facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest sobota, 25 stycznia 2020 r.   (25 dzień roku) ; imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 5

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 15-04-2019

odcinek 5
Zatrzymanie i ukaranie uczestników marszu szlakiem I kompanii kadrowej w 1984 r.

     Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbywają się tradycyjnie rok rocznie, w sierpniu na trasie przemarszu Oddziałów Strzeleckich Józefa Piłsudskiego z 1914 roku, z krakowskich Oleandrów do Kielc. Stanowi przedsięwzięcie sportowo - wychowawcze upamiętniajcie dzieje ruchu piłsudczykowskiego. Skuteczna reaktywacja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej po drugiej wojnie światowej miała miejsce w 1981 roku, na fali wydarzeń sierpniowych z 1980r. Wprowadzenie stanu wojennego nie ostudziło zapału organizatorów Marszu. W 1982 r. Marsz odbył się choć wzięło udział tylko 17 osób. Z tego Marszu zachowała się w IPN informacja Tajnego Wywiadowcy następującej treści:

TW "Janusz", w dniu dzisiejszym zabezpieczał mszę św. na Wawelu w intencji 1 KK [1 Kompanii Kadrowej]. Msza rozpoczęła się o 8.30. W nabożeństwie brało udział ok. 12-15 legionistów z płk. Herzogiem i ks. Studzińskim na czele, przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego i inni sympatycy byłych legionistów. W sumie (...) w nabożeństwie udział wzięło około 200 osób. po zakończonej mszy św. w Katedrze jej uczestnicy zeszli do Krypty J. Piłsudskiego. (...) Po wyjściu z Krypty uczestnicy zebrali się pod Katedrą, gdzie nastąpiło poświęcenie i pobłogosławienie krzyża (...) przywiezionego przez Piotra Boronia. Następnie przedstawiciel Społ. Komitetu Wojciech Pęgiel począł wpisywać na listę chętnych do wzięcia udziału w marszu Szlakiem 1 KK. Zgłosiło się na tę listę ok. 15 osób. Po dokonaniu tych czynności legioniści udali się pod Kopiec J. Piłsudskiego natomiast osoby, które zadeklarowały udział w marszu wyruszyły ulicami Krakowa w kierunku Michałowic. Jeden z uczestników niósł na czele przywieziony przez Boronia krzyż. Krzyż ten miał symbolizować pielgrzymkę i zarazem miał świadczyć, że są pod ochroną Kościoła z tego też względu krzyż był poświęcony i pobłogosławiony [Cyt. za: Sowiniec. Materiały historyczne, "Figurant Herzog. Postać Józefa Herzoga w dokumentach służb bezpie-czeństwa PRL", Kraków 2003, nr 23, s. 226-227].

     Największe represje ze strony władz komunistycznych miały miejsce podczas XIX, a po II wojnie światowej 4 Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W dniu 9 sierpnia Kadrowicze zatrzymali się w miejscowości Łączyn, około 4 km przed Jędrzejowej, na posiłek. Zajazd został otoczony kompanią ZOMO i funkcjonariuszy milicji oraz Służby Bezpieczeństwa. Spisano 67 osób w śród nich Adama Słupka. Wszyscy zatrzymani zostali ukarani grzywna od 4 do 12 tys. zł.

     Właściciela - ajenta punktu gastronomicznego w Łączynie milicja zobowiązała do pisemnego wyjaśnienia okoliczności zatrzymania się dużej grupy ludzi na posiłek w jego zajeździe. W piśmie opisał, że osobnicy mieli przypięte znaczki okrągłe koloru zielonego. Oświadczenie pisemne składał również kierowca taksówki z Jędrzejowa, który przewoził bagaże uczestników Marszu.

