Przy kawie o nowej bibliotece

(fot. PiMBP w Proszowicach)

Proszowice, 22-09-2018

     19 września odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych poświęconych funkcjom nowej siedziby biblioteki, która powstanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Proszowice na lata 2016-2025. Uczestniczyło w nim 11 osób: przedstawicieli instytucji, organizacji i środowisk związanych z proszowicką kulturą. Wśród zgłoszonych podczas spotkania postulatów znalazły się między innymi kwestie dotyczące:
  • spójności strefy kultury (centrum kultury, biblioteka, kawiarnia "Muzealna") z proszowickim rynkiem,
  • zachowania (w miarę możliwości) obecnego budynku biblioteki jako miejsca o ciekawej historii, ważnego dla miasta,
  • uwzględnienie miejsca na pamiątki historii lokalnej oraz na wystawy czasowe,
  • zadbania o przestrzeń dla informacji o zasobach historycznych i przyrodniczych ziemi proszowickiej,
  • stworzenia przestrzeni widokowej i rekreacyjnej wokół biblioteki.
Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach, odbyło się w kawiarni "Muzealna", a moderowali je pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Kolejne spotkanie - dla użytkowników biblioteki - planowane jest na 17 października.

PiMBP w Proszowicach   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/biblioteki/20180922onowej/art.php