facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019 r.   (233 dzień roku) ; imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 10

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 18-06-2019

odcinek 10
Kolportaż prasy podziemnej

     Adam Słupek zajmował się rozprowadzaniem znaczków i kart pocztowych oraz prasy konspiracyjnej. Kolekcjoner pamiątek Solidarności o tematyce Niepodległościowej. Na jego zbiór składają się m.in. znaczki pocztowe sygnowane przez "Solidarność", ulotki, biuletyny, broszury, plakaty, transparenty.

     Adam Słupek od roku 1980 rozpoczął zbieranie i kolekcjonowanie materiałów dokumentujących opór społeczny wobec komunistycznej władzy w Polsce w latach 1970-1989. Zbierane dokumenty przez Adama dotyczyły przede wszystkim: ulotek, prasy i publikacji drugiego obiegu wydawniczego, znaczki i karty okolicznościowe, fotografie z manifestacji robotniczych itp. Kiedy Adam Słupek przebywał w więzieniu w jego mieszkaniu 29 czerwca przeprowadzono rewizję. Z mieszkania skonfiskowano wówczas około 400 egzemplarzy drugiego obiegu.

     Rozprowadzaniem znaczków i kart pocztowych oraz prasy konspiracyjnej między innymi zajmował się Adam Słupek. Rozprowadzano je wśród zaufanych, znajomych ludzi, a zasadniczym celem było zebranie funduszy na konspiracyjną działalność solidarnościowego podziemia. Znaczki i karty nie odgrywały roli stricte pocztowej. Z dochodów ze sprzedaży powstawały fundusze inicjatyw społecznych Przykładem tego był Fundusz Obrony Praw Człowieka lub Fundusz Represjonowanych i Więzionych. Z dochodów pokrywano koszty zakupu papieru i druku znaczków, kart pocztowych i wydawnictw podziemia. Można powiedzieć, że materiały te miały charakter cegiełek. Duża część funduszy przekazywana była potrzebującym rodzinom aresztowanych, osobom zwolnionym z pracy. W środowisku Krakowskim kolportaż wytworzony przez Homo Homini odbywał się przez kościół w Mistrzejowicach, skąd łącznicy rozwozili znaczki i prasę podziemia solidarnościowego po całej Polsce.

fotokopia czasopism Prasy Podziemnej pt. Aktualności, wydawanego przez sekcję ZR Małopolska od roku 1981, znajdujące się w zbiorach Adama Słupka
(fot. Z. Pałetko)

Homo Homini, pismo wydawane 13 V 1984 - IV 1987 w Krakowie. Po zmianie nazwy struktury od nr. 1(13) z III 1985 umieszczało podtytuł: Pismo Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania. Kolportowane w Krakowie. Rozprowadzaniem pism Homo Homini, zajmował się m.in. Adam Słupek. Ukazało się 35 nr. o objętości od. 2 do 8 stron. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym, od nr. 7 (19) z 1985 w Drukarni Niepodległość w nakładzie 3-5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. W składzie redakcji m.in.: Marian Banaś (redaktor naczelny) i Ryszard Majdzik; druk i kolportaż m.in. Wiesław Mazurkiewicz. Autorzy pisali pod ps.: Jaxal, Czesław Niemy, Eliza, Victor/Wiktor. Pismo poświęcone prawom człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z więźniami politycznymi w Polsce. Publikowano deklaracje, dokumenty, komunikaty, aktualności z kraju, informacje o represjach i osobach represjonowanych, listy otwarte do władz, materiały historyczne i publicystyczne, relacje z obchodów świąt patriotycznych, poradniki dla osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną.

pomnik Prasy Podziemnej 1982-1989, odsłonięty na os. Szklane Domy w Krakowie
(fot. pl.wikipedia.org)
     Adam w latach 1982 - 1989 walczył o wolność i prawdę, zbierał informacje, rozprowadzając prasę podziemną pism Solidarność Hutników, Hutnik, Nowohucki Biuletyn Solidarności. W ten sposób przyczyniali się do zbierania funduszy na papier, farbę, maszyny. Jak wielu działaczy konspiracyjnych tak i on należał do tych anonimowych którzy narażając siebie i swoje rodziny, podjęli walkę z komunistyczną propagandą. Opór społeczny zapoczątkowany latach 80. dobiegł zwycięskiego końca. Dla upamiętnienia często anonimowych działaczy prasy podziemia w 2007 r. odsłonięto na os. Szklane Domy w Nowej Hucie Pomnik Prasy Podziemnej 1982-1989. Inicjatorem postawienia pomnika był Wojciech Marchewczyk - redaktor największego podziemnego pisma Solidarność Hutnika.

