Wspomnienie - profesor Janusz Liguziński

(fot. nadesłane)

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana profesora Janusza Liguzińskiego - emerytowanego nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Pan profesor Janusz Liguziński z proszowickim liceum związany był ponad 40 lat. Najpierw jako uczeń tej pierwszej powojennej szkoły średniej w Proszowicach, a potem nauczyciel języka polskiego i wychowawca wielu pokoleń uczniów.

Do szkoły proszowickiej trafił tuż po studiach dziennikarskich w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1958 roku, potem ukończył także polonistykę na tejże uczelni. Zapisał się wielkimi zgłoskami na kartach historii tutejszego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie pracował do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Miłośnik literatury i teatru, wielki humanista, który dla nas wszystkich - absolwentów i nauczycieli, będzie symbolem głębokiej wiary w sens nauk humanistycznych, w siłę rozumu i serca człowieka.

Z pasją i klasą przybliżał kolejnym pokoleniom tajniki literatury i sztuki. W 1972 roku otrzymał tytuł profesora oświaty szkoły średniej. Wielokrotnie nagradzany przez Kuratora Oświaty. W 1974 roku otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a w 1978 roku Złoty Krzyż Zasługi za nienaganną pracę pedagogiczną. Odznaczony Medalem 40 - lecia Polski Ludowej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej.

W pamięci nas wszystkich pozostanie jako człowiek oddany swojej pracy, otwarty na problemy uczniów, inspirujący do intelektualnych wyzwań oraz życzliwy wychowawca i mądry przyjaciel. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Pożegnamy pana Janusza w czwartek (17 marca) o godzinie 14.00 w Proszowicach.

Żyłem bo chciałeś, umarłem bo kazałeś, zbaw mnie bo możesz.

   Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy, młodzież i absolwenci, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
   Proszowice, 15-03-2016

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20160315liguzinski_janusz/art.php