Zmarł kapitan Stanisław Cęckiewicz

(fot. zbiory IKP)

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 6 lutego 2020 roku zmarł kpt. STANISŁAW CĘCKIEWICZ ps. Czarny. Był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Krakowie, uczestnikiem akcji bojowych w latach 1940-45 w 106 DP 120 pp IV bat. 3 komp. Nowe Brzesko i na terenach Inspektoratu AK Miechów.

Za swoje zasługi odznaczony został m. in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości, Medalem "Pro Patria", Odznaką Pamiątkową "Akcji Burza", Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 lutego br. (wtorek), o godz. 14.00 w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku (Stary Rynek).

Żył bo chciałeś, umarł bo kazałeś, zbaw go bo możesz.


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.    
Koleżanki i koledzy ze SŻAK w Krakowie   

   Nowe Brzesko, 8-02-2020

Krótka biografia Stanisława Cęckiewicza

     Stanisław Cęckiewicz zamieszkały w Krakowie pracownik umysłowy, ostatnio emeryt urodził się 5.08.1918 r. w Nowym Brzesku w powiecie proszowickim. Od l.X.1940 r. do lutego 1942 NOW-ZWZ, od lutego 1942 do 17.01.1945 AK Inspektorat "Maria" 106 DP 120 pp IV bat. 3 komp. Nowe Brzesko i tereny Inspektoratu AK Miechów pseudonim "Czarny".

     Do 1939 roku pobierał naukę w gimnazjum kupieckim, a w czasie okupacji uzupełnienie z zakresu liceum ogólnokształcącego w tajnych zespołach nauczania. Po wojnie 3 lata uczył się na kursach specjalistycznych z zakresu zarządzania ekonomiki transportu i gospodarki materiałowej, w tym kurs Doskonalenia Zwierzchnich Kadr Kierowniczych.

     W roku 1940 szeregowy, w 1943 po złożeniu egzaminu przed dowódcą III kompanii otrzymał stopień starszego strzelca, w roku 1945 w dniu 6 XI przy obowiązku ujawnienia się awansowany na stopień plutonowego. Natomiast 12.X.2000r. mianowany został na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

     Dowódcami jego byli kolejno drużyny: kapral Jan Zawartka "Sokół", plutonu: .por Tadeusz Kowal "Skiba", III komp.: p.por. Bohdan Thugutt.

     Ważniejsze akcje zbrojne to ostrzeliwanie oddziału Ukraińców usiłujących przeprawić się przez Wisłę na wysokości Nowego Brzeska, walka z żandarmerią niemiecką przebijającą się przez Nowe Brzesko w stronę Krakowa, udział w walce z oddziałami wermachtu w miejscowości Jaksice.

     Za działalność partyzancką został uhonorowany wieloma odznaczeniami i tak :1978 r. Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza", w 1994 r. Krzyż Armii Krajowej, w 1995 r. Odznaka Weterana Walk o Niepodległość. W 2014 roku odznaczony został przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodleglości.

Posiada również Zaświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 31.01.2003 roku o represjonowaniu w latach 1945 - 1956 i otrzymaniu w związku z tym statusu pokrzywdzonego.

opracowanie: Zdzisław Kuliś   


Pełny biogram Stanisława Cęckiewicza znajduje się TUTAJ.
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20200208ceckiewicz_stanislaw/art.php