Wincenty Krawiec nie żyje

(fot. zbiory IKP)

27 listopada zmarł mgr Wincenty Krawiec ur. 15 lipca 1935 r. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym.

Od 1973 r. do 1977 r. był nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych. Od 1977 r. do czasu przejścia na emeryturę tj. do 2001 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych.

Za zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniony został między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, Złotą odznaką dla ziemi Krakowskiej.

Dyrektor Krawiec był cenionym pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. Dbał o wysoki poziom nauczania i wychowania.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek niezwykle sumienny, życzliwy i ciepły.

Żył bo chciałeś, umarł bo kazałeś, zbaw go bo możesz.


Dyrekcja i społeczność Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych   

   Piotrkowice Małe, 28-11-2018
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20181128krawiec_wincenty/art.php