facebook
Adam Słupek życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest niedziela, 09 grudnia 2019 r.   (342 dzień roku) ; imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek życie i twórczość tom I
odc. 1

(fot. zbiory autora)
(fot. zbiory autora)

Proszowice, 13-03-2019

odcinek 1
Od autora

     Biografia o Adamie Słupek jest opisem jego życia, które zaznaczyło się w historii Radziemickiej Doliny. Pracy nadałem tytuł: Adam Słupek, życie i twórczość, aby ukazać biografie człowieka, z Ibramowic, gmina Pałecznica, pow. Proszowice.

     Dając rekonstrukcję osobowości Adama, treści i informacje zawarte w biografii stały się w pewnym stopniu naukowym opracowaniem. Jako członek opozycji antykomunistycznej, z kierunkami działania nad kształtem przyszłej niepodległej Rzeczpospolitej, był prawdziwym patriotą walcząc w latach 1980 - 1998, o wolną Niepodległą Polskę.

     Wielokrotnie w biografii używam poufnego zdrobnienia. Znam życie i twórczość Adama od kilkunastu lat. Jego twórczość jest tak mi bliska, że trudno mi nieraz język o pisaniu o nim zoficjalizować. Dużym zainteresowaniem coraz bardziej wgłębiałem się pożółkłe już karty jego zbiorów, udostępnione od Stefana - brata Adama.

     Używając określenia zbiory Adama, mam na myśli kolekcję prasy podziemnej Solidarności, tak zwanego drugiego obiegu oraz jedną z największych w Polsce kolekcji znaczków, kart i kopert podziemnych wydawnictw Solidarności i Poczty Polskiej.

     Ta praca biograficzna wyrosła organicznie z życia. Wiedziałem, że praca ta zajmie mi dużo czasu. Zbierane materiały oraz zbiory po Adamie, znajdujące się u jego brata Stefana Słupka, okazały się niezmiernie cenne.

     Napisanie tej biograficznej książki było dla mnie czymś nieoczekiwanym, niemal zaskakującym. Powstała ona z przypadku - jeśli taka rzecz jak ta biografia w ogóle z przypadku może powstać. Wybór tematyki nie był dziełem przypadku. Zdarzyło się w życiu Adama kilka historii, których pominąć niepodobna. Nie można pominąć faktów jego życia, jeżeli chcemy, aby jego postepowanie było w pełni zrozumiałe. Ze względu na charakter jego twórczości i działalność polityczną nie mogłem usystematyzować chronologicznie poszczególnych rozdziałów. Ta proza opisuje człowieka współczesnego, niezwykle pracowitego, sumiennego i zadbanego o siebie. Był spokojny, pracowity. W literaturze występuje jako:
 1. Działacz polityczny. Uczestniczył we wszystkich manifestacjach w Nowej Hucie i w Krakowie w latach 1982 - 1989. Należał od 1980 r. do Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Solidarność oraz Tajnej Komisji Zakładowej NSZZS. Inwigilowany, aresztowany, więziony za przekonania patriotyczne i polityczne. Jako działacz opozycji antykomunistycznej odznaczony został między innymi Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. W dniu 22 września 2012 r. odznaczony został Krzyżm Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych, wolności słowa i wolnych mediów w Polsce.
 2. Działacz kulturalny i artystyczny. Autor i wykonawca patriotycznych wystaw na planszach dużego formatu. Jeden z największych posiadaczy kolekcji podziemnych znaczków i kart pocztowych w Polsce. Kolekcjoner i kolporter prasy podziemnej.
 3. Wielki patriota. Patriotyzm Adam zweryfikowany został w pracy renowacji Kopca im. Józefa Piłsudskiego, jako członka Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komitetu Opieki Kopca Józefa Piłsudskiego. Wykazywał dużą aktywność przy renowacji i zabezpieczeniu pomników idei Niepodległościowej, również na Ukrainie i Litwie.
Współpracował z wieloma organizacjami politycznymi i społecznymi jak:
 • Komitet Zakładowy NZSS Solidarność
 • Charytatywna praca przy kościele parafialnym św. Brata Alberta, Szklane Domy w Nowej Hucie oraz przy kościele w Mistrzejowicach
 • Oddziale Krakowskiego Związku Legionistów Polskich,
 • Konspiracyjna działalność kolportażowa prasy podziemnej
 • Współorganizator Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy
 • Uczestnik od 1984 r. we wszystkich Marszach Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków, Oleandry - Kielce.
 • Intensywnie pracował w Związku Piłsudczyków w Krakowie.
     Pracując społecznie w różnych organizacjach zawsze chodziło mu o to, że doświadczenia dobre czy złe II Rzeczypospolitej, to doświadczenia autentyczne i niezależnej Polski.

