facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest poniedziałek, 09 grudnia 2019 r.   (343 dzień roku) ; imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 7

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 8-05-2019

odcinek 7
Opozycjonista i konspirator

     Adam Słupek jako opozycjonista był przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję represjonowany. Stosowali wobec niego przeróżne szykany, do których należały przeszukiwania mieszkania, zatrzymywanie na 48 godzin, a na końcu areszt, procesy sądowe i więzienie. Należał do najbardziej zaangażowanych opozycjonistów, działając przez kilka lat w konspiracji.

(fot. zbiory autora)

     Adam Słupek po zapisaniu się w listopadzie 1980 r. do Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Solidarność, która powstała na terenie Transbudu w Nowej Hucie, intensywnie pracował i uczestniczył we wszystkich manifestacjach w Nowej Hucie i w Krakowie. Uczestniczył w pierwszej manifestacji w Nowej Hucie 30 kwietnia 1982 r. W dniu 13 czerwca po Mszy św. w Arce Pana oraz w kościele MB Królowej Polski w Bieńczycach na pochód kierujący się w stronę placu Centralnego ruszyły Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej, doszło do strać a nawet bitwy z zomowcami. Konfrontację z ZOMO trwały również przez kolejne lata. Chwilowe uspokojenie nastąpiło w czerwcu 1983 r. po drugiej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski.

(fot. zbiory autora)

     W zbiorach Adam Słupka zachowało się kilkadziesiąt zdjęć z manifestacji robotników w Nowej Hucie z lat 80. XXw. Na wyżej przedstawionych zdjęciach ukazany jest dramatyczny przebieg protestujących pracowników kombinatu z Nowej Huty i młodzieży z oddziałami Milicji, SB i ZOMO. Wydarzenia miały miejsce 31 sierpnia 1983r. Autor zdjęć nieznany. Zdjęcia zostały zatrzymane przez milicję podczas rewizji po aresztowaniu Adama w dniu 27 czerwca 1985 r.

     Po delegalizacji NSZZ Solidarność w 1982 r., w latach 1982 - 1989 Adam Słupek rozpoczął działalność konspiracyjną. Stanął na czele Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Od 16 grudnia 1985 do 10 stycznia 1986r. trwał proces sądowy Adama Słupka, łącznie 15 rozpraw. Skazany został wyrokiem na 2 lata więzienia oraz grzywnę wysokości 100 tys. zł.

    W 1986 roku został przyjęty do pracy w przedsiębiorstwie Budostał 9 w charakterze ładowacza. Pracował przy rozładunku wagonów z najniższą stawka wynagrodzenia. Pracując w Budostau 9, w 1989 r. stanął na czele Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność.

     W Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Adam w 1985r. nie uczestniczył, ponieważ w tym czasie był więziony. Zgodnie z regulaminem Marszu, który takie sytuacje przewidywał Marsz w roku 1985 został mu zaliczony do stażu, zgodnie z regulaminem, jako więźniowi politycznemu.

Działalność Adama Słupka w NSZZ Solidarność i Konfederacji Polski Niepodległej

     Od listopada 1980 należał i intensywnie pracował w powstałym na terenie Transbudu w Nowej Hucie, w Niezależnym Samodzielnym Związku Zawodowym Solidarność (NSZZ"S").

     W Hucie im. Lenina powstała najliczniejsza w Polsce zakładowa Solidarność NSZZ, działająca w oparciu o Porozumienia Gdańskie. W grudniu 1980 r. zakładowa Solidarnośż - Komisja Robotnicza Hutników, zrzeszała już 34 tys. pracowników kombinatu. W 1980 r. w dniu 29 sierpnia Adam Słupek wraz z pracownikami Transbud strajkowali przez pół dnia [Sowiniec; Materiały Historyczne nr 15, Listopad 1999; Ewa Zając, Początki "Solidarności" w Małopolsce, oraz Jan Józef Kasprzyk; Marsz na Kielce].

Transbud w Nowej Hucie. Nowohuckie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Przemysłowego. Początki firmy sięgają 1949 roku i dotyczą Bazy Transportowo-Sprzętowej Zarządu Transportu Drogowego PPBHiL w Bieńczycach - Nowej Hucie. Główne zadanie przedsiębiorstwa w tym okresie to obsługa transportowa budowy huty im. Lenina obecnie im. T. Sendzimira. wraz z obsługą budowy nowej dzielnicy Krakowa Nowej Huty. W 1973r., następuje zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "Transbud - Nowa Huta".

     Powstanie NSZZ "S" było najważniejszym wydarzeniem we współczesnej historii Polski. Adam dobrze wiedział, ze idea działania na rzecz wspólnego dobra, wyrosła na bazie katolickiej nauki społecznej, ujęta w formę związków zawodowych doprowadzi do przemian politycznych i społecznych w Polsce. Każda idea, tak i ta potrzebowała ludzi z autorytetem i charyzmą. W gronie znajomych tworzyli ten ruch aby razem zmieniać rzeczywistość. Propagować ideologiczne treści i wcielać je w życie. W zakładzie pracy w którym pracował Adam Słupek wcześniej dużo ich dzieliło: doświadczenia życiowe, wykształcenie, pozycja zawodowa, a przede wszystkim poglądy na przyszłość Polski. Połączyło ich lato strajkowe w 1980 roku. Połączyło również wezwanie Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do polski proszące o odnowę Polskiej Ziemi. Razem chcieli i pragnęli zmienić rzeczywistość.

