facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.   (350 dzień roku) ; imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 8

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 24-05-2019

odcinek 8
Adam Słupek - kryptonim "Dekadent"

     Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie zarejestrował Adama Słupka pod kryptonimem "Dekadent". Zasadniczą czynnością "Dekadent" było szczegółowe prowadzenie Adama pod wglądem operacyjno - śledczym.

Fotokopia wniosku sprawy operacyjnego sprawdzenia Adama Słupka, opatrzonego kryptonimem Dekadent, z nadanym numerem ewidencyjnym 30452. Operacyjne śledztwo posiadało klauzurę TAJNE - specjalnego znaczenia. Dekadent zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału V Dzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych Kraków - Nowa Huta. Wydział V Urzędu Spraw Wewnętrznych był jednostką organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wchodząca w skład Służby Bezpieczeństwa i funkcjonująca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

     W licznych aktach występuje jako S.O.S. "Dekadent". Karty informacyjne pod względem ewidencyjnym i operacyjnym Adama Słupka opatrzone zostały numerem 30452.

Fragment fotokopii planu czynności operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia Dekadent. Plan czynności obejmował 4 strony formatu A4.
(fot. Z. Pałetko)

     Założone zostały specjalne karty obserwacyjne i śledcze opatrzone symbolami, skrótowymi jakimi posługiwała się wówczas Służba Bezpieczeństwa. Wszystkie dokumenty opatrzone były klauzura: Ściśle Tajne lub Tajne.

Fotokopia: wykaz osobowy źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie "Dekadent", nr 30452.
(fot. Z. Pałetko)

     W dniu 13 lipca 2004r., Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie dokumenty uczynił Jawnymi, na podstawie prawnej art.86 ust 5, ustawy a dnia 22 stycznia 1999 roku. Informacje o Adamie Słupek zbierali Tajni Wywiadowcy (TW). Były to osoby współpracujące ze Służbą Bezpieczeństwa. TW posiadali pseudonim i numer statystyczny. Adama inwigilowało aż 7 Tajnych Współpracowników o następujących pseudonimach:
 1. "Dorota"
 2. "Ksawery"
 3. "Czesiek"
 4. KO "SK"
 5. KO "56"
 6. KO "X"
 7. KO "JN"
Celem założenia postepowania operacyjnego Dekadent było dociec i sprawdzić następujących materiałów:
 1. pochodzenia zakwestionowanych wydawnictw prasy podziemnej Solidarności podczas rewizji po zatrzymaniu Adama,
 2. ustalenie źródeł ich pochodzenia,
 3. ustalenie charakteru kontaktów Adama Słupka z osobami z kościoła Mistrzejowice,
 4. ustalenie wpływu Adama na załogę w pracy.
     Sprawa operacyjna o kryptonimie Dekadent nadzorowana była przez Wydział VII Departamentu V Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Określenie słowa Dekadent

Słownik Języka Polskiego (SJP) wyjaśnia słowo dekadent następująco:
 1. przedstawiciel dekadentyzmu; schyłkowiec;
 2. człowiek mający pesymistyczne nastawienie do życia
W komentarzach wyjaśnia: Dekadenta cechuje pesymistyczne nastawienie do życia, poszukiwanie jego sensu i niemoc w jego odnalezieniu, twierdzenie, iż człowiek nigdy nie może osiągnąć szczęścia. Inne wyjaśnienie Dekadenta: jestem dekadentem a ten świat zmierza ku schyłkowi ! strzeżcie się.

Według Wielkiego Słownika języka polskiego PWN, słowo dekadent ma znacznie:
 1. przedstawiciel dekadentyzmu
 2. człowiek mający pesymistyczne nastawienie do życia i świadomość schyłku.
     Dekadentyzm oznacza tendencje w kulturze i obyczajowości schyłku XIX w., będące wyrazem przekonania o zmierzchu cywilizacji europejskiej. Słowo pochodzi z języka francuskiego i dosłownie znaczy upadek, schyłek. Jest terminem określającym tendencję występującą w literaturze w 2. połowie XIX i w początkach XX w. jako wyraz przekonania o kryzysie i upadku tradycyjnych form kultury europejskiej.

