Redakcja IKP (24ikp.pl) - patronaty

Zasady ubiegania się o patronat:

 1. O patronat może się ubiegać każdy, kto organizuje przedsięwzięcie (imprezę) wydarzenie itp. o zasięgu gminnym (minimum) i chciałby, aby Internetowy Kurier Proszowicki promował dany projekt. W zamian organizator wydarzenia będzie w swoich materiałach (plakaty, publikacje, bannery) informował o patronacie medialnym IKP.

 2. Internetowy Kurier Proszowicki może udzielić patronatu medialnego jeżeli uzna, że cele przedsięwzięcia/imprezy są zgodne z profilem Serwisu i są godne propagowania i rozpowszechniania w regionie.

 3. Aby uzyskać patronat medialny Internetowego Kuriera Proszowickiego, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do Redakcji, nie później niż 14 dni przed datą początkową wydarzenia.

 4. Wypełnienie proponowanych i oczekiwanych świadczeń w formularzu jest tylko ich propozycją, która po uzyskaniu Patronatu jest ostatecznie uzgadniana pomiędzy stronami.

 5. IKP zastrzega sobie prawo do odmowy objęcia patronatem medialnym projektu, bez podania powodu.

 6. Materiały dotyczące wydarzenia objętego patronatem należy przesłać na adres patronat@24ikp.pl najpóźniej 7 dni przed planowanym wydarzeniem. Maile z materiałami prosimy tytułować nazwą wydarzenia.

  Materiały informacyjne (tekstowe) prosimy przesyłać w popularnych plikach tekstowych (*.txt, *.doc, *.docx, *.rtf *.odt). W plikach tekstowych prosimy nie wklejać grafiki.

  Materiały graficzne prosimy przesyłać w formatach: *.jpg, *.bmp, *.gif, *.tiff, *.psd, *.png. Rozmiar pliku nie może przekraczać 500 kB (0,5MB). Wymiary zdjęć, logotypów, plakatów, itp. nie powinien przekraczać wymiarów 1024x1024 (szer. x wys.)

  Specyfikację plików video prosimy uzgadniać z działem tv.

 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Redakcją: 12 386 14 60; patronat@24ikp.pl.

Wniosek

Nazwa wydarzenia *:

Czas trwania wydarzenia * (wybierz):

Planowana data rozpoczęcia * (rrrr-mm-dd):

Planowana godzina rozpoczęcia * (hh-mm):

Planowana data zakończenia *(rrrr-mm-dd):

Planowana godzina zakończenia (hh-mm):

Lokalizacja * (opisać dokładnie):

Zasięg * (wybierz):

Opis wydarzenia * (krótko):

Nazwa organizatora *
(jeżeli osoba fizyczna, Imię i nazwisko):

Charakterystyka organizatora *
(krótko, w opisie zawrzeć dane teleadresowe):

Osoba do kontaktu z IKP *:

Nr telefonu *:

Mail *:

Oczekiwane świadczenia ze strony IKP *:

Proponowane świadczenia na rzecz IKP *:

Czy będą inne media? * (wybierz):


Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/redakcja/patronaty/my.php