     Adam Słupek na trwale zapisał się w historii Małopolskiej Solidarności jako działacz i opozycjonista [Gliksman Adam, Leksykon Ludzi Małopolskiej "Solidarności, t Tom I, Kraków 2012, s. 267]. W Leksykonie Ludzi Małopolskiej "Solidarności" występuje jak jeden z 318 działaczy NSZZ Małopolska, tworzących struktury Solidarności, aresztowani, więzieni. Był patriotą i zawsze opowiadał się po stronie tych organizacji, które patriotyzm uznają za swój priorytet.

     W latach 1981 - 1989 brał udział we wszystkich manifestacjach w Nowej Hucie i w Krakowie. Uczestniczył w pierwszych strajkach w Nowej Hucie, jakie odbywały się już w drugiej połowie sierpnia 1980 r. W tym czasie kombinat zatrudniał około 40 tyś. pracowników. Zakłady pracy Nowej Huty były ściśle kontrolowane przez władze komunistyczne, aby za wszelką cenę nie dopuścić do wybuchu protestu w komunistycznym bastionie, jakim był kombinat. Nowa Huta stała się centralnym ośrodkiem oporu w Małopolsce. Na terenie Nowej Huty w dniu 13 grudnia 1981 r. doszło do największego ze strajków, zakończonego rozbiciem przez oddziały ZOMO nad ranem 16 grudnia 1981r., oraz licznymi aresztowaniami.

     Kombinat Nowej Huty w 1988 r. po raz kolejny zapisał się ponurym rozdziałem w historii, gdy późną wiosną doszło pod Kombinatem do brutalnej pacyfikacji strajku kwietniowo-majowego. Była to ostatnia taka akcja ZOMO w PRL.

Przynależność Adama Słupka do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność

fotokopia Legitymacji Związkowej Solidarność Adama Słupka. Numer legitymacji 013(fot. zbiory autora)

     Adam Słupek był Członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, od września 1980r., przy RenKon - Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne. Otrzymał legitymację nr 013.

W okresie przynależności do NSZZ pełnił następujące funkcje:
  • Członek Komisji Rewizyjnej - od listopada 1980 do lutego 1982r.
  • Przewodniczący Komisji Zakładowej - od lutego 1982 do sierpnia 1989r.
  • Członek Międzyzakladowej Komisji Solidarność,
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - od 12 listopada 1989 do 10 stycznia 1992 r.
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - od 10 stycznia 1990 do 19 stycznia 1992r.
Tajna Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność

     Należał do Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność -TKRH. Jednym z organizatorów tajnej komisji był Adam Słupek

     Organizacja TKRH powstała w Hucie im. Lenina we wrześniu 1982 r., jako podziemne kierownictwo zdelegalizowanego przez komunistów związku na terenie kombinatu. Prowadziła działalność do 1989 r. w oparciu o Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej oraz Duszpasterstwo Hutników przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na Szklanych Domach w Nowej Hucie. Organizatorzy wiedzieli, że trzeba nastawić się na dłuższą drogę do wolności. Uznali, że trzeba stworzyć organizację TKRH.

     W latach 1982-1988 wspólnie ze Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej i Duszpasterstwem Hutników kierowali podziemną działalnością w kombinacie i walczyli o poszanowanie praw ludzi pracy. I determinacja i poświecenie przyczyniło się do powrotu wolnej Polski.

     Organizatorzy Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność w dniu 22 września, w XXX. rocznicę powstania organizacji. w Nowohuckim Centrum Kultury zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wśród których był Adam Słupek.

Pierwszy i 3 maja w Nowej Hucie w 1985 r.
     Po pół roku stanu wojennego, 1 i 3 Maja 1985 r. opór społeczeństwa wydawał się spacyfikowany. Wynikało to z patrolowania ulic Nowej Huty i Krakowa przez milicjantów, zomowców i wojsko opancerzonymi pojazdami bojowymi. Demonstracje 1 maja przebiegały na ogół spokojnie. Po nieudanym zamachu w dniu 24 lutego 1985r. na życie ks. Kazimierza Jancarza z nowohuckiego kościoła w Mistrzejowicach demonstracje zmagały się z każdym miesiącem. Protesty 3 Maja zostały zaatakowane przez milicje i ZOMO. 3 Maja 1985r. wiele osób chcących dotrzeć na Mszę świętą w Katedrze na Wawelu zostało zatrzymanych przez milicję legitymującą zmierzających na wzgórze wawelskie. Dochodziło do licznych aresztowań. Poniżej zdjęcia z Nowej Huty z dnia 3 Maja 1985r. pochodzące ze zbiorów Adama Słupka.

(fot. zbiory autora)

(fot. zbiory autora)

fotokopia dyplomu uznania za zasługi dla NSZZ Solidarność przyznany Adamowi Słupek w 25. rocznicę Solidarności Regionu Małopolska, dylom przyznany został przez Zarząd Regionu Małopolska, w dniu 31 sierpnia 2005 r.
(fot. zbiory autora)

     W dniu 31 sierpnia 2005r. Adam otrzymał Dyplom Uznania za zasługi dla NSZZ Solidarność, w którym miedzy innymi czytamy: Proszę przyjąć wyrazy głębokiej wdzięczności za odwagę, trud i poświęcenie w pracy dla dobra Małopolskiej Solidarności Niech słowa Ojca Świętego Jana Pawła II i ideały "polskiego sierpnia" towarzyszą zawsze naszej działalności i pracy dla dobra Polski i Solidarności.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie idź na kompromisy. Jesteś wszystkim co posiadasz.
(Janis Joplin)
grudzień  9  poniedziałek
grudzień  10  wtorek
[18.00]   (Kraków)
Dziennik sztabowy Hubala - spotkanie w KKW
grudzień  11  środa
[11.00-17.00]   (Proszowice)
Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"
grudzień  12  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