Nie mogę sobie dziś wyobrazić jak on to wszystko robił.

     Pozostawił duże zbiory podziemnej prasy wydawniczej, która w najbliższym czasie zostanie zinwentaryzowana i skatalogowana, aby mogła służysz kolejnym badaczom. Nie ulega wątpliwości, że kolekcjonerstwo Adama Słupka wymagało wiedzy merytorycznej oraz metodologicznej. Szczególnie odnosi się to do jego zbiorów znaczków, kart i pocztówek Poczty Solidarnościowej. Kilkadziesiąt klasów, segregatorów dobitnie mówi o pracowitości Adama.

     Brakuje mam wydawnictw książkowych drugiego obiegu, które zostały w liczbie ok. 400 egzemplarzy skonfiskowane podczas rewizji jego mieszkania, przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 1985r. przez milicję i pracowników Służby Bezpieczeństwa.

     Nie wszystkie przedmioty zabrane podczas rewizji samochodu, mieszkania na Wzgórzach Krzesławickich i w domu rodzinnym w Ibramowicach powróciły do Adama.

     To co pozostawił Adam Słupek jest dziedzictwem, które kształtuje pamięć o nim. Pozostawił z lat 80. dużą kolekcję prasy podziemnej oraz kilkadziesiąt segregatorów i klaserów znaczków, kart i kopert wydawnictw Niepodległościowych.

     Na koniec pozostaje autorski obowiązek podziękowania. Pragnę podziękować mojej żonie Jadwidze za okazywaną życzliwość i cierpliwość.

     Dziękuje Stefanowi Słupek za udostępnienie materiałów, zbiorów po Adamie - bez których praca ta nie mogła by powstać. Dziękuję również Stefanowi za korekty, spostrzeżenia oraz otrzymane kwerendy z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dotyczące Adama. Podziękowanie kieruję do Michała Andrzeja Rybaka, Prezesa Stowarzyszenia Zwykłego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w Tomaszowie Mazowieckim za zdjęcia jego autorstwa.

     Podziękowania za wnikliwą korektę i wskazówki metodyczne składam Pawłowi Nowaka z Warszawy, Aleksandrze Maślanka z Krakowa i Joannie Zawartka z Radziemic.

     Oddaję czytelnikowi publikację. Wiem, jak dla wielu będzie ona interesująca, potrzebna. Dla mnie nie ma w tym nić niespodziewanego. Książka ta, niech będzie dowodem uznania i szacunku dla Adama Słupka, jakże sumiennej, uczciwej jego pracy a zarazem skromnego życia.

Zbigniew Pałetko   

Adam Słupek

Adam Słupek (1945-2017)
(fot. zbiory autora)
Adam Słupek, człowiek, który przeszedł do historii Radziemickiej Doliny urodził się 28 marca 1946r. w Gruszowie, pow. proszowicki. Zmarł 10 sierpnia 2017 r. wieku 71 lat.

     Urodził się jako trzecie dziecko ojca Jana i matki Walerii z d. Ziętek. Rodzeństwo Adama: brat Stefan i siostra Barbara.

