facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest niedziela, 09 grudnia 2019 r.   (342 dzień roku) ; imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 6

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 25-04-2019

odcinek 6
Adam Słupek aresztowany

     Adam Słupek zatrzymany przez milicję i aresztowany po raz drugi w dniu 27 czerwca 1985r. Pracował wówczas w "Transbud" w Nowej Hucie. Aresztowany za działalność antyreżimową, skazany w styczniu 1986r. na dwa lata więzienia.

     Pierwsze aresztowania w zakładzie pracy "Transbud" w Nowej Hucie rozpoczęły się w grudniu 1980 r. Za działalność konspiracyjną w Solidarności oraz kolportaż materiałów podziemnych wydawnictw w Krakowie i w Nowej Hucie został w dniu 29 czerwca 1985r. zatrzymany w Areszcie Śledczym przy ul Montelupich w Krakowie. Po zatrzymaniu jego mieszkanie w hotelu na Wzgórzach Krzesławickich zostało zaplombowane. Przeprowadzono rewizję osobistą oraz jego samochodu osobowego Fiat 125p. Przedmioty o charakterze prasy podziemnej, jak również osobiste zostały przez milicjantów zatrzymane na posterunku.

     Nakazem Prokuratora Rejonowego dla dzielnicy Kraków - Nowa Huta został aresztowany i przebywał w Areszcie Śledczym w więzieniu na ul Montelupich w Krakowie. W Areszcie przebywał do 14 listopada 1985r. Po zatrzymaniu w jego mieszkaniu w dniu 28 czerwca 1985 r. bez jego obecności przeprowadzono rewizję. Klucze do mieszkania oraz inne osobiste rzeczy zabrali mu milicjanci w dniu 27 czerwca na posterunku Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Nowej Hucie.

     Na drugi dzień, to jest w dniu 28 czerwca przedmioty Adama Słupka od funkcjonariuszy milicji z Posterunku Dzielnicowego przejął Wydział Dochodzeniowy Dzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowej Hucie. Wykaz zatrzymanych przedmiotów obejmował 61 pozycji. Podczas przesłuchania nakłaniano Adama do opuszczenia kraju i wyjazdu do USA. Adam uważał, że istniejący stan rzeczy w żadnym przypadku nie może być powodem do rozpaczy i opuszczenia Polski. Pozostał w kraju i po opuszczeniu więzienia nadal pracował w rozwijaniu działań dekomunizacyjnych. Przesłuchiwany był wielokrotnie, w następujących dniach: 28 i 29 czerwca oraz 9, 11 i 29 lipca 1985 r.

     W dniu 1 sierpnia 1985 r. Milicja i prokuratura postępowanie dochodzeniowo - śledcze zakończyła i akta oskarżenia przekazała do Sądu Rejonowego Krakowa - Nowa Huta.
Zatrzymanie Adama Słupka przez milicję w dniu 27 czerwca 1985 r.

     Po zatrzymaniu samochodu Fiat 125p do kontroli drogowej Adam został przewieziony na posterunek Dzielnicy Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowej Hucie, a samochód osobowy odstawiono na parking Komendy Wojewódzkiej Milicji na ul Wieczystą. Milicjant na tą okoliczność sporządził notatkę o następującej treści: Dnia 27.06.1985 r. około godziny 23:45 w czasie pełnienia służby patrolowej (pisze sierż. Edward Stafa), wraz z Henrykiem Świątkiem patrolując ul. Kocmyrzowską na wysokości kościoła os. Na wzgórzach zatrzymaliśmy do kontroli samochód marki Fiat 125 p, (...) kierującym okazał się Ob. Słupek Adam zam. Nowa Huta os. Na Wzgórzach wraz z nim jechał Ob. Niedźwiedź Stefan zam. Nowa Huta os. Na Wzgórzach. Samochód ten wyjechał od strony Kombinatu HiL. W czasie kontroli u Ob. Słupka Adama za marynarką znaleziono kopertę z ulotkami treści antypaństwowej. Następnie w czasie kontroli samochodu znaleziono torbę koloru brązowego na ramie, w której znajdowały się ulotki i broszurki "Solidarności" oraz książki. Po przewiezieniu do DUSW (Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych) i przeszukaniu Ob. Słupek Adam znaleziono kilka sztuk oznak na które nie posiadał legitymacji. Ulotki i broszury nie wyszczególniono w notatce ze względu na dużą ilość. Ob. Słupek posiadał przy sobie dużą ilość gotówki. Obydwaj zostali zatrzymani w aresztach DUSW do wyjaśnienia...

