Dzisiaj jest piątek, 02 grudnia 2022 r.   (336 dzień roku) ; imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 

serwis IKP / informacje / konkursy / "Chwyć byka za rogi" konkurs ortograficzno - plastyczny
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-12-01
USD 4,4911 -0,34%
EUR 4,6892 +0,45%
CHF 4,7580 +0,34%
GBP 5,4564 +0,76%
Wspierane przez Money.pl


"Chwyć byka za rogi" konkurs ortograficzno - plastyczny

(fot. SP w Żębocinie)

Proszowice, 12-03-2019

     Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2018/2019 "Chwyć byka za rogi".

Konkurs honorowym patronatem objęli: burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach - Katarzyna Wawrzeń. Patronat medialny - Internetowy Kurier Proszowski.

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Prace należy nadsyłać do 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 7 czerwca 2019r. zs-zebocin.d2.pl.
 3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
 5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
 6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
 7. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
 8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna - nie będą brane pod uwagę.
 9. Każda praca powinna posiadać metryczkę:
  • Imię i nazwisko dziecka,
  • Klasa/wiek,
  • Adres szkoły,
  • Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
  I grupa klasy I - III
  II grupa klasy IV -VI

Formuła i zadania konkursu:

 1. Grupa pierwsza klasy I-III. Zakładka ortograficzna do książki.
  Technika dowolna.
 2. Grupa druga klasy IV-VI. Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.
  Technika dowolna format: A4 lub A3.

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:

 1. Samodzielność wykonania pracy
 2. Oryginalność i pomysłowość
 3. Staranność

Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
 4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

 1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
 2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Ewa Szczygieł, Barbara Madej. Kontakt tel.: 12 386 45 42.

Plik do pobrania - karta zgłoszenia i oswiadczenie rodziców / opiekunów (kliknij grafikę poniżej):red.   

Źródło: SP w Żębocinieidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
grudzień  2  piątek
[...]   (Proszowice)
TAK. POMAGAM! - Ogólnopolska Zbiórka Żywności
grudzień  3  sobota
[...]   (Proszowice)
TAK. POMAGAM! - Ogólnopolska Zbiórka Żywności
[16.00]   (Karwin)
otwarcie Izby Pamięci Historii Regionu Proszowickiego
grudzień  4  niedziela
grudzień  5  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