     Stefan pozostał na gospodarce, którą prowadził wspólnie z ojcem do 1978r. W roku 1979 wyjechał na Śląsk i pracował w Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego, jako ślusarz. Barbara po ukończeniu Szkoły Podstawowej na dalszą naukę wyjechała do Jeleniej Góry, gdzie ukończyła Technikum Rachunkowości. Po zdaniu matury pracowała w księgowości. Od 1961r. zamężna z Pawłowskim Andrzejem. W 1964r. wraz z mężem wyjechali do Włocławka.

Życie Adama historycznie z charakteryzować można następująco:
 • jako młodzieniec - przyszło mu żyć w powojennej Polsce, pełnej strachu, kłamstwa i przemocy,
 • a, jako dorosły - doczekał się wolnej, demokratycznej Polski, w której jednak antypolonizm przerażająco podmywa brzegi naszej Ojczyzny.
     Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Ibramowicach, którą ukończył 1961 r. Do roku 1965 pomagał rodzicom, pracując w gospodarstwie rolnym. W 1964 r. otrzymał prawo jazdy uprawniające do prowadzenia samochodu.

Adam Słupek. Odbywał służbę w wojsku w latach 1965-1967
(fot. zbiory autora)
     W dniu 20 października 1965 r. powołany został do odbycia służby wojskowej w Pile, w Jednostce Lotnictwa Bombowego, gdzie był kierowcą pojazdu straży pożarnej. Służbę wojskową ukończył 20 października 1967r.

     W wieku 22 lat rozpoczął pracę jako kierowca w "Transbudzie" Kraków - Nowa Huta, gdzie pracował do roku 1985, to jest do czasu kiedy został aresztowany za działalność konspiracyjną. W dniu 27 czerwca 1985 r. po nabożeństwie wieczornym w kościele w Mistrzejowicach wracając do domu samochodem zostaje zatrzymany przez patrol milicji. Za posiadanie materiałów prasy podziemnej samochód zatrzymano na parkingu milicyjnym, a Adama na posterunku Dzielnicowym w Nowej Hucie, Urzędu Wojewódzkiego Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Nakazem prokuratora z dnia 29 czerwca został osadzony w Areszcie Śledczym na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta. W tym samym dniu zwolniony z pracy z PTSB "Transbud" Nowa Huta.

     Od 1986 do 1996 r., zatrudniony był w Budostalu -9, w charakterze ładowacza.

     W latach 2004 - 2005 pracował dorywczo w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Pracując w Muzeum AK dużą aktywność wykazywał w dziale martyrologii sowieckich zbrodni wojennych, na oficerach Wojska Polskiego w Katyniu i w innych miejscach zbrodni sowieckiej w 1940 r.

     Od listopada 1981r. należał do Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego "Solidarność" - NSZZ"S", który powstał na terenie "Transbudu" w Nowej Hucie. W Solidarności NSZZ"S" intensywnie pracował, między innymi jako kolporter prasy podziemnej, pełniąc równocześnie stanowiska w Zarządzie Związku NSZZ "S". W latach 1982 - 1989, po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ"S". Uczestniczył we wszystkich manifestacjach w Nowej Hucie i w Krakowie organizowanych w obronie praw człowieka.

     W dniu 15 września 1980r. reprezentował swój zakład pracy w utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność. Przedstawiciele 69 zakładów Huty wówczas im. Lenina zebrali się w sali teatralnej.

Od 2006r. przebywał na emeryturze.

     Od roku 1983 do 2016 był organizatorem i uczestnikiem Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy. Pielgrzymki organizował wraz z Stanisławem Ciupkiem.

     Począwszy od 1984r brał udział we wszystkich Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Za udział w pierwszym Marszu został ukarany przez kolegium ds. wykroczeń w Jędrzejowie w 1985 r. grzywną wysokości 8 tys. zł.