W podobny sposób definicje dekadent przedstawia Definicja. NET, podając następujące objaśnienia co znaczy słowo dekadent:
 1. Człowiek mający pesymistyczne nastawienie do życia i świadomość schyłku.
 2. Artysta tworzący u schyłku jakiejś epoki.
 3. Schyłkowiec w kulturze.
 4. Przedstawiciel dekadentyzmu, hołdujący nastrojom pesymistycznym.
 5. Artysta tworzący na przełomie xix/xx w.
 6. Przedstawiciel schyłkowości.
 7. Hołduje pesymistycznym nastrojom.
 8. Ma świadomość schyłku.
 9. Człowiek z poprzedniego pokolenia.
 10. Buntuje się przeciw cywilizacji.
     Studiując życie i twórczość Adama Słupka można powiedzieć, ze był pesymistą ówczesnego ustroju politycznego i doskonale wiedział, że wszystko chyliło się w Polsce, w drugiej połowie XX wieku ku upadkowi. Widział to w czarnych barwach, jako bezsens utopijnej, komunistycznej propagandy. Jego światopogląd, działalność kulturalna i praca opozycjonistyczna tworzyły wartości ku zmianom i schyłku komunistycznej domeny.

     Polski komunizm miał do roku 1989 r. swoje cechy specyficzne. W Polsce nigdy nie udało się w pełni skolektywizować rolnictwa, ani złamać potęgi i niezależności Kościoła katolickiego. Dzięki takim ludziom jak Adam Słupek Polska stała się pierwszym krajem w Europie, w którym dokonało się przejście od systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej.


     Dowody rzeczowe w sprawie przeciwko Adamowi Słupek, podejrzanemu o przestępstwo z art. 282a § 1 kk, przeznaczone przez prokuraturę do likwidacji.

     Po aresztowaniu Adama Słupka w dniu 27 czerwca 1985r. Prokuratura Rejonowa Krąków - Nowa Huta przeprowadziła rewizję osobistą Adama Słupka, jego samochodu osobowego Fiata 125 p, mieszkanie w Hotelu Robotniczym na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie oraz domu rodzinnego i zabudowań gospodarczych w Ibramowicach [Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie]. Dla potrzeb sądowych, jako rzekome dowody rzeczowe zatrzymano materiały Solidarności, Prasy Podziemnej oraz książki.

     W dniu 29 sierpnia 1985 r. Prokurator Bogusław Sulej, z Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków - Nowa Huta postanowił 60 tytułów Prasy Podziemnej, w ilościach od 10 do kilkuset sztuk egzemplarzy, przeznaczyć na zniszczenie.