     Notatka niezwłocznie została przesłana do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie, z datą wpływu 28.06.1985r. Adam przesłuchiwany był wielokrotnie. Po raz pierwszy na drugi dzień po zatrzymaniu w dniu 28 czerwca, przez oficera Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z Krakowa. Nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów: ...o gromadzeniu wydawnictw nawołujących do niepokoju publicznego, w dniu wprowadzenia podwyżek cen na mięso i jego przetwory. Oświadczył, że zbierane przez niego materiały mają charakter kolekcjonerski i kulturalny.

     Kolejne przesłuchanie miało miejsce 29 czerwca przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta, Prokurator w tym samym dniu wystosował postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Adama Słupka na okres 3 miesięcy, to jest do dnia 27 września. Skierowany został nakaz przyjęcia Adama do Aresztu Śledczego w Krakowie na ul. Montelupich. Kolejne przesłuchanie to 9, 11 i 29 lipca 1985 r. w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych z Krakowie. Na przesłuchiwania przez Służbę Bezpieczeństwa Adam był dowożony z Aresztu Śledczego. Podczas przesłuchania w dniu 29 lipca Adam zakwestionował protokół przedmiotów zatrzymanych w dniu 27 czerwca. Złożył zastrzeżenia że w protokole nie znajduje się znaczek: ...z Matką Boską Częstochowską, który miał przy sobie oraz broszurka bezdebitowa o Feliksie Dzierżyńskim, mapy samochodowe Polski i Krakowa.

     Podczas przesłuchania w dniu 29 lipca 1985, Adam odmówił składania zeznań. ze względu na niezgodność protokołu przeszukania jego pokoju w Hotelu Robotniczym na Wzgórzach Krzesławickich, kwestionując ilość szpul z taśmami magnetofonowymi, z ilością taśm posiadanych przez niego. W tym czasie kiedy przebywał w Areszcie Śledczym dokonywano czynności opiniotwórcze o Adamie. Prokurator Dzielnicy Kraków - Nowa Huta zwrócił się do Sądu o przedłużenie aresztu na kolejne 3 miesiące. W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie sądowe uchylające w stosunku do Adama Słupka wniosek prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztu. Areszt Śledczy na ul. Montelupich w Krakowie otrzymuje z Sądu Nakaz Zwolnienia Adama. W tym samym dniu zwolniony został z Aresztu Śledczego, powrócił do domu.

     Prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości zapytaniem o karalność Adama. Otrzymano odpowiedz, że nie był karany. Komisariat Komendy Dzielnicowej Kraków - Nowa Huta przeprowadzając wywiad środowiskowy stwierdził miedzy innymi, że Adam Słupek w miejscu zamieszkania cieszył się dobrą opinią. Nie stwierdzono by nadużywał alkoholu lub utrzymywał kontakt z elementem podejrzanym oraz to, że był Przewodniczącym Samorządu Hotelowego. Również Przedsiębiorstwo "Transbud" Nowa Huta udzieliło niezwykle pozytywną opinię uważając Adama: ...jako pracownika zdyscyplinowanego, zaangażowanego w sprawy Przedsiębiorstwa, koleżeńskiego.

