facebook
.: Prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I :.

    Dzisiaj jest sobota, 21 września 2019 r.   (264 dzień roku) ; imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca MD Pokoju,Ś. Dzień Osób z Chorobą Alzheimera    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Prossoviana (on-line) -
Adam Słupek życie i twórczość tom I

 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 18 
Proszowice, 17-09-2019; Zbigniew Pałetko
Zachowały się zbiory Adama Słupka znaczków i kart pocztowych z okresu działalności solidarnościowej oraz Poczty Polskiej z lat 80. XX w. Na szczególne uznanie zasługują zbiory o Józefie Piłsudskim. Zachowały się również zdjęcia, grafika i obszerna literatura o Marszałku Józefie Piłsudskim. Można o Adamie Słupku powiedzieć, ze był kolekcjonerem Narodowych Pamiątek. Zbieractwo było jego pasją ułatwiającą życie...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 18 
Proszowice, 3-09-2019; Zbigniew Pałetko
Wydawnictwa prasy podziemnej oraz zbiory znaczków i kart były tematem wystaw jakie Adam Słupek wykonywał. Odbywały się w takich miejscach jak: Kościół w Krakowie pw. św. Brata Alberta os, Dywizjonów 303, kościół w Mistrzejowicach, kościół w Radziemicach pw. św. Stanisława bp. m. w zakładzie pracy...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 17 
Proszowice, 27-08-2019; Zbigniew Pałetko
Był dwukrotnie odznaczony medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. W dniu 14 października 1989 r. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komitet Opieki Kopca Józefa Piłsudskiego wystąpiło o nadanie Adamowi Słupek Srebrnego medalu Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej:...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 16 
Proszowice, 19-08-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek Chorąży Sztandaru Kadrówki podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie odsłonięty został 10 listopada 2008 r. w przeddzień 90. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 15 
Proszowice, 8-08-2019; Zbigniew Pałetko
O Chorążym Sztandaru Kadrówki pisał Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej [Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Naddłubniańskie Pejzaże, nr 1 (21) 2009 Nad Dłubnią - wydanie specjalne; 95 LAT "KADRÓWKI" - 1914-2009. 15 lat pod nowym Sztandarem Kadrówki]...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 14 
Proszowice, 29-07-2019; Zbigniew Pałetko
Sztandar pierwotnie nazywano chorągwią i wywodzi swój początek z dawnych znaków bojowych i rozpoznawczych, które skupiały wojowników podczas bitwy. Z każdą chorągwią wiązały się głębokie treści ideowe. Jak dawniej tak i dzisiaj otacza się sztandary powszechną miłością i czcią. Przy wręczaniu chorągwi przypominano o obowiązku jego obrony choćby za cenę krwi i życia. Na przestrzeni historii znane są przypadki obrony chorągwi...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 13 
Proszowice, 18-07-2019; Zbigniew Pałetko
Przez wiele lat był Chorążym Sztandaru Kadrówki. Jego strzelecki mundur, sylwetka przypominająca Komendanta Józefa Piłsudskiego i dzierżony przez niego Sztandar Kadrówki były przez wiele lat nieodłącznym elementem nie tylko corocznej wędrówki z krakowskich Oleandrów do Kielc, ale wszystkich ważniejszych uroczystości patriotycznych w Polsce. Należał do pokolenia, które czerpało swą siłę i moc z wcześniejszych pokoleń,...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 12 
Proszowice, 8-07-2019; Zbigniew Pałetko
I. Adam Słupek uczestniczył w Sesji Naukowej setną rocznicę Czynu Niepodległościowego Polaków. Jako Chorąży Sztandaru Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, prezentował w trakcie Sesji Naukowej replikę munduru strzeleckiego z 1914 r.

W setną rocznicę Czynu Niepodległościowego w Krakowskim, w Pałacu Wielopolskich odbyła się w dniu 12 kwietnia 2014 r. Naukowa Sesja pt. Kraków na drodze do Niepodległości. W sesji czynnie uczestniczył Adam...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 11 
Proszowice, 27-06-2019; Zbigniew Pałetko
Od 1984 r. uroczystości Ludzi Pracy z regionu Małopolska odbywały się parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Ksiądz Kazimierz Jancarz organizował co tygodniowe, czwartkowe Msze św. za Ojczyznę, które gromadziły tysiące wiernych. Na każdej uroczystości Ludzi Pracy w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach był Adam Słupek...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 10 
Proszowice, 18-06-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek zajmował się rozprowadzaniem znaczków i kart pocztowych oraz prasy konspiracyjnej. Kolekcjoner pamiątek Solidarności o tematyce Niepodległościowej. Na jego zbiór składają się m.in. znaczki pocztowe sygnowane przez "Solidarność", ulotki, biuletyny, broszury, plakaty, transparenty...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 9 
Proszowice, 3-06-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek - jeden z największych posiadaczy kolekcji podziemnych znaczków i kart pocztowych w Polsce. Wydawnictwa znaczków i kart pocztowych były ważną częścią ruchu wydawniczego podziemia w Polsce. Niezależne wydawnictwa działały od stanu wojennego 1981 r. do wyborów w 1989 r. Drukowane były w niezależnych drukarniach w konspiracji przed reżimem rządowych władz komunistycznych...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 8 
Proszowice, 24-05-2019; Zbigniew Pałetko
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie zarejestrował Adama Słupka pod kryptonimem "Dekadent". Zasadniczą czynnością "Dekadent" było szczegółowe prowadzenie Adama pod wglądem operacyjno - śledczym.

