facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest niedziela, 09 grudnia 2019 r.   (342 dzień roku) ; imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 11

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 27-06-2019

odcinek 11
Uroczystości ludzi pracy

     Od 1984 r. uroczystości Ludzi Pracy z regionu Małopolska odbywały się parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Ksiądz Kazimierz Jancarz organizował co tygodniowe, czwartkowe Msze św. za Ojczyznę, które gromadziły tysiące wiernych. Na każdej uroczystości Ludzi Pracy w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach był Adam Słupek.

     Po raz pierwszy Pielgrzymkę Ludzi Pracy dla robotników Huty Warszawa zorganizował w 1982 r. bł. ks. Jerzy Popiełuszko - ówczesny kapelan NSZZ Solidarność. Pielgrzymki Ludzi Pracy odbywają się każdego roku, w trzecią niedzielę września i gromadzą na Jasnej Górze kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski.

     Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981r. ks. Kazimierz Jancarz został Duszpasterzem Robotników. Był wikarym od 1978 roku w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Widząc rosnącą aktywność robotników, ks. Kazimierz założył Duszpasterstwo Ludzi Pracy w parafii w Mistrzejowicach. Adam od założenia Duszpasterstwa Ludzi Pracy należał do niego i intensywnie pracował. O jego działalności Jerzy Bukowski pisał [Bukowski Jerzy; Chorąży narodowej pamięci; portal Kraków Niezależny: krakow.niezalezny@gmail.com]: W latach zniewolenia komunistycznego stał zawsze po stronie Niepodległości, współorganizując struktury "Solidarności" w Nowej Hucie i Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy ks. Kazimierzu Jancarzu. Za tę działalność był więziony, ale to nie ostudziło jego zapału w walce o suwerenną, prawą i solidarną Polskę...

tablica pamięci ks. Kazimierza Jancarza, ufundowana ze składek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność całego kraju i osób prywatnych. Poświecenia dokonał dnia 3.03 1994 r. w Kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach-Nowej Hucie ks. Infułat Stanisław Małysiak
(fot. zbiory Adama Słupka)

koperta wydana przez Solidarność Nowej Huty w Krakowie, dla upamiętnienia V Pielgrzymki Ludzi Pracy, stempel okolicznościowy Poczty Podziemnej, na znaczku ks. Jerzy Popiełuszko z napisem: Bóg i Ojczyzna
(fot. zbiory Adama Słupka)

     Ksiądz Jancarz organizował co tygodniowe, czwartkowe Msze św. za Ojczyznę, które gromadziły tysiące wiernych. Na każdej uroczystości Ludzi Pracy w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach był Adam.      Kiedy za działalność konspiracyjną w Solidarności oraz kolportaż materiałów podziemnych w Krakowie i w Nowej Hucie został Adam w dniu 27 czerwca 1985r. aresztowany i zatrzymany w Areszcie Śledczym przy ul Montelupich w Krakowie, to ks. Jancarz załatwił mu obrońcę w procesach sądowych, adwokata dr Adama Rozmarynowca. Okoliczności te wspominał Stefan Słupek, brat Adama:

znaczek Poczty Solidarności, ksiądz Jerzy Popiełuszko, pierwsza rocznica śmierci, 19. X. 1984 r., napis na znaczku: Są ludzie i są sprawy ludzkie tak silne, i tak potężne, że śmierć przezwyciężają i obcują między nami. J. Piłsudski. Fotokopia znaczka pochodzi z kolekcji Adama Słupka
(fot. Z. Pałetko)
Jak byłem w kancelarii adwokata Adama Rozmarynowca i czekałem na przyjęcie mnie, to widziałem, jak od adwokata Rozmarynowca wychodził ks. Kazimierz Jancarz. Ubrany był po cywilnemu. Zamieniłem z nim tylko kilka słów. Spieszył się. Miał ustalony termin operacji w Stanach Zjednoczonych. Chorował na serce. Ksiądz Kazimierz Jancarz zmarł nagle 25 marca 1993 roku. Na jego pogrzebie pojawili się wszyscy działacze "Solidarności". Ksiądz. Tadeusz Isakowicz Zaleski, był przyjacielem i uczniem Jancarza.