     Kolejne pozytywne zaświadczenia wpłynęły od Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, i Wydziału Finansowego Urzędu Dzielnicowego. Sąd otrzymał również pozytywną opinię z Posterunku Milicji z Racławic, z dnia 6 grudnia 1985r. W tym czasie kiedy przebywał w więzieniu zakład pracy "Transbud" wypowiedział umowę o pracę. W dniu 25 października 1985 r. został skierowany akt oskarżenia przeciwko Adamowi Słupek do Sądu Rejonowego dla Kraków - Nowa Huta, Wydziału II Karnego. Obrońcą Adama z wyboru był adwokat dr Andrzej Rozmarynowicz, z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej. Obrońca po otrzymaniu do wiadomości aktu oskarżenia zwrócił się do Prokuratury o doręczanie protokołów przeszukania ze spisem zabezpieczonych przedmiotów. Wspomnieć należy, że Adam nie otrzymał żadnego protokołu zatrzymanych przedmiotów.

Andrzej Rozmarynowicz
(fot. palestra.pl)
Rozmarynowicz Andrzej, ur. 4 lutego 1923r. zm. 29 czerwca 1999 r. adwokat. Należał do Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego "Skała" - oddział partyzancki Kedywu Okręgu Kraków Armii Krajowe. W Armii Krajowej uzyskał stopień podporucznika. Otrzymał w tym czasie następujące odznaczenia: Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1952 został zatrzymany za działalność w ramach konspiracyjnej i antykomunistycznej organizacji, spędził w więzieniu prawie rok. W latach 60. i 70. pełnił funkcję doradcy prawnego Karola Wojtyły. Był dwukrotnie aresztowany (11 listopada 1944 r., 11 stycznia 1945 r.) i dwukrotnie skutecznie uciekał, choć po raz drugi, wyskakując z pociągu, uszkodził kolano. Kontuzja ta trwała do końca życia. Mimo to w dniu 15 stycznia 1945 r. rozbroił zaminowane bunkry na placu Wszystkich Świętych, chroniąc znajdujące się w sąsiedztwie kościoły Dominikanów, Franciszkanów, Kurię Metropolitalną, pałace Wielopolskich i Larischa. Od drugiej połowy lat 70. brał udział w procesach politycznych.

     W dniu 25 listopada 1985 r. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, przerwana do dnia 16 grudnia. Podczas drugiej rozprawy sądowej prokuratura zobowiązana została w terminie 10 dni dostarczyć Adamowi protokołów z przeprowadzonych rewizji i zatrzymanych przedmiotów przez milicję. Wyznaczone zostały terminy kolejnych rozpraw na: 6 i 10 stycznia 1986.

Rewizja w domu rodzinnym Adama Słupka w Ibramowicach

     W dniu 29 czerwca 1985r., dokonano rewizji w domu rodzinnym Adama, wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Ibramowicach. Przeszukanie rozpoczęto od godziny 14:30, a zakończono późnym wieczorem. Na rewizję przyjechała dwoma samochodami grupa esbeków po cywilnemu i mundurowi uzbrojeni milicjanci. Podczas rewizji obecny był Adam Słupek, jego brat Stefan oraz sąsiad Bolesław Kłębek. Rewizję wspomina Stefan Słupek - brat Adama: Dokładnie pamiętam. Było to w święto Pawła i Piotra,- 29 czerwca 1985r. Po południu, około godziny czternastej pod dom przyjechały dwa samochody milicjantów i funkcjonariuszy po cywilnemu. Milicjanci byli uzbrojeni w karabiny. Jeden samochód wjechał na podwórze. Drugi zatrzymał się w połowie drogi. To w tym drugim znajdował się Adam. Pokazali nakaz rewizji wystawiony przez prokuratora. Jeden z ubeków zwrócił się do mnie o podanie adresu garażu Adama w Grębałowie, że został Adamowi skradziony samochód. Na pytanie gdzie Adam garażuje odpowiedziałem, że nic nie wiem. Po kilku miesiącach dowiedziałem się, dlaczego ci milicjanci zadawali to pytanie. Zatrzymany w dniu 27 czerwca razem z Adamem współlokator Hotelu Robotniczego o nazwisku Niedźwiedź zeznał, że Adam garażował samochód w Grębałowie, a gdzie to adresu nie wie.

Zrozumiałem, dlaczego samochód z Adamem nie wjechał na nasze podwórze, i zatrzymał się w połowie drogi. Do garażowania w Grębałowie nie przyznał się Adam. Milicja przez kilka dni chodziła w Grębałowie i wypytywała się o garaż Adama. Nie znaleźli. Rewizji w garażu nie było.