     Zaangażowany był w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele w Mistrzejowicach. Na prośbę ks. Kazimierza Jancarza kilkakrotnie udawał się jako łącznik do Gdańska, do ks. Henryka Jankowskiego.

     Adam Słupek w latach 80. XX w. zaangażowany był rozprowadzaniem materiałów podziemnych, wydawnictw w Nowej Hucie i w Krakowie. Kolportaż dotyczył prasy podziemnej, znaczków, kopert i kart pocztowych - materiałów tak zwanego drugiego obiegu.

     Po zwolnieniu z pracy z "Transbudu" w 1985r. pozostawał bezrobotnym do 2 lutego 1986 r. W tym czasie trwał jego proces sądowy za działalność konspiracyjną w Solidarności. Zakończył się 15 sierpnia 1986r., wyrokiem więzienia na 2 lata, z zawieszeniem na trzy lata oraz karą pieniężną wysokości 100 tys. zł.

     Po opuszczeniu więzienia "Transbud" odmówił mu ponownego przyjęcia do pracy. W dniu 3 stycznia 1986 r., roku został przyjęty w przedsiębiorstwie Budostal 9, na rozładowacza wagonów, z najniższą stawką wynagrodzenia. W Budostalu 9 w 1989 r. stanął na czele Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność".

     W "Transbudzie" należał do Komicji Zakładowej. W latach 1980 - 1981 był członkiem Komisji Rewizyjnej. W Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budostal-9 był członkiem Komisji Zakładowej "Solidarność", a w latach 1989 - 1996 roku pełnił obowiązki Przewodniczącego Komisji Zakładowej "Solidarność". W okresie od 1995 do 1998 został wybranym delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska. Wymienionym okresie był członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W Regionalnej Sekcji Budownictwa pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej.

     Na początku roku 1989, Adam wraz z pełnomocnikiem, adwokatem dr Andrzejem Rozmarynowiczem zwracają się do Sądu Rejonowego Krakowa - Nowa Huta o zatarcie wyroku skazującego na dwa lata więzienia. W dniu 7 marca 1989 roku sąd zarządził zatarcie wyroku z dnia 1 października 1986r.

     W 1990 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Odnowy Zabytków i Produkcji Przemysłowej planuje wyjazdy pracowników na budowle "Handlu Zagranicznego" do Republiki Federalnej Niemiec w Monachium, w Austrii w Wiedniu, Czechosłowacji oraz na Ukrainie. W dniu 9 kwietnia 1990 roku zwraca się do Biura Paszportowego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie i wydanie paszportów dla pracowników, miedzy innymi i dla Adama Słupka. W dniu 9 maja 1990 Adam otrzymuje paszport na okres 5 lat.

Adam Słupek należał do następujących organizacji społecznych i patriotycznych:

 • Związku Piłsudczyków
 • Związku Strzeleckiego
 • Komitetu Opieki nad Kopcem im. Józefa Piłsudskiego
 • Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa.
     Jak dla każdego Piłsudczyka tak i dla Adama było zasada odwoływania się do określonych wartości postępowania, jako jednostka czy większa grupa społeczna. Do tych wartości w postępowaniu zaliczyć należy: patriotyzm, poczucie honoru, solidarności społecznej, poczucia godności być Polakiem. Dodać jeszcze należy gotowość Adama służenia prawdzie, przeciwstawienie się złu, niesienie pomocy potrzebującym, szacunek dla sprawdzonej religii oraz wieczna pamięć dla tych co służyli i polegli za Ojczyznę czy też w obronie wartości kultury europejskiej. Dlatego Adam bardzo dużo pracował charytatywnie przy kościele parafialnych na os. Dywizjonów 303, w Mistrzejowicach,

     Wychodzenie ze stanu, który jest spuścizną komunizmu, stwarzał pole do działań dla ludzi dzielnych, twardych, kompetentnych i konsekwentnych. Takim był Adam Słupek.