Ksiądz Kazimierz Jancarz (1947 - 1993). Działacz opozycji w PRL. Wikariusz od 1978 roku w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Po ogłoszeniu stanu wojennego ks. Jancarz został duszpasterzem robotników. Jego celem było organizowanie pomocy represjonowanym i poszkodowanym. Inicjator czwartkowych Mszy św. za Ojczyznę. Gromadziły one tysiące ludzi z Nowej Huty, Krakowa, a nawet całej Polski. Był nieustannie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która za pośrednictwem zwerbowanych z jego otoczenia tajnych współpracowników przeprowadzała gry operacyjne, mające na celu jego skompromitowanie w oczach wiernych. W 1989 r. ks. Jancarz został proboszczem w podkrakowskiej Luborzycy. Założył tam m.in. Parafialne Gimnazjum Gospodarcze, zorganizował drukarnię, rozpoczął wydawanie pisma "Krzyż Luborzycki" oraz emisję własnego programu radiowego. Wybudował warsztat stolarski i samochodowy, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy dla bezrobotnych. W górach zbudował ośrodek wakacyjny dla dzieci z rodzin bezrobotnych.

     Ksiądz Kazimierz Jancarz stał się już w pierwszej połowie lat 80. XX wieku żywą legendą, dzięki swojej charyzmie i odwadze, gdy z kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego uczynił oazę wolności i pokojowego oporu wobec komunizmu. W roku 2005 został patronem Szkoły Podstawowej nr 85 na osiedlu Złotego Wieku.

Pielgrzymka ludzi pracy do Częstochowy

     Adam Słupek był uczestnikiem oraz współorganizatorem każdego roku, począwszy od 1983r. Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy. Począwszy od 1983r. każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września, odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymki z Małopolski Adam Słupek organizował wraz z kolegą S. Ciupkiem i ks. Kazimierzem Jancarzem.

     Inicjatywa Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy była aktem masowej mobilizacji Polaków, w trudnym czasie łamania przez władze komunistyczne ich praw i godności. W Pielgrzymkach uczestniczyli również duszpasterze Solidarności, wśród nich ks. Henryk Jankowski i ks. Kazimierz Jancarz. Podczas pielgrzymek na Jasną Górę śpiewano pieśni patriotyczne. Najbardziej znaną i śpiewaną była pieśń pt. Ojczyzno ma, autorstwa ks. Karola Dąbrowskiego.

Ojczyzno ma

Poprzez kraj przeszedł okrzyk grobowy,
Kiedy kat podniósł znów krwawą dłoń.
Pozostały sieroty i wdowy,
Ojców, mężów nastąpił zgon.

ref. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa.

Tyle razy pragnęłaś wolności,
Tyle razy tłumił ją kat,
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat

Ref. Ojczyzno ma...

Biały Orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon,
Lecz już wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności uderzył dzwon

Ref. Ojczyzno ma...

O, Królowo Polskiej Korony,
Wolność, pokój i miłość racz dać,
By ten naród boleśnie dręczony,
Odtąd wiernie przy Tobie trwał!

O Matko ma,
Tyś Królową polskiego narodu
Tyś Wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak

Ref. Ojczyzno ma...

Ojczyzno ma. Pieśń napisana w latach 80. XX w., po ogłoszeniu stanu wojennego. Była śpiewana podczas Mszy św. za Ojczyznę i ks. Jerzego Popiełuszkę. Stała się obok Roty nieoficjalnym hymnem Solidarności. W kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu po raz pierwszy zabrzmiała 11 grudnia 1983 r.

