facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest poniedziałek, 09 grudnia 2019 r.   (343 dzień roku) ; imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 13

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 18-07-2019

odcinek 13
Chorąży sztandaru KADRÓWKI

Adam Słupek Chorąży i kustosz Sztandaru Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej


     Przez wiele lat był Chorążym Sztandaru Kadrówki. Jego strzelecki mundur, sylwetka przypominająca Komendanta Józefa Piłsudskiego i dzierżony przez niego Sztandar Kadrówki były przez wiele lat nieodłącznym elementem nie tylko corocznej wędrówki z krakowskich Oleandrów do Kielc, ale wszystkich ważniejszych uroczystości patriotycznych w Polsce. Należał do pokolenia, które czerpało swą siłę i moc z wcześniejszych pokoleń, walczących o Niepodległość. Zawsze podkreślał, że chce być następcą żołnierzy Legionów Polskich i Armii Krajowej.

     Od 1994r. Kadrówka maszerowała szlakiem I Kompanii Kadrowej pod barwami nowego Sztandaru. Adam Słupek Był honorowym Chorążym i kustoszem Sztandaru. Zauroczony postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Legionami został Honorowym Chorążym Sztandaru. Udzielając licznych wywiadów nie ukrywał, że Sztandarem Kadrówki związany jest emocjonalnie oraz jej tradycjami. Adam Słupek z nieukrywaną dumą opowiadał o miejscach i uroczystościach, w którym Sztandar dodawał splendoru.

Były to uroczystości rocznicowe i patriotyczne jak:

 • w Krakowie, w dniu 3 Maja,
 • w Krakowie i okolicznych miejscowościach, w dniu 11 listopada,
 • w dniu 19 marca - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • w dniu 12 maja - rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego,
 • w dniu 5 grudnia - dzień urodzin Józefa Piłsudskiego.
 • Sztandar towarzyszył uroczystościom nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w: Krakowie, Zagórzu, Stalowej Woli i Jareniówce.
 • Obecny był przy uroczystościach odsłonięcia tablic pamiątkowych.
 • Sztandar uczestniczył pod Kopcem Józefa Piłsudskiego po zakończeniu jego remontu, gdy uroczystości powiązano ze świętem Niepodległości w dniu 11 listopada 2003 r.,
 • Był przy odsłanianiu pomników Józefa Piłsudskiego w Łodzi i w Krakowie,
 • Łodzi, na uroczystościach rocznicowych.
 • W Rzeszowie na uroczystych obchodach ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Leopolda Kuli-Lisa.
poczet sztandarowy Kadrówki podczas uroczystości nadania Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia Generała Emila Fieldorfa Nila
(fot. zbiory A.Słupek)

 • Na smutnych wydarzeniach, jak pogrzeby ludzi zasłużonych dla Ojczyzny, kolegów: Jana Chrzanowskiego i Antoniego Dłużenia - dominikanina, kapelana ojca gen. Adama Studzińskiego, kapelana II Korpusu, bohatera spod Monte Cassino.
(fot. zbiory A.Słupek)

     Adam Słupek uczestniczył 2002 r. wraz z pocztem sztandarowym Kadrówki podczas nadania Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia Generała Emila Fieldorfa Nila. Uroczystość miała miejsce w siedzibie Rady Miasta w Krakowie.

     W uzgodnieniu z uchwałą Nr 643/2000 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz decyzją Zarządu Miasta Krakowa, z dnia 15 czerwca 2000 r. nadano Statut Muzeum Armii Krajowej, który został znowelizowany uchwałą Nr 380/2002 ZMK, z dnia 7 marca 2002 r. poprzez nadanie Muzeum imienia Generała Emila Fieldorfa Nila.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila, w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Powstało w 2000 r. jako samorządowa jednostka upowszechniania kultury Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Dotychczas Muzeum zgromadziło ponad 16 000 muzealiów - głównie darów Żołnierzy AK i ich rodzin rozsianych po całym świecie - pamiątek historycznych, często o charakterze eksponatów-relikwii; w zasobach bibliotecznych znajduje się ok. 13200 tomów. Siedziba Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie znajduje się obecnie w dawnym budynku koszarowo-magazynowym należącym do kompleksu zaopatrzenia dawnej Twierdzy Krakowa. Zabytkowy obiekt w latach 2009-2011 został przebudowany i dostosowany do funkcji wystawienniczej.

     W 4 sierpnia 2009 r. na Rynku Krakowskim odbyła się uroczystość odzyskania Niepodległości. Ulicami miasta prezentowały się liczne poczty sztandarowe, w tym również Sztandar Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Adam udzielał licznych wywiadów do radia i prasy. Na pytanie dziennikarza [Anna Kaczmarz: Dziennik Polski 24 REGION Jak poprawnie maszerować. Adam. 6 sierpnia 2009 r.]. Jak poprawnie maszerować odpowiedział: Marszałek Piłsudski był wielkim Polakiem i wyzwolił naszą Ojczyznę. Dlatego pójście na marsz jest świetnym sposobem, aby go uczcić...