     Kolekcjonował pamiątki Solidarności o tematyce niepodległościowej, piłsudczykowskiej, solidarnościowej. Był wykonawcą i autorem wielu wystaw poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, NSZZ "Solidarność" oraz papieżowi Janowi Pawłowi II.

     Był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy i współpracownikiem konspiracyjnego Oddziału Krakowskiego Związku Legionistów Polskich, a także członkiem kierownictwa NSZZ "Solidarność" na Rzecz Niepodległości.

     Należał do nowej elity ludzi, która zrodziła się w latach 70. XX wieku, dla których słowo Wolność i Polska nabierały szczególnego znaczenia. Poświęcił swoje życie w działalność, której skutków nie można było przewidzieć. W latach 80. XX wieku nikt nie mógł przewidzieć co stanie się z więzionymi, strajkującymi, aresztowanymi za udział w strajku oraz za wydawanie i kolportowanie prasy podziemnej.

     Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Honoris Gratia, Krzyż Wolności i Solidarności.

Uhonorowany został kilkudziesięcioma dyplomami.

     Należał do władz Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

     W każda sobotę przyjeżdżał do rodziny w Ibramowicach. Dużo pomagał, zawsze wiedział co należało zrobić. Tak było do 2015r. Od 2016r. widać już było, że choruje. Na pytania czy coś mu nie dolega odpowiadał, że jest zdrowy. Nie potrzebował żadnej pomocy. Będąc na emeryturze siostry z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego proponowały mu, że będą do domu przynosić obiady. Adam odmawiał. Zawsze do wszystkich okazujących mu pomoc mówił, że nic nie potrzebuje. W roku 2016 na Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej był z kolega, który większość Marszu wiózł Adama samochodem. Zdarzyło się, że podczas marszu stracił przytomność.

     Z upodobaniem ubierał mundur Piłsudczyka i czapkę maciejówkę. Zawsze był Piłsudczykiem, kiedy brał udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, jako chorąży sztandaru.

     Zmarł 10 sierpnia 2017 r., wieku 71 lat. Pochowany w dniu 14 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Radziemicach.

     Dopełniła się misja, którą realizował przez tyle lat swojego życia. Misja nie tylko patriotyczna, społeczna, historyczna ale również i kulturalna.

W pogrzebie Adana Słupka uczestniczyły cztery Poczty Sztandarowe.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności w dniu 2016-11-10 napisało [Źródło: strona internetowa: www.sss.net.pl]:
W dniu 8 listopada 2016 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył Krzyże Wolności i Solidarności ponad 90 zasłużonym działaczom Solidarności, Solidarności Rolników Indywidualnych, Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Federacji Młodzieży Walczącej, działaczy ruchu harcerskiego i innych struktur podziemnych.

Adam Słupek (ur. 1946 r.) związany z podziemną "Solidarnością" i Konfederacją Polski Niepodległej, uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1984 r., kolporter wydawnictw podziemnych, aresztowany w VI 1985 r., sądzony i skazany za działalność antyreżimową w 1986r. na 2 lata więzienia.
(fot. zbiory autora)
Adam Słupek mianowany na stopień Starszego Chorążego
     Komendant Główny Związku Strzeleckiego "Strzelec" Równość - Wolność - Niepodległość, brygadier Tadeusz Janusz Woś z dniem 1 lutego 2003 r. mianował Adama Słupka na stopień Starszego Chorążego Związku Strzeleckiego Strzelec, w korpusie osobowym Chorążych.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie idź na kompromisy. Jesteś wszystkim co posiadasz.
(Janis Joplin)
grudzień  9  poniedziałek
grudzień  10  wtorek
[18.00]   (Kraków)
Dziennik sztabowy Hubala - spotkanie w KKW
grudzień  11  środa
[11.00-17.00]   (Proszowice)
Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"
grudzień  12  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa]   "Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej"
[do 31 stycznia 2020]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