Kiedy odjeżdżali po rewizji to brat odwrócił się do mnie szepnął abym jechał do Grębałowa i zabrał ulotki. Tak też zrobiłem. Wieczorem poprosiłem Józefa K. aby pojechał ze mną do Grębałowa. Materiały wydawnictw drugiego obiegu przywieźliśmy do domu, gdzie odpowiednio zabezpieczyłem przed ewentualną, kolejną rewizją.

Przerażeniem przyglądałem się jak esbecy po cywilnemu przeprowadzali rewizję. Zaglądali do każdego pomieszczenia w domu, jak również i w budynkach gospodarczych. Odmykali każdą szafę i szufladę. Adam przywoził na wieś ulotki i inne materiały Solidarności. Ładowali do worków, takich co na zboże. Zabrali dwa lub trzy worki. Spisali protokół, który ja, Adam i sąsiad podpisaliśmy. W protokole były ujęte tylko te materiały, które zdaniem esbeków były powiązanie z "Solidarnością". Na pytanie czyje są to materiały odpowiedziałem, że są moją własnością i czytam jak mam czas
.

Wykaz i opis zabranych przez milicję przedmiotów podczas rewizji w domu rodzinnym Adama w Ibramowicach

I. W kuchni na stole za odbiornikiem radiowym pojedyncze egzemplarze różnych czasopism wydawanych nielegalnie różnych numerów. W ilości 10 szt., datowanych maj, czerwiec 1985 r.

II. W pokoju przyległym do kuchni w szafie duże ilości wydawnictw nielegalnych i datowanych na 1984 i 1985 r. w szczególności (zachowano oryginalną stylistykę):

 1. Wydawnictwa ulotne o pojedynczych numerach z 1985 r., Hutnik Solidarność, Solidarność Grzegórzecka, Mała Polska Kurierek S, Solidarność Zwycięży, Homo Homini, Biuletyn (...). Łącznie 38 sztuk.
 2. Wydawnictwa broszurowe wydane 1985 r., pojedyncze egzemplarze różnych tytułów łącznie36 szt., i dodatkowo 11 szt.
 3. Kartka papieru podwójna formatu A5 z zielonym nadrukiem i odręcznie zapisanymi wykazami tytułów książek zaczynające się od słów: Odrodzeni (...) młodzieżowa organizacja, a zakończona słowami Stalingrad.
 4. Bloczki znaczkopodobne sygnowane nadrukiem Solidarność - sztuk 8.
 5. Komplet czterech bloczków znaczkopodobnych z nadrukiem Solidarność - Więźniowie polityczni.
 6. Bloczek znaczkopodobny z nadrukiem Solidarność Józef Piłsudski.
 7. Bloczek znaczkopodobny z nadrukiem Poczta Solidarności, Nowa Huta.
 8. Bloczek znaczkopodobny z wizerunkiem nielegalnych wydawnictw.
 9. Album zawierający koperty z nadrukami i zdjęcia...
 10. Różnego typu kalendarze ścienne sztuk 6.
 11. Teczka ze zdjęciami fotograficznymi dużej ilości.
 12. Pojedyncze egzemplarze bezdebitowych wydawnictw ulotnych z 1984 r. około 200 szt.
 13. Wydawnictwa broszurowe bezdebitowe - pojedyncze egzemplarze ... Razem 85 szt.
 14. Kalendarze z odręcznymi zapisami z lat 84,83, 81, 82.
 15. List w białej kopercie... z Poznania.
 16. Skorowidz z nazwiskami.
 17. Dwa zeszyty w kratkę z dużą ilością liczb.
     Wymienione przedmioty zostały przez milicję zabrane do siedziby Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

Rewizja mieszkania u ks. Zenona Kudła na plebanii w Prandocinie

     Adam Słupek przyjaźnił się z ks. Zenonem Kudłą. Ich przyjaźń rozpoczęła się już w latach 1973 - 1981, kiedy to ks. Zenon był proboszczem w Radziemicach, parafii p.w. św. Stanisława bp. m. Obecność ks. Zenona Kudła w Radziemicach przyczyniła się do wzbogacenia parafii materialnie i rozwoju duchowego. W latach 1973-1981 był proboszczem w parafii Radzie-mice. Przeprowadził w czasie swojej posługi duszpasterskiej wiele prac przy kościele. Dzięki jego staraniom wybudowana została nowa, obszerna plebania, z pomieszczeniem dla spotkań członków Caritas i orkiestry dętej Hejnał.

