Informacje IKP - prossoviana (inne...)

Historie z tej ziemi, czyli o Proszowicach i...

autor (autorzy) publikacji:
zbiorowa

wydanie.: 1

wydawnictwo: Fundacja "Wczoraj, dziś, jutro"

miejsce wydania: Proszowice

rok wydania.: 2016

To kolejna praca, która powinna się znaleźć w biblioteczce miłośników lokalnej historii, tradycji i kultury. Książka ta to pokłosie interdyscyplinarnego konkursu, zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach, Fundację "Wczoraj, dziś, jutro" oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa", w ramach obchodów "Roku Książki".

   prossoviana - tematyka zróżnicowana... 
Dorota Król (red.); Legendy i obyczaje Ziemi Proszowickiej; wyd.: ZamKor - zamiast korepetycji; Kraków, 2002
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach, b.szk. ZS w Proszowicach, Filia MBP w Kościelcu, GBP w N.Brzesku
Agnieszka Głowicka-Polkowska (red.); Między dawnymi i młodszymi laty... Jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach; wyd.: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego; Proszowice, 2005
Pozycja dostępna w: b.szk. ZS w Proszowicach
Iwona Latowska (red.); Na pamiątkę 50 lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach; wyd.: Oficyna Cracovia; Proszowice, 1995
Pozycja dostępna w: b.szk. ZS w Proszowicach
Teresa Marcinkowska, Elżbieta Porębska - Kubik (red.); Pieśni i Przyspiewki Ludowe Ciemi Nowobrzeskiej zebrane przez Franciszka Bryłę w latach 1918-1939; wyd.: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej; Kraków, 2000
Pozycja dostępna w: GBP w N.Brzesku
Henryk Pomykalski; Proszowice w okresie od Powstania Kościuszkowskiego do wybuchu I wojny światowej; wyd.: Zakład Usług Poiligraficznych "Maszynograf" s.c.; Kraków, 2000
Pozycja dostępna w: b.szk. ZS w Proszowicach
Racławice. Jednodniówka. 190 Rocznica Bitwy Racławickiej 1794 - 4.IV. - 1984; wyd.: Racławickie Towarzystwo Kulturalne; Racławice, 1984
Pozycja dostępna w: b.szk. ZS w Proszowicach
Włodzimierz Chorązki (red.); Wczoraj, dziś i jutro gminy Nowe Brzesko; wyd. Urząd Gminy w Nowym Brzesku; Nowe Brzesko, 1998
Pozycja dostępna w: GBP w N.Brzesku
Kazimierz Szwajca (red.); Ziemia proszowicka; wyd.: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne; Kraków, 1964
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach, b.szk. w ZS w Proszowicach, Filia MBP w Kościelcu, GBP w N.Brzesku
Dorota Król (red.); Ziemia proszowicka moja mała ojczyzna; wyd.: ZamKor - zamiast korepetycji; Kraków, 2001
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach, b.szk. ZS w Proszowicach, Filia MBP w Kościelcu, GBP w N.Brzesku
Henryk Pomykalski; Ziemia proszowska; Proszowice, 1995
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach, Filia MBP w Kościelcu
Henryk Pomykalski (red.); Nasza Mała Ojczyzna. O potrzebie wychowania patriotycznego; wyd.: Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych, Rada Rodziców ZS im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych; Piotrkowice Małe, 2009
Dominika Franaś (skład); Trudne drogi do wolności - Synowie Naszej Ziemi - Ofiary Totalitaryzmu; wyd.: Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych; Kraków, 200
Irena Malinowska, Jarosław Okrajek (red.); Zespół Szkół Rolniczych im. E.Godlewskiego w Piotrkowicach Małych; wyd.: Zespół Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych; Kraków - Piotrkowice, 1996
Henryk Pomykalski; Z dziejów Słomnik; Słomniki, ????ważne fragmenty dotyczące Ziemi Proszowskiej

Józef Guzik; Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945; wyd.: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację; Wawrzeńczyce, 1983
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/prossoviana/inne/info.php