Ostatnie pożegnanie Mariana Mackiewicza

(fot. zbiory autora)

W sobotę 12 grudnia 2020 r. w wieku 68 lat na wieczną wartę odszedł Marian Mackiewicz ze Śmiłowic jeden z najbardziej zasłużonych mieszkańców Gminy Nowe Brzesko. Ostatnie 9 lat spędził w czterech ścianach, przykuty do łóżka z powodu ciężkiej choroby.

Śp. Marian był aktywnym członkiem społeczności sołeckiej i gminnej. Był wieloletnim radnym gminnym ze Śmiłowic, a od 1 stycznia 2011 roku pierwszym po 130 latach przewodniczącym Rady Miejskiej Nowe Brzesko. Aktywnie, odważnie i merytorycznie zabierał głos na sesjach i zebraniach. Bywał czasem impulsywny w swoich wystąpieniach. Przewodniczenie Radzie Miejskiej i aktywne działanie przerwała nagła choroba, jaka pojawiła się pod koniec sierpnia 2011 r.

Śp. Marian był też jednym z najbardziej oddanych Ruchowi Ludowemu w Gminie Nowe Brzesko i Powiecie Proszowickim. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowym Brzesku. Był też członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach.

Obok działalności w samorządzie i Ruchu Ludowym Kolega Druh Marian był też aktywnym strażakiem ochotnikiem w OSP Śmiłowice. Przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika OSP Śmiłowice, był też członkiem Prezydium i Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Brzesku.

Był lubianym, cenionym i szanowanym człowiekiem.

Kolegę Druha Mariana Mackiewicza miałem zaszczyt znać osobiście. Współpracowaliśmy razem na wielu szczeblach. Najwięcej w samorządzie i OSP. Był deko starszy, ale zawsze koleżeński, gotów do pomocy, współpracy i współdziałania.

Jego nieobecność spowodowana chorobą od sierpnia 2011 roku we wszystkich wymienionych wyżej instytucjach i organizacjach społecznych sprawiła, że wszystkie te ogniwa nie były już tak sprawnie działające, jak z Jego osobą.

Ostatnie pożegnanie śp. Mariana zaplanowano na czwartek 17 grudnia. Od 12.30 różaniec i msza św. w Sierosławicach, następnie odprowadzenie na cmentarz w Hebdowie.

Żegnaj Kolego Druhu Marianie, Cześć Twojej Pamięci!

Żył bo chciałeś, umarł bo kazałeś, zbaw go bo możesz.


   
Arkadiusz Fularski   

   Śmiłowice, 14-12-2020
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20201214mackiewicz_marian/art.php