Zmarł Stanisław Mazur

(fot. bs.sejm.gov.pl)

Urodził się 9 stycznia 1940 roku w Chorążycach. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Kielcach, podjął studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W tym czasie, pełnił funkcję sekretarza Koła Naukowego Historyków im. J.Lelewela.

W pracy zawodowej i społecznej związany był z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym (Polskim Stronnictwem Ludowym). W strukturach Powiatowego Komitetu w Proszowicach pełnił funkcję sekretarza, a po 1975 roku, min prezesa Krakowskiego Komitetu ZSL.

Był również Posłem na Sejm IX i X kadencji. W trakcie IX kadencji pracował w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Należał do tej grupy posłów w X kadencji, którzy przyczynili się do zaistnienia poparcia Stronnictwa, a też SD dla utworzenia rządu Mazowieckiego.

Według mojej wiedzy, znaczącą rolę w poparciu obu tych Stronnictw dla utworzenia pierwszego nie komunistycznego rządu odegrali bracia Kaczyńscy. W tym okresie przyczynił się również do przekształcenia ZSL w PSL. W okresie pracy w Proszowicach i w Krakowie, dbał o przywrócenie i upamiętnienie roli Batalionów Chłopskich w okresie okupacji na naszym terenie. Na ten temat posiadał dużą wiedzę. Żal,że nie przekazał jej w formie publikacji...

Przez długie lata był wiceprezesem Wydawnictwa Jagiellonia SA, która była właścicielem Dziennika Polskiego, wówczas niezwykle poczytnego pisma.

Postać Kolegi Stanisława wspominam z szacunkiem i sympatią.

Zmarł 10 grudnia br. Jego pogrzeb odbędzie się w Koniuszy w 15 grudnia br. o godzinie 15.00.

Żył bo chciałeś, umarł bo kazałeś, zbaw go bo możesz.


Henryk Pomykalski   

   Koniusza, 14-12-2018
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20181214mazur_stanislaw/art.php