W licznych aktach występuje jako S.O.S. "Dekadent". Karty informacyjne pod względem ewidencyjnym i operacyjnym Adama Słupka...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 7 
Proszowice, 8-05-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek jako opozycjonista był przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję represjonowany. Stosowali wobec niego przeróżne szykany, do których należały przeszukiwania mieszkania, zatrzymywanie na 48 godzin, a na końcu areszt, procesy sądowe i więzienie. Należał do najbardziej zaangażowanych opozycjonistów, działając przez kilka lat w konspiracji...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 6 
Proszowice, 25-04-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek zatrzymany przez milicję i aresztowany po raz drugi w dniu 27 czerwca 1985r. Pracował wówczas w "Transbud" w Nowej Hucie. Aresztowany za działalność antyreżimową, skazany w styczniu 1986r. na dwa lata więzienia.

Pierwsze aresztowania w zakładzie pracy "Transbud" w Nowej Hucie rozpoczęły się w grudniu 1980 r. Za działalność konspiracyjną w Solidarności oraz kolportaż materiałów podziemnych wydawnictw w Krakowie i...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 5 
Proszowice, 15-04-2019; Zbigniew Pałetko
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbywają się tradycyjnie rok rocznie, w sierpniu na trasie przemarszu Oddziałów Strzeleckich Józefa Piłsudskiego z 1914 roku, z krakowskich Oleandrów do Kielc. Stanowi przedsięwzięcie sportowo - wychowawcze upamiętniajcie dzieje ruchu piłsudczykowskiego. Skuteczna reaktywacja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej po drugiej wojnie światowej miała miejsce w 1981 roku, na fali wydarzeń sierpniowych z 1980 r...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 4 
Proszowice, 29-03-2019; Zbigniew Pałetko
W roku 2009 w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Adam Słupek uczestniczył po raz 25. Po II wojnie światowej był to kolejny 29. Marsz Kadrówki, historycznym szlakiem bojowym I Kompanii Kadrowej, formacji utworzonej w sierpniu 1914 przez Józefa Piłsudskiego. Prowadzi on z krakowskich Olean-drów do Kielc.

W 2009 r. odbywał się on pod Najwyższym Patronatem Hono-rowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-skiego oraz ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 3 
Proszowice, 21-03-2019; Zbigniew Pałetko
Zawsze na uroczystościach rocznicowych, patriotycznych i w Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc występował w charakterystycznym mundurze Piłsudczyków i w czapce zwanej Maciejówką. Przygotowując się do roli Marszalka studiował o Józefie Piłsudskim książki, relacje, zdjęcia, rysunki, które zgromadził w swoich zbiorach w kilkuset egzemplarzach. Do tego należy jeszcze dodać ustylizowane, sumiaste, wydłużone wąsy. Były starannie zadbane i wypielęgnowane, zapewniając właścicielowi elegancki, nienaganny wygląd jak u Piłsudskiego. Stały się znakiem rozpoznawczym...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 2 
Proszowice, 13-03-2019; Zbigniew Pałetko
Jan był najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa. Pozostał na gospodarce, ojcowiźnie. Żonaty 1937 r. z Walerią Ziętek z Przemęczań. Ojcowizna Jana znajdowała się w Radziemicach, opodal kościoła. W 1936 r. sprzedał pole w Radziemicach i zakupił grunty rolne w Ibramowicach, gdzie wybudował dom mieszkalny i budynki gospodarcze...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 1 
Proszowice, 13-03-2019; Zbigniew Pałetko
Biografia o Adamie Słupek jest opisem jego życia, które zaznaczyło się w historii Radziemickiej Doliny. Pracy nadałem tytuł: Adam Słupek, życie i twórczość, aby ukazać biografie człowieka, z Ibramowic, gmina Pałecznica, pow. Proszowice...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Różnorodność jest przyprawą, która nadaje życiu cały smak.
(William Cowper)

wrzesień  21  sobota
[10.00]   (Kraków)
koncert Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka w Krakowskim Teatrze Variete
[16.00]   (Wieliczka)
Zwiedzanie z kustoszem wystawy "Pamięć morza" w kopalni soli
[18.00]   (Szklana)
zebranie wiejskie
wrzesień  22  niedziela
[15.00]   (Proszowice)
II. Bieg Proszowicki
[18.00]   (Koczanów)
zebranie wiejskie
wrzesień  23  poniedziałek
wrzesień  24  wtorek
[9.00]   (Proszowice)
XVIII sztafetowy bieg ku czci gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego
[18.00]   (Kraków)
Ignacy Daszyński - spotkanie w KKW
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  hierarchia
  parametry
  miejsce prezentacji
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