Zlecimy wykonanie projektu przebudowy instalacji budynku Wspólnoty


9-06-2021

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 1 przy ul. Kopernika w Proszowicach, zleci wykonanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego do przebudowy elektrycznej, wewnętrznej linii zasilającej w budynku Wspólnoty. Budynek 5 kondygnacyjny, 4 klatki schodowe, 60

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowy zakres przebudowy do ustalenia w trakcie przeglądu przed przystąpieniem do projektowania.

Kontakt: tel. 606 320 480, e-mail: abrusek@gmail.com.

red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/ogloszenia/praca/20210609projekt/art.php