Informacje IKP - prossoviana (filmoteka)

 Święty Brat Albert. Być dobrym jak chleb\... 
Ziemia Proszowska, 22-03-2017
Rok 2017 to czas poświęcony dla wybitnej osoby z ziemi proszowickiej dokładnie z Igołomi. To z tej miejscowości Ziemi Proszowskiej pochodzi Adam Chmielowski - święty Brat Albert.

Urodził się w Igołomi 20 sierpnia 1846 r. Malarz, działacz charytatywny, franciszkanin od 1887 założyciel przytulisk, domów dla sierot, starców i chorych. Założyciel zakonu albertynów (1888) i albertynek (1891)...
 prossoviana - filmoteka 
 Muzealny rekonesans - Ziemia Proszowska 1963-4 
Ziemia Proszowska, 16-01-2016, (1963-4)
19 czerwca 2015 r. na łamach Internetowego Kuriera Proszowickiego ukazał się bardzo ciekawy artykuł pani Doroty Jędruch z Muzeum Narodowego w Krakowie "Widokówki z Muzeum - Ziemia Proszowska w 1964" (TUTAJ). Wspomina w nim o nakręconym w latach 1963-64 Muzeum filmie "Muzealny rekonesans", (...) Możemy zaprezentować ten archiwalny film, zapraszamy do obejrzenia go. Wielu mieszkańców naszego regionu będzie mogło rozpoznać postać swoich rodziców, dziadków, znajomych...
 prossoviana - filmoteka 
 Nasze Proszowice 
Proszowice, 4-11-2015
Kilka ujęć naszego miasteczka z "lotu ptak"...
 prossoviana - filmoteka 
 RP 1944 wspomnienia uczestnika 
Koszyce, 3-08-2015
Poniżej prezentujemy krótki film, w którym por. Alfred Sambor wspomina Rzeczpospolitą Partyzancką 1944 (26 VII - 12 VIII). Zapraszamy do obejrzenia filmu!...
 prossoviana - filmoteka 
 Wspomnienia kpt. Antoniego Sieleckiego - Rzeczpospolita... 
Proszowice, 12-06-2014
W przeddzień tak ważnych dla naszego regionu uroczystości związanych z obchodami 70 Rocznicy powstania Rzeczypospolitej Partyzanckiej - Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach poprosiła o rozmowę kpt. Antoniego Sieleckiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu ''Maria''...
 prossoviana - filmoteka 
 Skalbmierz 5 sierpnia 1944 
Skalbmierz, 14-08-2013
Skalbmierz 5 sierpnia 1944 r., pacyfikacja miejscowości, największa bitwa partyzantów w czasie trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944......
 prossoviana - filmoteka 
 Rzeczpospolita Partyzancka 1944 
Proszowice, 14-08-2013
Film powstał w oparciu o rekonstrukcję historyczną zorganizowaną w dniu 19 czerwca 2011 r. przez Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka"...
 prossoviana - filmoteka 
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/prossoviana/filmoteka/info.php