     W dniu 15 września 2013 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Była to już 31 pielgrzymka, jako doroczne spotkanie ludzi związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność. Na Jasnogórskim placu zgromadziło się ok. 20 tyś. pielgrzymów. Z Małopolski uczestniczyła kilkuset osobowa grupa, wśród których był również Adam Słupek. W 2013r. na Pielgrzymkę Ludzi Pracy, do Częstochowy, w drugim dniu przyjechał Jarosław Kaczyński, który wspomniał:

...żeby Polska, tak, jak marzyliśmy przed ćwierć wiekiem, i wcześniej, stała się państwem ludzi pracy, państwem, które szanuje ludzi pracy, które chroni pracę, które zapewnia pracę, które prowadzi taką politykę, która jako efekt ma wielką ilość miejsc pracy. Krótko mówiąc, przyjechali modlić się o inną dzisiaj Rzeczpospolitą, lepszą, sprawiedliwszą, przede wszystkim sprawiedliwszą, i bardziej związaną z tą wielką ideą, która odrodziła Polskę, a która została niestety przez rządzących, a dokładnie przez większość tych, którzy rządzili w ciągu tych ostatnich dwudziestu paru lat zapomniana - z ideą Solidarności.

     W 2015 roku odbyła się 33 Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy pt. Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia. Region Małopolski liczył 200 pielgrzymów i był jedną z najliczniejszych. ze 104 grup.

wrzesień 2015, odpoczynek uczestników Pielgrzymki Ludzi Pracy z Małopolski, na pierwszym planie, od lewej Adam Słupek z kolegą
(fot. zbiory Adama Słupka)

Przyjaźń z Januszem Zakrzeńskim

     Adam Słupek przyjaźnił się z aktorem Januszem Zakrzeńskim. Obaj często spotykali się podczas Marszów Kadrówki, oraz na rocznicowych uroczystościach. Zakrzeński często upodabniał się do Piłsudskiego, podobnie jak Adam Słupek. Janusz Zakrzeński, wcielając się w postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestniczył wielokrotnie w sierpniowych uroczystościach, związanych z Marszem Pierwszej Kompanii Kadrowej w Krakowie.

     W dniu 19 kwietnia 2010 r. Tygodnik Powszechny wydrukował wywiad z Adamem Słupkiem, podczas pogrzebu prezydenckiej pary na Wawelu - Marii i Lecha Kaczyńskich - która zginęła 10 kwietnia 2010 r. w samolocie Tu-154M, krótko przed godziną 9:00, 1,5 kilometra od lotniska w Smoleńsku. Adam Słupek na łamach Tygodnika Powszechnego wspominał [Dobroch Bartek, Tygodnik Powszechny, Sceny z Historii, 19 kwietnia 2010]:

O bliskich sobie zmarłych chętnie mówił też Adam Słupek, współczesny legionista, w mundurze i z wąsem przypominający samego marszałka Piłsudskiego...

- Zginął też mój znajomy, Sławomir Skrzypek, który chodził z nami na marsze Szlakiem I Kompani Kadrowej Kraków-Kielce. Jutro muszę jechać do Warszawy na pogrzeb ze sztandarem Kadrówki - mówił. I dodawał: - Znałem się też z aktorem, Januszem Zakrzeńskim. Nie przeszkadzało mu to, że ktoś chce też być podobny do Piłsudskiego. To był bardzo szlachetny człowiek
.

     Przyjaźń z Januszem Zakrzeńskim była bliska Adamowi. Zawsze Marsze Szlakiem I Kompani Kadrowej odbywali razem, jak również razem siedzieli na konferencjach i uroczystościach patriotycznych i rocznicowych.

Janusz Zakrzeński. ur. 8 marca 1936, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku - polski aktor teatralny i filmowy, pedagog, wieloletni członek Związku Piłsudczyków. Janusz Zakrzeński zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Był aktorem. Odtwórca roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w filmie Polonia Restituta.

