Informacje IKP - prossoviana (albumy, katalogi...)

Mieszkać wśród świętych: Krzyże, figury i kapliczki w gminie...

autor (autorzy) publikacji:
Zdzisław Kuliś

wydanie.: 1

wydawnictwo: własne

miejsce wydania: Donosy

rok wydania.: 2011

   prossoviana - albumy, katalogi... 
Ryszard Stojek (red.); Gmina Koszyce; wyd.: Urząd Gminy Koszyce; Koszyce, 2009
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Młyny Doliny Szreniawy. Szlak dla rowerzystów i pieszych w północnej Małopolsce; wyd. Stowarzyszenie Kulturalne RESURSA w Krakowie; Kraków, 2003
Pozycja dostępna w: b.szk. ZS w Proszowicach
Michał Kozera i in. (oprac.); Proszowice na starej fotografii: część I: Rynek i okolice; wyd.: Starostwo Powiatowe; Proszowice 2008
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Michał Kozera i in. (oprac.); Proszowice na fotografiach: część II: Rynek, nieistniejące domy; wyd.: Starostwo Powiatowe; Proszowice 2008
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Michał Kozera i in. (oprac.); Proszowice na fotografiach: część III: Żydzi 1869-1942; wyd.: Starostwo Powiatowe; Proszowice 2008ważne fragmenty dotyczące Ziemi Proszowskiej

Tadeusz Kozioł, Krzysztof Koźbiał (oprac.); Katalog obrzędów gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa; wyd.: Wydawnistwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy "PROMO"; Kraków, 2002
Pozycja dostępna w: GBP w N.Brzesku
Michał Walicki (red.); Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, (Seria: Dzieje sztuki polskiej, t. 1); Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa, 1971
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Tadeusz Chrzanowski; Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa, 2008
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Tadeusz Chrzanowski; Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa, 1993
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki; Sztuka Ziemi Krakowskiej; Wydawnictwo Literackie; Kraków, 1982
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach
Monika Grzywa (red.); Województwo małopolskie - panorama gmin; wyd.: Stowarzyszenie "Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma"; Kraków, 2008
Pozycja dostępna w: GBP w N.Brzesku
Barbara Sanocka (tekst), Marcin Klag (oprac. graf.); X x Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego; wyd.: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Instytut Kultury; Kraków, 2007
Pozycja dostępna w: MBP w Proszowicach, GBP w N.Brzesku
Jerzy Szablowski (red.); Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I. Województwo Krakowskie. Zeszyt 8, Powiat Miechowski; wyd.: Państwowy Instytut Sztuki; Warszawa, 1953
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/prossoviana/albumy/info.php