Szczepan Leżuch

Członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego odprowadzili na wieczną wartę zasłużonego działacza Ruchu Ludowego z Proszowic, Szczepana Leżucha. Zasłużony Ludowiec swoje życie rodzinne i zawodowe związał z ziemią proszowicką. Był długoletnim działaczem ZSL, a później PSL.

Jako młody i ambitny działacz przewodniczył Związkowi Młodzieży Wiejskiej. Do 1975 roku był człowiekiem Zarządu Powiatowego ZSL. Następnie pracował w Zarządzie Wojewódzkim ZSL, a później PSL. Z pozycji Zarządu Powiatu ZSL, jak i Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa, Jego współpraca z członkami Partii układała się wzorowo.

Lubiany i szanowany przez każde środowisko ludzi z którymi dane mu było pracować. Spełniony społecznie, życzliwy i wrażliwy na ludzką krzywdę. W latach 1993-1998 był asystentem posła Jana Kubika.

Był dobrym synem, kochanym mężem i ojcem. Skromny i zawsze z miłym uśmiechem na twarzy, spokojny i opanowany, otwarty na ludzi i bezsprzecznie kojarzony poprzez swoje działania z Polskim Stronnictwem Ludowym. Został uhonorowany za swoją pracę i postawę najwyższym odznaczeniem PSL, Medalem Honorowym im. Wincentego Witosa oraz innymi medalami i wyróżnieniami.

Zbyt szybko ziemska pielgrzymka naszego drogiego Kolegi dobiegła końca. Śp. Szczepan Leżuch został pochowany w dniu 23 czerwca 2015 r. na cmentarzu w Niegardowie. Miał 78 lat.

Żyłem bo chciałeś, umarłem bo kazałeś, zbaw mnie bo możesz.

   Zarząd M-G PSL Proszowice
   Niegardów, 24-06-2015

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/zaduszki/20150624lezuch_szczepan/art.php