     Po zatrzymaniu przez milicję w dniu 9 lipca na trasie E-7 w miejscowości Łączyn, gm. Jędrzejów według oficera Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jędrzejowie wynika, że: ...zatrzymanych było 67 osób, podążających z Krakowa do Kielc szlakiem I Kadrowej (Piłsudskiego). Zatrzymani dowiezieni zostali do posterunku w Jędrzejowie przez funkcjonariuszy milicji i ZOMO, który pochodzili z Jędrzejowa i z Kielc.

fotokopia jednej z kart operacyjnego działania Służby Bezpieczeństwa założonych dla Adama Słupka pod kryptonimem Dekadent z Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1984 r.
(fot. zbiory autora)

     Celem zatrzymania było wylegitymowanie i rozwiązanie odbywającego się marszu. W Jędrzejowie zostali spisani i odebrano im znaczki przypięte do ubrań. Znaczki upamiętniały XIX Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej i były koloru zielonego. Na znaczkach widniał napis: Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej 1914-1984 Kraków - Kielce. Część osób, która nie posiadała dowodów tożsamości została zatrzymana w areszcie Urzędu do spraw Wewnętrznych w Jędrzejowie na 24 godziny.

     Przez zomowca w Jędrzejowie przesłuchiwany był Adam, który między innymi zeznał: (...) dołączyłem do formującej się pielgrzymki na terenie Krakowa. Pielgrzymka miała się udać przez Kielce do Częstochowy. Powodem przyłączenia się do pielgrzymki była chęć przeżycia przygody i obowiązek katolicki. Wyjaśniam, że nic nie wiedziałem na temat nielegalnego pielgrzymowania. Na parking w Łączynie przybyłem wraz z całą pielgrzymką. Nie posiadam przy sobie znaczka. Pielgrzymki takie chodzą od 1924 roku a tego dowiedziałem się od swojego dziadka. Mam zamiar nadal kontynuować pielgrzymkę.

     Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Jędrzejowie w dniu 14 sierpnia wystosował wniosek o ukaranie zatrzymanych Kadrowiczów, do Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Wnioski o ukaranie uzasadnione były tym, że w dniu 9 sierpnia 1984 r. na drodze od Krakowa do Jędrzejowa, w miejscowości Łączyn uczestniczyli w zgromadzeniu, na które nie mieli zezwolenia, właściwego organu administracji państwowej. Adres zamieszkania dla Adama Słupka we wniosku podano: Imbramowice 31, gm. Miechów, woj. Kielce.

     Pod taki adres wezwanie na kolegium nie doszło. Urząd miasta i gminy w Jędrzejowie otrzymał zwrot. Zwrócono się do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o podanie poprawnego adresu zamieszkania Adama Słupka. Kolegium w Jędrzejowie pisząc wezwanie również i na ten adres otrzymał zwrot. Na adres Imbramowice, gm. Miechów wysyłano powiadomienia dwukrotnie: 21. września i 13 października.

     Miejscowość Imbramowice położone są w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. Poprawny adres zamieszkania Adama to Ibramowice, poczta Pałecznica. W tym czasie zamieszkiwał w Hotelu Robotniczym na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. Powiadomienie nie dotarło do Adama. Ponownie zwrócono się do Centralnego Biura Adresowego i poprawny adres zamieszkania Adama.

     Wszystkie rozprawy kolegium do spraw wykroczeń kończyły się odroczeniem z braku dowodu doręczenia na rozprawę. Ostatecznie kolegium się odbyło dopiero po 15 miesiącach od zatrzymania, w dniu 6 listopada 1985r. Został ukarany. Tym razem otrzymali z Centralnego Biura Adresowego właściwy adres Adama. Ukarano:
  • karą grzywny wysokości 8000 zł,
  • kosztami postepowania 150 zł oraz,
  • podaniem orzeczenia do wiadomości w zakładzie pracy.