     W dniu 15 grudnia 1973 r. za jego bytności w Radziemicach odbyła się uroczystość nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Maryi Jasnogórskiej. Przyjaźń Adama z ks. Zenonem trwała przez okres od 1980 do 2000 roku, kiedy ks. Kudła w Radziemicach a następnie dziekanem dekanatu w Słomnikach. Kiedy Adam przebywał w więzieniu w czerwcu 1985r. w mieszkaniu ks. Zenona Kudła w Prandocinie milicja wraz pracownikami Służby Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję. Okoliczności rewizji wspomina Stefan Słupek: ...wówczas w mieszkaniu ks. Zenona materiałów wydawnictw podziemia nie znaleziono. Były w odpowiednim czasie dobrze zabezpieczone lub wywiezione przez księdza.

Zenon Kudła ks. ur. 1933, zmarł 07.09.2011 r., w 78 roku życia i 53 roku kapłaństwa. Ksiądz,. Kanonik Zenon Kudła gorliwy spowiednik w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach od 2003 roku. Uroczystości Pogrzebowe odbywały się:- 9 września w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach i w Parafii Bożego Ciała w Słomnikach. W dniu 10 września pochowany został zgodnie z życzeniem na cmentarzu parafialnym w Prandocinie - Diecezja Kielecka.

Wyrok Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta, II Wydziału Karnego

     Na rozprawie w dniu 10 stycznia 1986r. na samym początku Adam złożył wyjaśnianie, że obecnie nie pracuje zawodowo z uwagi na to, że zakład pracy nie chce go ponownie zatrudnić, jak również i inne zakłady. Pozostaje na utrzymaniu rodziny. Ogłoszony został wyrok. Skazany został na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności, zawieszeniem wykonania wyroku na okres próbny, wynoszący 3 lata oraz grzywnę 100 tys. zł.
Uchylenie wyroku grzywny 100 tys. zł.

     Adam Słupek złożył zażalenie od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 10 stycznia 1986 r. do Sądu Wojewódzkiego IV Wydziału Karnego Rewizyjnego w Krakowie. W dniu 18.kwietnia 1986 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział IV Karny Rewizyjny postanawia zaskarżone postanowienie o dowodach rzeczowych uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Zażalenie Adama Słupka odnośnie zwrotu zatrzymanych przedmiotów było przedmiotem dalszego postepowania. Sąd Wojewódzki Rewizyjny uchylił orzeczenie o wymierzeniu kary 100 000 zł grzywny.

Zwrot przedmiotów spisanych i zatrzymanych jako dowody rzeczowe

Sąd Rejonowy Kraków - Nowa Huta, w dniu 26 czerwca 1987 roku zarządził zwrot Adamowi Słupek przedmiotów wpisanych w wykazie dowodów rzeczowych, zdeponowanych w magazynie dowodów rzeczowych Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Postanowienie obejmuje również zwrot po 1 egzemplarzu wydawnictw bezdebitowych o różnych tytułach. Decyzja o wydaniu tylko po 1 egzemplarzy wydawnictw prasy podziemnej późniejszym wyrokiem z dnia 3 lipca 1987 roku została uchylona, ...postanowieniem zwrotu do rąk Adama Słupka wszystkich egzemplarzy.

Zatarcia wyroku z dnia 15.01.1986r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowa Huta postanowił w dniu 3 lipca 1989 r. zarządzić zatarcie wyroku Adama Słupka, które wydane zostało przez Sąd Rejonowy Kraków - Nowa Huta, w dniu 15 stycznia 1986 r. Zatarcie wyroku skutkowało usunięciem z Rejestru Skazania wpisu wyroku 2 lat pozbawienia wolności.