Wykaz dowodów rzeczowych przeznaczonych do zniszczenia:
 1. Ulotka z odezwą wzywającą do strajku w dniu wprowadzenia w życie podwyżki cen na mięso 100 szt./.
 2. Niepocięte ulotki stemplowane "podwyżki nie" 54 szt.
 3. Ulotki stemplowe "zwolnić więźniów politycznych" 80 szt.
 4. Plakat formatu A4 z napisem "Wolność, Niepodległość i emblematy Konfederacji Polski Niepodległościowe, szt.8
 5. Plakat formatu B5 z napisem "Corpora dormiunt - Vigilant Anime" i portretem Józefa Piłsudskiego oraz z emblematem "Solidarność" szt. 50.
 6. Ulotka przedstawiająca robotnika ze zgiętą ręką, szt. 50.
 7. "Mała Polska", nr 21 szt. 40.
 8. "Mała Polska", nr 22, szt. 20.
 9. "Mała Polska", nr 23, szt. 30.
 10. "Mała Polska", nr 24, szt. 30.
 11. Ulotka formatu A5 "Uwolnić więźniów ...." , szt. 25.
 12. Ulotka formatu A5, "Hymn Solidarności", oraz "Ojczyzno ma...", szt. 20.
 13. Prasa podziemna " Z dnia na dzień", szt. 20.
 14. Prasa podziemna, "Niepodległość" nr 48, szt. 8.
 15. Prasa podziemna, "Solidarność Dolnego Śląska", nr 48, sztuk 15.
 16. Prasa podziemna, "Solidarność Głos Śląsko - Dąbrowski" nr 47, szt. 10.
 17. Prasa podziemna, "Solidarność Zwycięży", nr 9/78, sztuk 5.
 18. Prasa podziemna, " Kronika Małopolski" nr 72, 8 szt.
 19. Prasa podziemna, " Hutnik" nr 9, szt. 6
 20. Prasa podziemna, "Sygnał", nr 78, z 1985 r.
 21. Prasa podziemna, "Honor i Ojczyzna".
 22. Prasa podziemna, "Krecik" nr 2,3,4, Razem 9 sztuk.
 23. Prasa podziemna, "Solidarność Tygodnik Mazowsze", nr 128, szt. 2
 24. Prasa podziemna, " Różne tytuły - Razem 70 szt.
 25. Prasa podziemna,, "KOS", nr 73, szt. 5.
 26. Prasa podziemna, "CDN" 2 szt.
 27. Komunikaty, ulotki szt. 3
 28. Plakietki samoprzylepne z wizerunkiem ks. Popiełuszki i emblematem Solidarność, szt. 8.
 29. Plakietki samoprzylepne z napisem "Bóg i Ojczyzna" sztuk 5.
 30. Ulotki - bilety do kina "Solidarność" 12 szt.
 31. Kartki świąteczne z napisem, "Wielkanoc 1985", szt.9.
 32. Kartki świąteczne z napisem " Wesołych Świąt", szt. 64
 33. Ulotki banknotopodobne - szt. 7.
 34. Fotografia Józefa Piłsudskiego, szt. 2
 35. Prasa podziemna, "Solidarność i modlitwa do św. Barbary", szt.10.
 36. Dwie fotografie z karykaturą,
 37. Karki maszynopisy form. A4, Krzaków - Mistrzejowice, szt.10.
 38. Karki maszynopisy form. A4, Warszawa,
 39. Prasa podziemna, różne o represjonowaniu. szt. 5
 40. Nalepki samoprzylepne "Poczta Solidarności", szt. 148.
 41. Prasa podziemna, Zapiski odręczne.
 42. Wydawnictwa broszurowe, pojedyncze egzemplarze, razem 200 szt.
 43. Prasa podziemna, Różne, pojedyncze, szt. 200.
 44. Prasa podziemna,. Różne , pojedyncze lub podwójne. Razem 200 szt.
 45. Zdjęcia fotograficzne z zajść ulicznych w Nowej Hucie, szt. 80.
 46. Prasa podziemna, "Droga do Nikąd" szt. 4.
 47. Prasa podziemna, " Fakty, Przyroda, Ludzie", szt.2.
 48. Prasa podziemna, "Folwark zwierzęcy", szt. 5
 49. Prasa podziemna, "Powstanie Warszawskie", szt. 5.
 50. Prasa podziemna, "Oblężenie", szt. 2.
 51. Prasa podziemna, Za ile i jak żyjemy", szt. 3.
 52. Prasa podziemna,, "Komuniści na Węgrzech 1945 - 1956. szt. 3
 53. Prasa podziemna, "Polacy na Litwie...", szt. 3.
 54. Prasa podziemna, "Szarża pod Komorowem",
 55. Prasa podziemna, Al. Capone...", szt. 2.
 56. Prasa podziemna, "Zapomnisz" t. I i II, 6 kompletów.
 57. Prasa podziemna, " Polska zgwałcona" 3 egz.
 58. Prasa podziemna, Kalendarze ścienne na 1985 r. 7 egz.
 59. Ulotka formatu A5, "Bądź solidarny - nie idź na wybory", 12 szt.
     Na postanowienie zniszczenia wyżej wymienionych materiałów będących własnością Adama Słupka adwokat dr Andrzej Rozmarynowicz wyraził zażalenie do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie wnosząc o uchylenie postanowienia. W piśmie pełnomocnika Adama m.in. czytamy [Zażalenie; dr. Andrzej Rozmarynowicz, Zespół Adwokacki w Krakowie, Maszynopis s. 4]:

[...] w którym mowa jest o posiadaniu(przez Adama Słupka), nie jest jednoznaczne z rozpowszechnianiem. Jak już wyżej powiedziano decyzja co zrobić z poszczególnymi przedmiotami należy do Sądu. I wówczas na tle całokształtu sprawy okaże się czy i które przedmioty ulegają przepadkowi, czy i które zostaną zniszczone. Zauważyć należy, że poszczególne z wymienionych 60 pozycji stanowią poważne wydawnictwa, jedynie dotknięte tą wadą, że wydane zostały poza zasięgiem cenzury. Niszczenie ich to przedłużenie koncepcji np. chińskiej rewolucji kulturalnej i koncepcji tych ustrojów, które odcinają obywateli od ogólnie w świecie dostępu do informacji. W Polsce jest to sprzeczne z podpisanymi konwencjami i z Konstytucją PRL [...] Należy sądzić, że właściwy Sąd w uzasadnionej sytuacji przekazać będzie mógł poszczególne pozycje np. do Biblioteki Narodowej lub Muzeum... Naklejki znaczkopodobne zostaną albo zwrócone właścicielowi albo przekazane do Muzeum Filatelistyki.

     W odpowiedzi na zażalenie zniszczenia przedmiotów zabranych przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję, Prokurator Wojewódzki postanowił zażalenie uwzględnić i zaskarżenie postepowania uchylić.

Czynności śledcze wobec Adama Słupka po zatrzymaniu przez milicję w dniu 27czerwca 1985 r.

     Protokół przyjęcia przedmiotów Adama Słupka przez milicję Dzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowej Hucie w dniu 28 czerwca 1985r. Adam Słupek podpisując protokół przedmiotów zajętych przez milicję umieścił adnotację następującej treści: Brak w protokole wpisanej pozycji Plakietki Matki Boskiej Częstochowskiej, książki o Józefie Piłsudskim, mapy samochodowej i mapy Krakowa.

