Ostatnie pożegnanie Julianny Wojciechowskiej

(fot. zbiory autora)

W dniu 16 października 2020 r. zmarła Julianna Wojciechowska. Przez całe życie pracowała w samorządzie terytorialnym. Początkowa zatrudniona w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Przemykowie, a następnie w Urzędzie Gminy w Koszycach, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję Sekretarza Gminy Koszyce.

Przez dwie kadencje była radną Powiatu Proszowickiego (2002-2010). Pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Proszowickiego. Przez całe życie związana była z Ruchem Ludowym, pełniąc m.in. funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Koszycach i Członka Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek, 23 października o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Rachwałowicach. Cześć Jej pamięci.

Żyła bo chciałeś, umarła bo kazałeś, zbaw ją bo możesz.


   
Arkadiusz Fularski   

   Proszowice, 19-10-2020
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20201019wojciechowska_julianna/art.php