facebook
Adam Słupek, życie i twórczość tom I

    Dzisiaj jest sobota, 30 maja 2020 r.   (151 dzień roku) ; imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama Dzień Rodzicielstwa Zastępczego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   |   on-line   |   monografie...   | 
 biografie... 
 |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / biografie, pamiętniki... / Adam Słupek, życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Adam Słupek, życie i twórczość tom I

(fot. zbiory IKP)
autor (autorzy) publikacji:
Zbigniew Pałetko

wydanie.: 1

wydawnictwo: własne

miejsce wydania: Radziemice

rok wydania.: 2019

     Biografia Adama Słupek jest opisem jego życia, które zaznaczyło się w historii Radziemickiej Doliny. Pracy nadałem tytuł: Adam Słupek, życie i twórczość, aby ukazać biografie człowieka, z Ibramowic, gmina Pałecznica, pow. Proszowice.

     Dając rekonstrukcję osobowości Adama, treści i informacje zawarte w biografii stały się w pewnym stopniu naukowym opracowaniem. Jako członek opozycji antykomunistycznej, z kierunkami działania nad kształtem przyszłej niepodległej Rzeczpospolitej, był prawdziwym patriotą walcząc w latach 1980 - 1998, o wolną Niepodległą Polskę.

     Wielokrotnie w biografii używam poufnego zdrobnienia. Znam życie i twórczość Adama od kilkunastu lat. Jego twórczość jest tak mi bliska, że trudno mi nieraz język o pisaniu o nim zoficjalizować. Dużym zainteresowaniem coraz bardziej wgłębiałem się pożółkłe już karty jego zbiorów, udostępnione przez Stefana - brata Adama.

     Używając określenia zbiory Adama, mam na myśli kolekcję prasy podziemnej Solidarności, tak zwanego drugiego obiegu oraz jedną z największych w Polsce kolekcji znaczków, kart i kopert podziemnych wydawnictw Solidarności i Poczty Polskiej.

     Ta praca biograficzna wyrosła organicznie z życia. Wiedziałem, że praca ta zajmie mi dużo czasu. Zbierane materiały oraz zbiory po Adamie, znajdujące się u jego brata Stefana Słupka, okazały się niezmiernie cenne.

     Napisanie tej biograficznej książki było dla mnie czymś nieoczekiwanym, niemal zaskakującym. Powstała ona z przypadku - jeśli taka rzecz jak ta biografia w ogóle z przypadku może powstać. Wybór tematyki nie był dziełem przypadku. Zdarzyło się w życiu Adama kilka historii, których pominąć niepodobna. Nie można pominąć faktów jego życia, jeżeli chcemy, aby jego postepowanie było w pełni zrozumiałe. Ze względu na charakter jego twórczości i działalność polityczną nie mogłem usystematyzować chronologicznie poszczególnych rozdziałów.

     Ta proza opisuje człowieka współczesnego, niezwykle pracowitego, sumiennego i zadbanego o siebie. Był spokojny, pracowity.

W literaturze występuje jako:

  1. Działacz polityczny. Uczestniczył we wszystkich manifestacjach w Nowej Hucie i w Krakowie w latach 1982 - 1989. Należał od 1980 r. do Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Solidarność oraz Tajnej Komisji Zakładowej NSZZS. Inwigilowany, aresztowany, więziony za przekonania patriotyczne i polityczne. Jako działacz opozycji antykomunistycznej odznaczony został między innymi Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. W dniu 22 września 2012 r. odznaczony został Krzyżm Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych, wolności słowa i wolnych mediów w Polsce.
  2. Działacz kulturalny i artystyczny. Autor i wykonawca patriotycznych wystaw na planszach dużego formatu. Jeden z największych posiadaczy kolekcji podziemnych znaczków i kart pocztowych w Polsce. Kolekcjoner i kolporter prasy podziemnej.
  3. Wielki patriota. Patriotyzm Adam zweryfikowany został w pracy renowacji Kopca im. Józefa Piłsudskiego, jako członka Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komitetu Opieki Kopca Józefa Piłsudskiego. Wykazywał dużą aktywność przy renowacji i zabezpieczeniu pomników idei Niepodległościowej, również na Ukrainie i Litwie.

