Dzisiaj jest piątek, 02 grudnia 2022 r.   (336 dzień roku) ; imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 

serwis IKP / informacje / konkursy / Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - ZNAMY!
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-12-01
USD 4,4911 -0,34%
EUR 4,6892 +0,45%
CHF 4,7580 +0,34%
GBP 5,4564 +0,76%
Wspierane przez Money.pl|    aktualny test    |    regulamin    |    bannery, pliki do pobrania    |    wyniki testów    |

Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - ZNAMY!
konkurs IKP

(fot. ikp)

Wyniki konkursu
Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - ZNAMY!

test 08 - 2 września 2014r.

     Był to ostatni test oparty na konkretnych pytaniach dotyczących Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944. Oczywiście w szranki stanęli "zawodnicy" regularnie uczestniczący w zabawie. No i nie było łatwo, wprawdzie pytania 2 i 3 dotyczące przejęcia przez partyzantów Działoszyc i pacyfikacji Opatowca nie sprawiły kłopotu i znalezienie na nie odpowiedzi poszły gładko, ale pierwsze...

     Tutaj niestety zaczęły się "schody", wprawdzie nie trudno było znaleźć organizacje zbrojne działające na terenie Rzeczpospolitej Partyzanckiej, natomiast trudności zaczęły się gdy z tych organizacji trzeba było wybrać te, które nie scaliły się z Armią Krajową. Jednak udało się i mamy kilku laureatów.

Zapraszamy KAŻDEGO do spróbowania swoich sił w ostatnim teście!

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 08:

pyt. 1. Najliczniejszymi organizacjami zbrojnego podziemia niepodległościowego biorącego udział w walkach z okupantami podczas trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 były była Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie, które w części zostały scalone z AK (akcja scaleniowa trwała od 1943 roku i tak naprawdę nie zakończyła się do końca okupacji). Jakie jeszcze inne organizacje zbrojne (które nie scaliły się z AK) brały czynny udział w walkach o Rzeczpospolitą Partyzancką, wymień przynajmniej 4.
odp.: Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Gwardia Ludowa (GL) - Armia Ludowa (AL), Ludowa Straż Bezpieczeństwa (LSB), Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB), Straż Samorządowa...

pyt. 2. Podaj datę zajęcia przez partyzantów Działoszyc oraz imię, nazwisko, pseudonim i stopień wojskowy partyzanta, który negocjował z żandarmami i policjantami broniącymi tam Stützpunktu.
odp.: 26 lipca 1944r., ppor. Tomasz Adrianowicz ps. "Pazur".

pyt. 3. Kiedy nastąpiła pacyfikacja Opatowca? Kto był dowódcą oddziału ubezpieczającego tę miejscowość, podaj imię, nazwisko, pseudonim i stopień wojskowy.
odp.: 29 lipca 1944r., st. sierż. Stanisław Kozioł ps. "Brzoza".

Laureaci:

Agnieszka Głowicka-Polkowska - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Rafał Chmiela - gadżet od firmy "Sigma" s.c.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 07 - 27 sierpnia 2014r.

     W teście nr 7 po raz pierwszy mieliśmy nadmiar informacji, które uczestnicy zabawy przekazali nam. W pytaniu drugim chodziło nam między innymi o podanie dowódcy 106 DP AK "Dom" i KBKZ "Bank" a nie wszystkich dowódców, którzy w tych jednostkach działali, na szczęście Ci, którzy zasypali nas informacjami o członkach sztabów i dowódcach niższego szczebla nie zapomnieli podać także nazwisk: Bolesław Nieczuja i Edward Kleszczyński.

     Z pytaniem trzecim, o różne nazwy Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej), dzięki miłości prawie każdej większej miejscowości RP 1944 do posiadania swojej unikatowej nazwy, nie było żadnych problemów.

     Jak widać po nazwiskach laureatów dotychczasowych testów wyklarowała nam się nowa generacja młodych ludzi, dla których tajemnice Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 nie są tak tajemnicze. Zostały jeszcze dwa testy do rozwiązania!

Zapraszamy KAŻDEGO do spróbowania swoich sił!

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 07:

pyt. 1. W jakiej miejscowości i w czyim mieszkaniu (podaj imię i nazwisko oraz pseudonim) miał siedzibę sztab 106 DP AK w początkach Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944? Jakie stanowisko zajmował mężczyzna goszczący sztab poza konspiracją?
odp.: W Koniuszy, w mieszkaniu Romana Nowaka ps. "Nina", był on sekretarzem koniuskiego Urzędu Gminy.

pyt. 2. Wymień dwie największe jednostki Inspektoratu "Maria" (podaj ich pełne nazwy, kryptonimy i dowódców w okresie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944). Podaj również w skład jakiej większej jednostki one wchodziły (pod względem operacyjnym).
odp.: 106 Dywizja Piechoty Armii Krajowej "Dom" d-ca mjr Nieczuja - Ostrowski; Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" d-ca mjr Edward Kleszczyński. Wchodziły one w skład Grupy Operacyjnej "Kraków".

pyt. 3. Jaką nazwę wydarzeń z przełomu lipca i sierpnia 1944 roku wprowadził Bolesław Nieczuja Ostrowski? Wymień jeszcze przynajmniej trzy inne nazwy, które lokalnie funkcjonowały w społeczeństwie naszego regionu przed obecnie funkcjonującą w publikowanych materiałach nazwą Rzeczpospolita Partyzancka 1944.
odp.: Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka. Nazwy lokalne: Republika Pińczowska, Powstanie Lipcowe, Rzeczpospolita Proszowicka, Rzeczpospolita Kazimierska, Swoboda Koszycka, Republika Skalbmierska...