     Linia Zakrzeńskich wywodzi się z Wierzbna. Pisał o tym Kazimierz Girtler w swoich Opowiadaniach. Zakrzeński dużo się modlił. Dar modlitwy - jak sam twierdził- miał od Boga. Potrafił modlić się i nie rozstawał się z różańcem. Rosjanie po pogrzebie oddali, różaniec, obrączkę. Nie oddali zegarka ojca - wspominał z żalem syn Marcin Zakrzeński. Zegarek był pamiątka po jego ojcu.

aktor Janusz Zakrzeński od lat wcielał się w postać przybywającego do Warszawy w listopadzie 1918 r. Józefa Piłsudskiego
(fot. receptananude.pl)

Związek Piłsudczyków - Małopolska

     Adam Słupek należał do Związku Piłsudczyków, Oddziału Małopolska. Jest to ogólnopolska organizacja niepodległościowa, zarejestrowana 28 czerwca 1989 r., jako kontynuacja działającego już w latach 80. XX w. Duszpasterstwa Rodzin Legionistów. Związek stawia sobie, jako główny cel, kultywowanie tradycji piłsudczykowskiej i niepodległościowej oraz wychowanie patriotyczne i pro obronne młodzieży. Związek Piłsudczyków jest organizacją skupiającą ludzi, którzy uważają za konieczne rozpowszechnienie i ugruntowanie idei niepodległościowej Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ważnym elementem jest wykazanie nadrzędności Służby Państwu Polskiemu, w ramach systemu demokratycznego. Marszałek Józef Piłsudski odniósł swe największe zwycięstwo, uzyskując pozycję najwybitniejszego Polaka XX wieku. Zasadniczym zadaniem Związku Piłsudczyków jest kontynuacja wartości, które reprezentował Marszałek Józef Piłsudski.

     Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. Związek Piłsudczyków Oddział w Małopolsce do którego należał Adam Słupek jest najsilniejszym Związkiem w Polsce.

legitymacja przynależności Adama Słupka do Związku Piłsudczyków
(fot. Z. Pałetko)

    Adam Słupek był współzałożycielem Związku Piłsudczyków w Krakowie. Członkowie Związku Piłsudczyków, Oddziału Małopolska, oraz środowiska niepodległościowe w 1981 przywróciły Marsz Szlakiem I kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc.

     Oddział Małopolski Piłsudczyków przy współudziale Komitetu Opieki nad Kopcem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, był w dniu 12 maja 2006 r. współorganizatorem poświecenia odnowionych grobów Żołnierzy Legionów Polskich. Adam Słupek podczas uroczystości poświęcenia był dowódcą Pocztu Sztandarowego - Chorążym Sztandaru I Kompanii Kadrowej.

     Od pierwszych lat powstania Związku Piłsudskiego w Krakowie Adam uczestniczył we wszystkich spotkaniach, zebraniach sprawozdawczych, które przeważnie odbywały się w klasztorze OO. Kapucynów przy ul Loretańskiej 11 w Krakowie.

chorąży sztandaru I Kompanii Kadrowej Adam Słupek podczas salutowania Sztandarem nad grobem Żołnierzy Legionów Polskich, w dniu 6 maja 2006 r. w Krakowie
(fot. zbiory A. Słupek)
Kraków 2008 r., poświęcenie sztandaru Związku Piłsudczyków, poczet sztandarowy, trzeci od lewej chorąży Adam Słupek
(fot. zbiory A. Słupek)
Kielce, marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej, poczet sztandarowy z chorążym Adamem Słupkiem w Kielcach 12 sierpnia
(fot. zbiory A. Słupek)


cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie idź na kompromisy. Jesteś wszystkim co posiadasz.
(Janis Joplin)
grudzień  9  poniedziałek
grudzień  10  wtorek
[18.00]   (Kraków)
Dziennik sztabowy Hubala - spotkanie w KKW
grudzień  11  środa
[11.00-17.00]   (Proszowice)
Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"
grudzień  12  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