     Przyjeżdżając do rodzinnego domu w Ibramowicach Adam często przywoził ulotki - tak nazywaliśmy prasę podziemna - wspomina Stefan Słupek. W pierwszych latach 80. XX w. mieszkał w hotelu robotniczym. Został wybrany na Przewodniczącego Rady Hotelowej. Miał oddzielne pomieszczenie biurowe w hotelu. W pomieszczeniu tym przechowywał prasę podziemna, .Uważał, że ten sposób przechowywania prasy jest bardziej bezpieczny niż w domu. W każdy czwartek uczestniczył we Mszy św. za Ojczyznę w kościele parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.

     Inicjatorem czwartkowych modlitw za Ojczyznę był w 1982 roku ks. Kazimierz Jancarz. Mistrzejowickie duszpasterstwo organizowało wieczory poetyckie, festiwale piosenki religijnej "Sacrosong", występy zespołów muzycznych i teatralnych. Zajmowano się również udzielaniem pomocy materialnej poszkodowanym i bezrobotnym, organizował transporty żywności i odzieży dla najuboższych i prowadził ewidencję osób, które ucierpiały podczas strajku. Adam intensywnie pracował w Radzie Parafialnej parafii w Mistrzejowicach. Często po Mszy św. czwartkowej pozostawał dłużej. Pewnego razu powracał samochodem z kolegą późno w nocy. Zostali zatrzymani przez patrol milicyjny. Wszystko wskazywało, że Kościół w Mistrzejowicach był pod stałą obserwacją. W samochodzie Adama znaleziono dużą ilość pracy podziemnej. Samochód został zatrzymany i skierowany na milicyjny parking. Wraz z kolegą przewiezieni zostali na posterunek milicji. Kolega Adama zeznał, że nic o ulotkach nie wiedział. Z kolei Adam do protokołu stanowczo mówił, że nie wie skąd się ulotki znalazły w jego samochodzie. W domu przeprowadzono rewizję. Ulotek nie znaleziono. W hotelu głośno zrobiło się o zatrzymaniu Adama, i jego pracy konspiracyjnej. Kierownik hotelu powiedział, że od dłuższego czasu wiedział, że Adam rozprowadza materiały podziemia Solidarności.

     Adam od 1984 r. uczestniczył w Marszach Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. W okresie 1981 - 1989 podczas Marszów Kadrówki w drodze ku wolności, wydawana i kolportowana była prasa drugiego obiegu, znaczki, kartki i koperty pocztowe mające charakter konspiracyjny.

Strona tytułowa pisma Marszu Kadrówki - 6 Sierpnia
(fot. Z. Pałetko)

     Przy każdym Marszu Kadrówki pracowała Poczta Polowa, prowadzona przez Adama Słupka i Franciszka Urbańczyka. Obaj pochodzili z Krakowa. Wydawali i rozprowadzali liczne znaczki i kartki pocztowe oraz koperty. Na znaczkach, kartach i kopertach drukowane były wizerunki przedstawiające Józefa Piłsudskiego, przedwojennej generalicji, przywódców Polskiego Państwa Podziemnego itp. Kolportażem prasy podziemnej zajmował się m.in. Antoni Piełkałkiewicz [Kasprzycki Jan Józef, Legionowym szlakiem Marszu Oleandry - Kielce: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, nr 13(2015). S. 129].

     Od 1986 r. wydawana była przez Wojciecha Pęgiela, drugiego obiegu - jako pismo niezależne - gazetka Marszowa, Kadrówki - 6 Sierpnia Pismo Kadrówki. Do roku 1993 wydano 22 numery egzemplarzy.

