Prossoviana (on-line) -
Historia kapituły skalbmierskiej

 Historia kapituły skalbmierskiej - cz. V 
Proszowice, 3-12-2019; Wojciech Sowała
Z wieku XVII i XVIII mamy wystarczająco dużo danych aby odtworzyć zarówno wyposażenie kolegiaty jak i jego przemiany. Z protokołów wizytacyjny z roku 1610 dowiadujemy się, że świątynia była bardzo bogato wyposażona, posiadała czternaście ołtarzy, osobne sakrarium i dobrze chroniony skarbiec. W spisie sreber wymieniono czternaście kielichów z patenami,...
 prossoviana (on-line) - Historia kapituły skalbmierskiej 
 Historia kapituły skalbmierskiej - cz. IV 
Proszowice, 23-11-2019; Wojciech Sowała
Na przełomie wieku XVI i XVII najwybitniejszymi postaciami wśród skalbmierskich kanoników byli bez wątpienia Jan Fox i Sebastian Nuceryn.

Jan Fox lub Foxius "prawa ręka sześciu biskupów" jak napisał o nim ks. Wiśniewski urodził się w roku 1566 w Krakowie. Na Uniwersytet Jagielloński wstąpił w roku 1581, siedem lat później był już profesorem Novorum Iurium a następnie wyjechał do Włoch na dalsze studia...
 prossoviana (on-line) - Historia kapituły skalbmierskiej 
 Historia kapituły skalbmierskiej - cz. III 
Proszowice, 14-11-2019; Wojciech Sowała
Kolejnym wybitnym przedstawicielem skalbmierskiej kapituły był niewątpliwie Mikołaj Lasocki herbu Dołęga, jeden z pierwszych przedstawicieli renesansu w naszym kraju. Urodził się około roku 1380 w drobnoszlacheckiej rodzinie. Wykształcenie zdobył najprawdopodobniej w Krakowie pod opieka swojego krewnego i znakomitego znawcy prawa Pawła Włodkowica. W roku 1422 brał czynny udział w procesie Polski z Zakonem Krzyżackim. W roku następnym został sekretarzem królewskim...
 prossoviana (on-line) - Historia kapituły skalbmierskiej 
 Historia kapituły skalbmierskiej - cz. II 
Proszowice, 4-11-2019; Wojciech Sowała
Również w początku XIV stulecia mamy już ustalony skład kapituły, który nie zmienił się przez kilka następnych wieków. Jak wskazano w liście apostolskim Sua Nobis papieża Klemensa V z 13 grudnia 1312 roku oraz w rejestrach świętopietrza z roku 1325 kapitułą skalbmierska składała się z trzech prałatur - prepozyta, scholastyka i kustosza oraz pięciu kanonii. Szczególnie istotna jest informacja o scholastyku - świadczy ona, że już wówczas funkcjonowała w Skalbmierzu kolegiacka szkoła...
 prossoviana (on-line) - Historia kapituły skalbmierskiej 
 Historia kapituły skalbmierskiej - cz. I 
Proszowice, 22-10-2019; Wojciech Sowała
Kapituła skalbmierska należała do najstarszych tego typu zgromadzeń w Polsce. Aby przyjrzeć się jej początkom, musimy cofnąć się do czasów kształtowania polskiej państwowości i budowania zrębów organizacji kościelnej i administracyjnej w państwie Piastów.

Powstanie pierwszych zgromadzeń kanoniczych, jak wskazał Józef Szymański nastąpiło w drugiej połowie XI wieku w Małopolsce...
 prossoviana (on-line) - Historia kapituły skalbmierskiej 
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/prossoviana/online/sowala_kapitula/info.php