Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior

(fot. PiMBP w Proszowicach)
(fot. PiMBP w Proszowicach)

(fot. PiMBP w Proszowicach)

Proszowice, 22-02-2020

     Spotkanie poświęcone edukacji ekonomicznej osób 55+, które odbyło się 14 lutego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Proszowicach, było drugim już warsztatem zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Ekonomicznej w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim. Dwugodzinne, bezpłatne warsztaty tym razem poświęcone były tematyce prowadzenia rachunku wspólnego oraz dyspozycji na wypadek śmieci.

     Seniorzy, którzy dali się zaprosić do biblioteki w piątkowe przedpołudnie, aby uzupełnić swoją wiedzę, określali warsztaty jako "bardzo przydatne". Warsztatom towarzyszyła ożywiona dyskusja, podczas której rozpatrywane były indywidualne przypadki, a prowadząca Pani Katarzyna Kołodziejczyk cierpliwie wyjaśniała wątpliwości i odpowiadała na pytania.

     Dla osób, które nie mogły w spotkaniu uczestniczyć mamy dobrą informację- w czytelni biblioteki dostępne są broszury informacyjne, z których w przystępny sposób można dowiedzieć się:
 • co to jest dyspozycja na wypadek śmierci?
 • gdzie może być uregulowana?
 • kto ją może ustanowić?
 • kto może być jej adresatem ?
 • kto może zostać zapisobiorcą na podstawie owej dyspozycji?
 • jaki jest katalog rachunków, których może dotyczyć dyspozycja?
 • ile wynosi górna granica kwot przekazanych na podstawie tej dyspozycji?
 • jak można odwołać dyspozycję na wypadek śmieci?
 • jak przebiega procedura wypłacania kwoty wynikającej z dyspozycji?
 • jaka jest relacja między dyspozycją a masą spadkową?
Druga część publikacja poświęcona została tematyce rachunku wspólnego i odpowiada na pytania:
 • co to jest rachunek wspólny?
 • jakie są rodzaje rachunków wspólnych?
 • kto może prowadzić rachunek wspólny?
 • jakie uprawnienia przysługują małżonkom w przypadku prowadzenia rachunku wspólnego?
 • czy jest możliwe nadanie odmiennych uprawnień posiadaczom rachunku wspólnego?
 • co się dzieje z rachunkiem wspólnym w przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku?
 • jak funkcjonuje rachunek wspólny w przypadku dziedziczenia?
     Uczestnicy zajęć na zakończenie otrzymali w formie upominku notes i długopis, no i oczywiście materiały szkoleniowe w formie broszury tematycznej.

red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/biblioteki/20200222senior/art.php