Prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej

 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 7. - Budowa geologiczna...) 
Radziemice, 29-08-2016
Wyżyna Miechowska i Płaskowyż Proszowicki charakteryzują się występowaniem morskich osadów mioceńskich, warstw kredowych. Są to płaty gliny zwałowej oraz piaski i żwiry glacifluwialne, które występują w obrębie większych dolin Ścieklca. Region Ścieklca częściowo pokrywa less. Wykształciły się również urodzajne gleby czarnoziemne...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 6. - Rzeźba...) 
Radziemice, 12-08-2016
Rzadko można znaleźć dolinę rzeki by była tak piękna i szczyciła się tak wspaniałym położeniem i krajobrazem jak Dolina Ścieklca, której kręte koryto upiększają rozczochrane wierzby.

Obszar dorzecza Ścieklca jest niezwykle zróżnicowany pod względem przyrodniczym oraz ukształtowania pionowego...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 5. - Położenie...) 
Radziemice, 20-07-2016
Położenie fizyczno-geograficznej dorzecza Ścieklca stanowi o pięknie krajobrazu Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Ścieklec przepływa przez dwa powiaty: miechowski i proszowicki oraz przez cztery gminy: Racławice, Radziemice, Koniusza i Proszowice.

Dorzecze Ścieklca leży na pograniczu południowej części Wyżyny Miechowskiej i północnej części Płaskowyżu Proszowickiego. Jest to naturalny region w środkowej Polsce położony w południowo-zachodniej części Niecki Nidziańskiej...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 4. - Dane ogólne...) 
Radziemice, 14-07-2016
Długości całkowitej Ścieklca - 22,4 km. Biorąc pod uwagę stosunek długości rzeki do linii prostej łączącej źródło z ujściem nazywany rozwinięcie rzeki. Rozwinięcie Ścieklca jest duże ponieważ prostolinijną drogą jest krótsza od naturalnej długości całej rzeki. Długość w linii prostej od źródliska w Klonowie do ujścia Ścieklca do Szreniawy koło Proszowic wynosi 16,83 km. Rozwiniecie rzeki wynosi 5,57 km, co stanowi 24,9%.

Powierzchnia zlewni Ścieklca wynosi 152,3 km2. W Polsce przyjmuje się, że...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia) 
Radziemice, 5-07-2016
Europejski kod Jednostki Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzeki Ścieklec: PLRW200062139289. Typ JCWP: Mała rzeka, wyżynna, węglanowa z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych.

1. Nazewnictwo i dane ogólne rzeki Ścieklec opracowano na podstawie materiałów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 2. - Pochodzenie nazwy...) 
Radziemice, 27-06-2016
Ścieklec jest ciekiem wodnym, zakwalifikowanym, jako mała rzeka, lewobrzeżny dopływ Szreniawy. Na temat pochodzenia nazwy rzeki Ścieklec wypowiadali się zarówno językoznawcy jak i historycy. W literaturze znajdujemy kilka propozycji bardziej lub mniej prawdopodobnych etymologii nazwy Ścieklec.

Istnieje wiele teorii naukowych dotyczących pochodzenia nazwy rzeki Ścieklec...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
 Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 1. - Wstęp) 
Radziemice, 18-06-2016
Nasz kolega Zbyszek Pałetko "popełnił" kolejną publikację o naszym regionie (to już chyba 9 pozycja). Nadaliśmy jej w Redakcji roboczy tytuł "Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej". Na szczęście, udało przekonać się autora książki, żeby zaczął ją publikować u nas w Serwisie, przynajmniej kilka odcinków (a może opublikuje całość?)...
 prossoviana (on-line) - Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej 
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/prossoviana/online/paletko_scieklec/info.php