Zwrot Adamowi Słupek wszystkich egzemplarzy prasy podziemnej

    W dniu 3 listopada 1989 r. Sąd Rejonowy Kraków - Nowa Huta postanowił zarządzić: ...zwrot do rąk skazanego Adama Słupek dowodów rzeczowych co do których w pkt. III postanowienia z dnia 26.06.1987 r, orzeczono przepadek spisanych w wykazie dowodów rzeczowych. Oznacza to zwrot wszystkich egzemplarzy zatrzymanych podczas rewizji osobistej Adama Słupka, samochodu osobowego Fiat 125p, rewizji miejsca zamieszkania w Hotelu Robotniczym na Wzgórzach Krzesławickich i w jego domu rodzinnym w Ibramowicach.

W dniu 17 marca 1988 r. wydano Adamowi Słupek następujące dowody rzeczone:
 1. Znaczek metalowy z napisem ZSZZ - Solidarność.
 2. Znaczek metalowy z podpisem Mistrzejowice.
 3. Znaczek metalowy z napisem rok 1983 z wizerunkiem Ojca świętego, Matki Boskiej Częstochowskiej i Godłem Polski.
 4. Znaczek metalowy z podpisem módl się za księdza Popiełuszkę.
 5. Znaczek plastikowy z napisem Jan Paweł II.
 6. Znaczek plastikowy z napisem Pokój Tobie Polsko Ojczyzno Moja.
 7. Znaczek plastikowy z wizerunkiem księdza Popiełuszki i napisem Duszpasterstwo Hutników, Patron Solidarności ks. Jerzy Popiełuszko.
 8. Znaczek plastikowy z wizerunkiem Popiełuszki i napisem ks. Jerzy Popiełuszko.
 9. Znaczek plastikowy z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, z napisem Częstochowa 82.
 10. Znaczek plastikowy z napisem Uwolnić Więźniów Politycznych.
fragment z karty nr 6 zgromadzonych i spisanych akt w sprawie Adama Słupka
(źródło: IPN Kraków)

     Po 4 latach, licznych procesów sądowych o odzyskanie przedmiotów osobistych i wydawnictw drugiego obiegu, w 1989 r. w dniach 21 i 25 listopada Adam odbiera przedmioty w Sądzie w Krakowie, które zostały zatrzymane przez milicję podczas rewizji w 1985 r. Na dzień 2 czerwca 1987 roku zgromadzono i sporządzono spis akt w WUSW w Krakowie w sprawie Adama Słupek, obejmujący 113 dokumentów pod względem ewidencyjno-operacyjnym. W dniu 2 sierpnia spis akt został uzupełniony o kolejne 44 dokumenty.

Fotokopia teczki Akt operacyjnych Adama Słupka. Akta operacyjne w sprawie Adama Słupka, którym nadano kryptonim Dekadent, opatrzone były symbolem E-16, Dział III. Wysyłane do Warszawy, Departament III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Służby Bezpieczeństwa
(źródło: IPN Kraków)

     Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie w dniu 28 czerwca 1985r., to jest na drugi dzień po aresztowaniu powiadamia telefonogramem Wydział Inspekcji Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Kolejny telefonogram do Warszawy wysłany zostały 29 czerwca, po zastosowaniu względem Adama aresztu tymczasowego. Z każdego postępowania sądowego telegramem powiadamiany był Wydział Inspekcji Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Tak było o wyroku w pierwszej instancji sądowej oraz o rewizji od wyroku wniesionego przez obrońcę Adama Słupka dr Rozmarynowicza, oraz o wyroku sądowym drugiej instancji, to jest Wydział IV Karny Rewizyjny.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie idź na kompromisy. Jesteś wszystkim co posiadasz.
(Janis Joplin)
grudzień  9  poniedziałek
grudzień  10  wtorek
[18.00]   (Kraków)
Dziennik sztabowy Hubala - spotkanie w KKW
grudzień  11  środa
[11.00-17.00]   (Proszowice)
Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"
grudzień  12  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