Tematyka prasy podziemnej pochodząca ze zbiorów Adama Słupka
 1. Goniec Małopolski, wydanie specjalne, 3.IV.1980. Format: A4, druk powielaczowy.
 2. Goniec Małopolski, Kraków, Wydaje Sekcja Informacji przy MKZ Małopolska NSZZ Solidarność. Kraków Numery egzemplarzy: Różne Format: A4, druk powielaczowy.
 3. Aktualności, Dziennik Sekcji Informacji Z.R. Małopolska, Numery różne, rok wydania 1981. Format: A4, druk powielaczowy.
 4. Solidarność, Tygodnik Mazowsze. Format: A4, druk powielaczowy.
 5. Dni bez prasy, Solidarność 19 - 20 VIII 1981. Biuletyn Komitetu Strajkowego Drukarni Prasowej. Wydanie gazetowe.
 6. Protokoły porozumień. Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, Warszawa 1980r. Format B5.
 7. Goniec Małopolski, Kraków, Wydaje Sekcja Informacji przy MKZ Małopolska NSZZ Solidarność. Kraków Numery egzemplarzy: Różne Format: B5, druk powielaczowy.
 8. Aktualności, Wydaje Sekcja Informacji Z.R. Małopolska, Numery różne, rok wydania 1981. Format: A4, druk powielaczowy.
 9. Komunikat KSS KOP. Biuletyn informacyjny nr 3. Kwiecień 1979. s. 75. Druk powielaczowy, format A4.
 10. Hutnik, Pismo Członków NSS Solidarność. HiL Kraków. Format: A4, druk powielaczowy.
 11. Solidarność Hutników, Biuletyn informacyjny Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność, Kombinatu Metalurgicznego Kraków - Nowa Huta. Format: A4, druk powielaczowy.
 12. Prasa Stanu wojennego. Zbiór. Teczka. Wydania różne.
Duża część wymienionych dokumentów była przedmiotem dowodów przeciwko Adamowi podczas procesów sądowych.

fotokopia pisma prasy podziemnej, wydawanego od 19 XII 1980 - do 10 XII 1981 w Krakowie przez Sekcję Informacji Międzyzakładowego Komitetu Założycielski NSSZ Solidarność
(fot. Z. Pałetko)

Prasa podziemna, Goniec Małopolski - charakterystyka
    "Goniec Małopolski" - pismo prasy podziemnej, wydawane było od 19 XII 1980 - do 10 XII 1981 w Krakowie przez Sekcję Informacji Międzyzakładowego Komitetu Założycielski NSSZ Solidarność a następnie Zarząd Regionalny Małopolska. Łącznie ukazało się 56 numerów, w formacie A4 lub A5 o objętości 12-48 s., drukowanych na powielaczu, sicie lub offsecie m.in. w powielarni zakładowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie i AGH. Nakład kształtował się od 3,5 do 6 tys. egz.

     Kontynuacja pisma: "Solidarność. Biuletyn informacyjny" - nr 1-6. "Goniec Krakowski" - nr 7 z 16 XII 1980, wydanie specjalne z okazji 10. rocznicy Grudnia '70. Od nr 8 (z 19 XII 1980) - "Goniec Małopolski". Pismo informacyjno-publicystyczne małopolskiej Solidarności służyło głównie prezentacji spraw związkowych: bieżących wydarzeń w regionie i kraju. Drukowano też listy do redakcji, przedruki z innych pism niezależnych oraz książek.
fotokopia jednej z ulotek rozprowadzanych przez Adama Słupka. Źródło: Zbiory Adama Słupka
(fot. Z. Pałetko)
fotokopia prasy podziemnej znajdująca się w zbiorach Adama Słupka
(fot. Z. Pałetko)
fotokopia koperty wydanej przez NSZZ Solidarność w Krakowie, upamiętniająca 8 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz delegalizację NSZZ Solidarność. Źródło: Zbiory Adama Słupka
(fot. Z. Pałetko)cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ból to słabość opuszczająca twoje ciało.
(mądrość ludowa)

sierpień  21  środa
sierpień  22  czwartek
sierpień  23  piątek
[18.00]   (Proszowice)
Walne Zebranie w Stowarzyszeniu "Gniazdo - Ziemia Proszowicka"
sierpień  24  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