Adam Słupek uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

     Adam Słupek w latach 1984 - 2016 uczestniczył w Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Zachował się dokument uczestnictwa w Marszu, wydany przez Komitet Odznaki Honorowej Czynu 6 sierpnia, Kapitułę Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W dokumentach potwierdzone jest uczestniczenie Adama, począwszy od 1984 roku do 2016.

strona 1 i 2 legitymacji Adama Słupek, uczestnic-twa w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, Kra-ków - Kielce. Legitymacja wydana przez Kapitułę Marszu Szlakiem I Kom-panii Kadrowej
(fot. zbiory autora)
strona 3 i 4 legitymacji uczestnictwa w Marszu Adama Słupek Szlakiem I Kompanii Kadrowej
(fot. zbiory autora)

Przebieg Służby Adama Słupek w Marszu Szlakiem I kompanii Kadrowej:

1884 - Pierwszy udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.
1985 - Nieobecny na Marszu. Marsz zaliczony - więzień polityczny.
1991 - Dowódca I Plutonu.
2000 - Otrzymał Medal XX-lecia Odrodzonych Marszów.
2009 - Otrzymał szablę za 25 Marsz Szlakiem I kompanii Kadrowej.

     Marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej to żywa lekcja patriotyzmu. Radosna forma przeżywania pięknych tradycji z dziejów oręża polskiego, zakończonego zwycięstwem w postaci Niepodległej Polski 11 listopada 1918 r.

     Marsz Kadrówki to wspólnota ludzi, którzy wyznają podobne wartości. Dla których bliska jest postać twórcy Niepodległej Polski Józefa Piłsudskiego. Po raz pierwszy Adam Słupek uczestniczył w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej 1984 r. Marsz ten organizowany był w wielkiej tajemnicy. Uczestnicy rozpoczęli Marsz od zbiórki w Michałowicach. Koło Jędrzejowa, w miejscowości Łęczyn 90 osobowa Kadrówka została zatrzymana przez Milicję i ZOMO.

     W 1985 roku Adam nie uczestniczył w Marszu. Był aresztowany i przebywał więzieniu za działalność konspiracyjną w Solidarności. Zgodnie z regulaminem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Marsz w 1985r. Adamowi został zaliczony do stażu, jako więźniowi politycznemu. W dniu 12 sierpnia 1986 r. otrzymał Odznakę Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki, przyznaną przez Kapitułę Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Rys historyczny I Kompanii Kadrowej

Pierwsza Kompania Kadrowa - zalążek Wojska Polskiego. Wymarsz z Krakowskich Oleandrów.

     W dniu 3 sierpnia 1914 Józef Piłsudski powołał do istnienia I Kompanię Kadrową, formację, która 6 sierpnia ruszyła z krakowskich Oleandrów w stronę Królestwa Polskiego, rozpoczęła historyczny marsz ku wolności. Utworzona z oddziałów strzeleckich stała się zalążkiem Legionów Polskich. W dniu 12 sierpnia, już jako Batalion Kadrowy, wkroczyła do Kielc, idąc przez Michałowice, Słomniki, Jędrzejów, Miechów. Pierwsza Kompania Kadrowa zwana Kadrówką liczyła 160 żołnierzy. Na rozkaz Piłsudskiego wyruszyli oni z krakowskich Oleandrów na ziemie zaboru rosyjskiego o świcie 6 sierpnia 1914 r. W Michałowicach żołnierze obalili słupy graniczne państwa zaborczego i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli 12 sierpnia do Kielc.

     W 1915 r. I Brygada Legionów Polskich w maju i na jesieni walczyła na Wołyniu. W dniu 25 października zakończyła się historia I Kadrowej po bitwie pod Kuklami. Jej żołnierze walczyli nadal w poszczególnych Oddziałach Legionowych I Brygady. Historycy wypowiadają się, że choć militarnie był to epizod, to jednak wydarzenie to miało ogromne znaczenie polityczne. Było demonstracją woli walki o Niepodległą Polskę.