Współpracował z wieloma organizacjami politycznymi i społecznymi jak:

  • Komitet Zakładowy NZSS Solidarność
  • Charytatywna praca przy kościele parafialnym św. Brata Alberta, Szklane Domy w Nowej Hucie oraz przy kościele w Mistrzejowicach
  • Oddziale Krakowskiego Związku Legionistów Polskich,
  • Konspiracyjna działalność kolportażowa prasy podziemnej
  • Współorganizator Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy
  • Uczestnik od 1984 r. we wszystkich Marszach Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków, Oleandry - Kielce.
  • Intensywnie pracował w Związku Piłsudczyków w Krakowie.
     Pracując społecznie w różnych organizacjach zawsze chodziło mu o to, że doświadczenia dobre czy złe II Rzeczypospolitej, to doświadczenia autentyczne i niezależnej Polski. Nie mogę sobie dziś wyobrazić jak on to wszystko robił.

     Pozostawił duże zbiory podziemnej prasy wydawniczej, która w najbliższym czasie zostanie zinwentaryzowana i skatalogowana, aby mogła służysz kolejnym badaczom. Nie ulega wątpliwości, że kolekcjonerstwo Adama Słupka wymagało wiedzy merytorycznej oraz metodologicznej. Szczególnie odnosi się to do jego zbiorów znaczków, kart i pocztówek Poczty Solidarnościowej. Kilkadziesiąt klasów, segregatorów dobitnie mówi o pracowitości Adama.

     Brakuje mam wydawnictw książkowych drugiego obiegu, które zostały w liczbie ok. 400 egzemplarzy skonfiskowane podczas rewizji jego mieszkania, przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 1985r. przez milicję i pracowników Służby Bezpieczeństwa.

     Nie wszystkie przedmioty zabrane podczas rewizji samochodu, mieszkania na Wzgórzach Krzesławickich i w domu rodzinnym w Ibramowicach powróciły do Adama.

     To co pozostawił Adam Słupek jest dziedzictwem, które kształtuje pamięć o nim. Pozostawił z lat 80. dużą kolekcję prasy podziemnej oraz kilkadziesiąt segregatorów i klaserów znaczków, kart i kopert wydawnictw Niepodległościowych.

     Na koniec pozostaje autorski obowiązek podziękowania. Pragnę podziękować mojej żonie Jadwidze za okazywaną życzliwość i cierpliwość.

     Dziękuje Stefanowi Słupek za udostępnienie materiałów, zbiorów po Adamie - bez których praca ta nie mogła by powstać. Dziękuję również Stefanowi za korekty, spostrzeżenia oraz otrzymane kwerendy z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dotyczące Adama. Podziękowanie kieruję do Michała Andrzeja Rybaka, Prezesa Stowarzyszenia Zwykłego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w Tomaszowie Mazowieckim za zdjęcia jego autorstwa.

     Podziękowania za wnikliwą korektę i wskazówki metodyczne składam Pawłowi Nowaka z Warszawy, Aleksandrze Maślanka z Krakowa i Joannie Zawartka z Radziemic.

     Oddaję czytelnikowi publikację. Wiem, jak dla wielu będzie ona interesująca, potrzebna. Dla mnie nie ma w tym nic niespodziewanego.

     Książka ta, niech będzie dowodem uznania i szacunku dla Adama Słupka, jakże sumiennej, uczciwej jego pracy a zarazem skromnego życia.

opracowanie informacji: Zbigniew Pałetko, 9-02-2019   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
maj  30  sobota
maj  31  niedziela
czerwiec  1  poniedziałek
czerwiec  2  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