Legitymacja Ubezpieczeniowa Adama Słupka wydana w dniu 23 grudnia 2004 r przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
(fot. zbiory A.Słupek)

Kraków 2009, uroczystość Odzyskania Niepodległości na Rynku w Krakowie, przemarsz Pocztów Sztandarowych, kolumnę prowadzi Chorąży Sztandaru Związku Piłsudczyków Regionu Małopolski Adam Słupek
(fot. Anna Kaczmarz)

Święto Wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków


     W dniu 27 września 2009 r. we Wrocławiu miało miejsce uroczyste poświecenie sztandaru Wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków. Na uroczystości obecny był poczet sztandarowy Krakowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków. Chorążym pocztu sztandarowego był Adam Słupek. Znalazł się on również wyróżniony, jako zasłużony dla ruchu piłsudczykowskiego, i jego nazwisko umieszczone zostało na gwoździu przytwierdzonym do drzewca Sztandaru Wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków.

Kraków, 3 czerwiec 2010 r. Uroczystości Bożego Ciała. Poczet Sztandarowy Sztandaru Piłsudczyków. Chorąży Adam Słupek na czele orszaku poczt sztandarowych podczas procesji Bożego Ciała w Krakowie
(fot. S.Wójcik)

Złota Odznaka Kapituły dla Adama Słupka


     W dniu 11 sierpnia 2000r, otrzymał Złota Odznakę Federacji Kapituły Równość - Wolność - Niepodległość, Zarządu Głównego Województwa Świętokrzyskiego. W dyplomie Federacji Kapituły czytamy: (...) za trud wniesiony na rzecz organizacji marszów Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. na trasie Suchedniów - Bodzentyn.

(fot. zbiory A.Słupek)

Marsz Kadrówki Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1999 r. w obiektywie


Kraków, 6 sierpnia 1999 r. Oleandry, formułowanie się kolumny do Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków - Kielce. Na czele Poczet Sztandarowy Kadrówki z Chorążym Adamem Słupkiem
(fot. zbiory A.Słupek)

Kraków, 6 sierpnia 1999r. Marsz Kadrówki ulicami Krakowa. Prowadzi Poczet Sztandarowy Kadrówki z Chorążym Adamem Słupkiem
(fot. zbiory A.Słupek)

Kadrówka w Kielcach 1999 r.


Kielce, 12 sierpnia 1999r. Kadrówka wkracza do Kielc. Uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej prowadzą Poczty Sztandaro-we Piłsudczyków z Krakowa, z Chorążym Adamem Słupkiem oraz Poczet Sztandarowy Wojska Polskiego
(fot. zbiory A.Słupek)

Kielce, 12 sierpnia 1999r. Poczet Sztandarowy Kadrówki z Chorążym Adamem Słupek przed Pomnikiem Czwórki Legionistów w Kielcach. Pomnik Czynu Legionowego, zwany popularnie Czwórką Legionową czy Pomnikiem Czwórki, przedstawia czterech strzelców z 1914 roku, pochylonych w marszu. Symbolizują oni cztery polskie dzielnice - Królestwo, Małopolskę, Śląsk i Wielkopolskę. W dniu 12 sierpnia 2009 roku podczas kolejnego Marszu Szlakiem Kompanii Kadrowej pod pomnikiem tytuł Honorowego Obywatela Kielc otrzymał śp. Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent RP na uchodźstwie
(fot. zbiory A.Słupek)

Kadrówka w Kielcach 12 sierpnia 2001


Kielce, 12 sierpnia 2001r. Marsz Kadrówki Szlakiem I Kompanii Kadrowej, 6 - 12 sierpnia. W Marszu uczestnicy Poczet Sztandarowy Kadrówki. Chorąży Adam Słupek
(fot. zbiory A.Słupek)

* * *

    Dzięki takim ludziom, jak Adam Słupek Kadrówka żyje tradycjami legionowymi, a Kadrówka wciąż idzie dalej. Adam uczestniczył 33 razy w Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Mówił i uważał: Marsz Kadrówki za święto patriotyczne i środowiskowe, gdzie spotyka się przyjaciół wiernych idei Józefa Piłsudskiego.

     Podczas Marszu Kadrówki ciężko pracował i wspominał: ... że idzie, ponieważ to kocha. Podkreślał wychowawczy aspekt pracy z młodzieżą i atrakcyjne zajęcia sportowe, które miały miejsce podczas 6 dniowego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Koledzy o Adamie żartowali, ...że choruję na Kadrówkę i nie chcę się z tej choroby wyleczyć!.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie idź na kompromisy. Jesteś wszystkim co posiadasz.
(Janis Joplin)
grudzień  9  poniedziałek
grudzień  10  wtorek
[18.00]   (Kraków)
Dziennik sztabowy Hubala - spotkanie w KKW
grudzień  11  środa
[11.00-17.00]   (Proszowice)
Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"
grudzień  12  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