Redakcja IKP (24ikp.pl) - Zasady etyki dziennikarskiej UNESCO

 (fot. freevectorlogo.blogspot.com)
     Międzynarodowe zasady etyki profesjonalnej w dziennikarstwie przygotowane pod egidą UNESCO:
  1. Prawo ludzi do prawdziwej informacji i swobodnego wyrażania się.
  2. Dążenie dziennikarza do poznania obiektywnej rzeczywistości, aby jej możliwie wierny obraz przekazać publiczności.
  3. Odpowiedzialność społeczna dziennikarzy za przekazywaną informację.
  4. Integralność zawodowa dziennikarzy, powstrzymująca ich przed ujawnianiem źródeł informacji, przed przekupstwem i plagiatem.
  5. Dostęp społeczeństwa do mediów, w tym zwłaszcza prawo do sprostowania.
  6. Poszanowanie prywatności, godności i dobrego imienia ludzi.
  7. Poszanowanie interesu społecznego i narodowego.
  8. Poszanowanie dla uniwersalnych wartości (zwłaszcza pokoju, demokracji, praw człowieka, wyzwolenia narodowego, sprawiedliwości i rozmaitości kultur).
  9. Powstrzymywanie się przed usprawiedliwianiem wojen i zbrojeń oraz wszelkich form przemocy, nienawiści lub dyskryminacji, kolonializmu, nędzy itp.
  10. Poparcie dla nowego światowego ładu w dziedzinie informacji i komunikacji, będącego integralną częścią nowego ładu ekonomicznego.

ŻRÓDŁO: kondraczyk.com
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/redakcja/dziennikarstwo/etyka_unesco/my.php