     Wykaz i opis przedmiotów przejętych przez Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych Kraków - Nowa Huta po zatrzymania Adama Słupka w dniu 27 czerwca 1985 r. Wykaz obejmuje przedmioty znajdujące się w samochodzie zatrzymanym do kontroli oraz przy kontroli osobistej Adama.
 1. Folwark zwycięży. George Orwell; książka, Au, oprawa twarda. sztuk 5.
 2. Polska zgwałcona, Stanisław Mikołajczyk; książka, szt. 3
 3. Biblia dla moich dzieci, Daniel Ropsa, Opole 1984r. szt, 1.
 4. Ewangelia dla moich dzieci; Daniel Ropsa, Opole 1984r. szt, 1.
 5. Powstanie Warszawskie. Wyd. Rota, Kraków 1985. szt. 5.
 6. Oblężenie; Tadeusz Zalewski - Isakowicz. Wyda. Rota 1985r. szt. 2.
 7. Za ile i jak żyjemy. Jan Gadeja Wydaw. Bez - Cięć., szt. 3
 8. Galicjanin. Komuniści na Węgrzech 19454 - 1956. Wyd. Myśli nie internowanej, szt 3.
 9. Polacy na Łotwie w okresie drugiej wojny światowej. Napoleon Liberys, szt. 3.
 10. Znaki zapytania próby odpowiedzi. Jan Lityński W-wa 1985r., szt. 1.
 11. Szarża pod Komorowem. Kornel Krzeczuowicz. Wyd. Unia, szt. 1.
 12. Al. Capone, Jefin Fisztejn, W-wa, 1985, szt 1.
 13. Kreciki, zeszyty dla dzieci nr 4. szt. 3.
 14. Głos Śląsko - Dąbrowski, biuletyn szt. 10.
 15. Mała Polska, Biuletyn nr 23/110 z 10.06.1985, szt. 6.
 16. Mała Polska, Biuletyn nr 23/111 z 17.05.1985, Biuletyn, szt. 6.
 17. Solidarność Tygodnik Mazowsze, biuletyn Nr. 133, szt.6.Solidarność Tygodnik Mazowsze, biuletyn Nr. 133, szt. 6.
 18. Solidarność; Tygodnik Mazowsze, biuletyn Nr. 128, szt. 6.
 19. Niepodległość, biuletyn Nr. 74, szt 3 i nr 75 szt. 1
 20. KOS. Nr. 133, szt. 6.
 21. Z dnia na dzień, Biuletyn nr 21/365
 22. Kronika Małopolska nr 72, szt. 1.
 23. Solidarność Dolnośląska nr 4/7.
 24. CDN Warszawa z d. 13.05 1985. Tygodnik szt. 1.
 25. Zdjęcia o tematyce ks. Jerzego Popiełuszko w kopercie. Zdjęć 15.
 26. Bilety do kina Solidarność, szt. 12.
 27. Bloczki okolicznościowe pt. Trzy lata z Hutnikiem. Poczta Kraków, nominał 100 zł. szt. 11.
 28. Bloczki okolicznościowe pt. Setka Hutnik, nominał 100 zł, szt. 10.
 29. Karki okolicznościowe Wielkanoc 1985. Z nadrukiem "Bezpartyjnym Polakom wesołych świąt, szt. 9.
 30. Kartki świąteczne z nadrukiem pieczątką wykonane Spokojnych świat. 1983., szt. 4.
 31. Kartko okolicznościowe z nadrukiem św. Barbara. szt. 10.
 32. Arkusze znaczków z nadrukiem Solidarność, szt. 10.
 33. Całostki z nadrukiem Więźniowie Politycznie. 3 całostki.
 34. Całostki poczty Solidarność poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, 2 całostki.
 35. Bloczki znaczków w kolorze żółtym: Solidarność 85. Nominał 150 zł. Bloczków 4
 36. Bloczki znaczków w kolorze srebrnym: Solidarność 85. Nominał 150 zł, Bloczków 4.
 37. Bloczki znaczków Poczta Solidarności Rolników o nominałach 2 x 50 zł. Bloczków 11.
 38. Bloczki znaczków z nadrukiem nazwisk przywódców okresu międzywojennego o rożnych nominałach, 2 bloczki.
 39. Całostka wydana na dzień 31 sierpnia 1985 r. dotycząca 10. Rocznicy porozumień sierpniowych. 1 całostka.
 40. Bloczek Poczty Solidarność Biała Podlaska cena 200 zł. 1 bloczek.
 41. Bloczek Poczta Darłówko Solidarność, różne nominały. 1 bloczek.
 42. Bloczek znaczków 20. Rocznica walki o Krzyże w Nowej Hucie 4 x 50 zł.
 43. Znaczki Poczty Solidarność Małopolska, nominał 30 zł. Dziewiętnaście znaczków.
 44. Blok znaczków Poczta Białystok Solidarność 4 x 30.
 45. Bloczki znaczków 1985 maj, nominał 100 zł. J. Piłsudski. 3 bloczki.
 46. Bloki znaczków Poczta Solidarność dotyczące 50. Rocznicy śmierci J. Piłsudskiego.
 47. Plakietki samoprzylepne z wizerunkiem ks. J. Piłsudski - Solidarność, 8 sztuk.
 48. Plakietki Bóg i Ojczyzna - ms. Za Ojczyznę. 4 plakietki.
 49. Znaczki o nominale po 50 zł. Gdańsk, Jastrzębie, Szczecin. 17 znaczków.
 50. Różne znaczki o różnych nominałach. 37 znaczków.
 51. Fotografia J. Piłsudskiego Solidarność. 1 fot.
 52. Fotografia karykatura z rysunkiem. 1 szt.
 53. Kartki Kraków Mistrzejowice. 14 kartek.
 54. Kartki św. Stanisława Kostki. 4 kartki.
 55. Banknoty z nadrukiem Rzeczypospolita Solidarna. Sowiecki bank świata. Rzeczypospolita Niepodległa. 7 banknotów.
 56. Dokument najmu nr 011222 PTSB Trans bud.
 57. Kartka z napisem 191 pozycji bezdebitowych wydawnictw oraz rozliczeń finansowych w postaci kolumn cyfr. 5 kartek.
 58. Kartka zapiskami.
 59. Zwój drutu do plombowania.
 60. Odznaki z nadrukiem "M" Mistrzejowice z napisem: Módl się na ks. J. Popiełuszkę, szt. 3; Jeden Bóg i Ojczyzna, grudzień 1979, Lech Wałęsa, ks. Jerzy Popiełuszko.
 61. Kalendarz na rok 1985 z zapiskami.


cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie idź na kompromisy. Jesteś wszystkim co posiadasz.
(Janis Joplin)

grudzień  16  poniedziałek
grudzień  17  wtorek
[18.00]   (Kraków)
spotkanie opłatkowe - w KKW
grudzień  18  środa
[11.00-17.00]   (Proszowice)
Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"
grudzień  19  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