Adam Słupek Piłsudczyk
(fot. zbiory autora)

     Dnia 11 listopada 1918 r. w lesie Compi?gne na północ od Paryża podpisane zostało zawieszenie broni między Ententą a Niemcami. Walki na zachodnioeuropejskich frontach ustały. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni Odzyskanie Niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

     W okresie międzywojennym Marsz trwał 3 dni. Był to jeden z najważniejszych przedsięwzięć paramilitarnych organizacji w Polsce. Trasa Marszu podzielona była na trzy etapy:
  1. Kraków, Michałowice, Słomniki do Miechowa (45 km),
  2. Miechów, Mierzawa, Jędrzejów (40 km),
  3. Jędrzejów, Tokarnia, Zagrody, Kielce (38 km).
     W 1923 r. zorganizowano przemarsz podobnie, jak w roku 1922, jedynie tylko na trasie Kraków - Michałowice. W roku 1924 w 10. rocznicę wymarszu Kadrówki rozkazem KG ZS, mjr Kazimierza Kierzkowskiego przemarsz Kadrówki przedłużono do Kielc. Udział wzięło 7 Drużyn Strzeleckich. W 1925r. odbył się już drugi Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Bierze w nim udział 14 Drużyn Strzeleckich.

Oleandry - początek Marszu I Kompanii

     W dniu 6 sierpnia 1914 r. Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego. Zgodę na mobilizację oddziałów strzeleckich Józef Piłsudski otrzymał od wojskowych władz austriackich 2 sierpnia 1914 r. W dniu 3 sierpnia 1914 r. w krakowskich Oleandrach zorganizowana została I Kompania Kadrowa. Liczący 144 żołnierzy oddział składał się ze słuchaczy szkół oficerskich Strzelca i Polskich Drużyn Strzeleckich.

     Oleandry - ulica w Krakowie, pomiędzy al. 3 Maja i ul. W. Reymonta. Ma długość ok. 500 metrów. W 1912 roku bieg Rudawy pokrywał się z obecną al. 3 Maja. Okolice dzisiejszej ulicy Oleandry były wilgotne i zarośnięte. W 1912 roku zorganizowano na tym terenie Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym. Wówczas został wzniesiony teatr ogródkowy Oleandry. Nazywano go również Pod Oleandry.

     W budynku teatru na Oleandrach w sierpniu 1914 roku nocowali legioniści I Kompanii Kadrowej i stąd następnie wyruszyli. Zgodę na mobilizację Oddziałów Strzeleckich Józef Piłsudski otrzymał od wojskowych władz austriackich 2 sierpnia 1914 r. Wówczas także poinformowano go, iż po wybuchu wojny rosyjsko-austriackiej polskie formacje mają działać na kierunku Miechów - Jędrzejów - Kielce. Po wojnie wytyczono ulicę i w 1932 roku, w nawiązaniu do wspomnianego teatru, nazwano ją Oleandry.
mapa ul. Oleandry Kraków
(źródło: e-turysta)

Szewce, 12 sierpnia 2017. Marsz Kadrówki Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Od lewej: oficer prasowy Kadrówki Michał Andrzej Rybak, Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Chorąży Sztandaru Piłsudczyków Adam Słupek
(fot. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Michał Andrzej Rybak)

Michał Andrzej Rybak przesyłając zdjęcie napisał: W załączniku pozwoliłem sobie przesłać moje ostatnie zdjęcie ze śp. Adamem w towarzystwie Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka - takie zdjęcie to piękna pamiątka na resztę życia. Zdjęcie wykonane w Szewcach 12 sierpnia 2017 roku.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Pokój to codzienny obowiązek.
(papież Franciszek)
styczeń  25  sobota
styczeń  26  niedziela
[16.30]   (Skalbmierz)
"Bóg się rodzi" - koncert zespołu PROBOSZCZOWIE
styczeń  27  poniedziałek
[...]   (Proszowice)
"Zimowy przystanek pomysłów" - ferie w Proszowicach
styczeń  28  wtorek
[11.00]   (Koniusza, Łyszkowice)
76. rocznica egzekucji w Łyszkowicach
[17.00-19.00]   (Proszowice)
Bezpłatne zajęcia feryjne Ju-Jitsu
[18.00]   (Kraków)
Mięsożerca. Wróg numer jeden - spotkanie w KKW
[...]   (Proszowice)
"Zimowy przystanek pomysłów" - ferie w Proszowicach
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