Laureaci:

Krzysztof Wojtusik - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Rafał Chmiela - przewodnik wraz z mapą "Szlak schronów II wojny światowej - STELLUNG PROSZOWICE", wydawca: Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka".

Agnieszka Głowicka-Polkowska - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 06 - 23 sierpnia 2014r.

     Dużym problemem w tym teście okazały się dwa pytania 1 [Podaj dowódców oddziałów (imię i nazwisko oraz pseudonim), którzy 23 lipca zaatakowali magazyn cukru w Szreniawie.] i 3 [Podaj datę wyzwolenia Pińczowa w czasie trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944.].

     Na pierwsze pytanie często obok Stanisława Gasa padało nazwisko Rudolfa Dziadosza ps. "Zasaniec", który wprawdzie wydał rozkaz przeprowadzenia akcji, jednak nie brał w niej udziału.

     Uczestnicy wykazali się dużą inwencją przy podawaniu daty opanowania przez partyzantów Pińczowa praktycznie wykorzystali prawie cały przedział od 22 do 27 lipca. Niestety prawidłową datą był 22 lipca lub 27. Gdy próbowałem ten problem rozstrzygnąć, pytając mieszkańców Pińczowa (nieprzypadkowych!) niestety nie uzyskałem dokładnej informacji ;[.

Dlatego należy pogratulować p. Agnieszce wiedzy, ponieważ jako jedyna ominęła zastawione przez Redakcję IKP sidła ;].

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 06:

pyt. 1. Podaj dowódców oddziałów (imię i nazwisko oraz pseudonim), którzy 23 lipca zaatakowali magazyn cukru w Szreniawie.
odp.: Stanisław Gas ps. "Modrzew", Jan Kura ps. "Polan".

pyt. 2. Uznaje się, że wydarzenia określane Rzeczpospolitą Partyzancką 1944 były częścią większej operacji militarnej podziemia niepodległościowego. Jaki miała kryptonim ta akcja?
odp.: "Akcja Burza".

pyt. 3. Podaj datę wyzwolenia Pińczowa w czasie trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944.
odp.: 22 lipca, 27 lipca.

Laureaci:

Agnieszka Głowicka-Polkowska - gadżet od firmy "Sigma" s.c.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 05 - 20 sierpnia 2014r.

     O dziwo test ten prawidłowo rozwiązała tylko jedna osoba! Niestety, w pozostali uczestnicy zabawy wykazali się brakiem precyzji w przypadku pytania nr 1, zapominając o tym, że trzeba było podać dokładną lokalizację gdzie odbyła się msza, podawali tylko miejscowość.

     Podobny brak dokładności dotyczył też pytania drugiego gdzie chodziło o podawanie i imienia i nazwiska, a nie tylko nazwiska.

Tym bardziej gratuluję zwycięzcy, wiedzy i precyzji ;]!

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 05:

pyt. 1. Gdzie (podaj miejscowość oraz dokładną lokalizację) i kiedy (podaj datę dzienną) odbyła się msza święta odprawiana przez kapelana oddziału AK "Fundament" Jana Duńca?
odp.: Dodów; gospodarstwo Józefa Podoby; 5 sierpnia 1944 roku.

pyt. 2. Pod koniec lipca na drodze Słomniki - Proszowice (blisko Proszowic) oddział niemieckiej żandarmerii zaatakował patrol żołnierzy AK przewożących granaty. Zginęło dwóch partyzantów. Podaj, kto dowodził patrolem partyzantów oraz kto z partyzantów zginął w tej potyczce (wymień imiona i nazwiska oraz pseudonimy). Podaj także imię i nazwisko cywila, który wtedy przypadkowo zginął.
odp.: Leopold Baudisch, ps. Makar (dowódca), Ryszard Lodowski ps. Magiera, Jan Lubaszek, ps. Vis. "Cywil" Antoni Zajączkowski.

pyt. 3. Tuż przed powstaniem Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w lesie "Klatka" (pomiędzy Koniuszą i Posądzą) odbyła się odprawa pododdziałów dywersyjnych podobwodu - Pela-Magdalena. Kiedy to było?
odp.: 20 lipca.

Laureaci:

Krzysztof Wojtusik - gadżet od firmy "Sigma" s.c.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 04 - 18 sierpnia 2014r.

     Pytanie pierwsze dotyczące dwóch największych bitew Rzeczpospolitej Partyzanckiej nie sprawiło nikomu problemu. Natomiast stopień wojskowy Wiesława Żakowskiego ps. "Zagraj" nie był już tak jednoznaczny. Po konsultacjach ze znawcami tamtego okresu doszliśmy do wniosku, że trzeba uznawać dwie odpowiedzi porucznik i rotmistrz (kapitan).

     Tylko jedna osoba pośliznęła się na pytaniu dotyczącym pierwszego inspektora "Marii", którym był mjr Łukasz Grzywacz-Świtalski ps. "Ryszard".

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 04:

pyt. 1. Gdzie i kiedy (podaj datę dzienną) odbyły się dwie bitwy partyzanckie, decydujące o istnieniu Rzeczpospolitej, w której zadano Niemcom i Ukraińcom ciężkie straty?
odp.: Skalbmierz i Jaksice; obie bitwy rozegrały się 5 sierpnia 1944 roku.

pyt. 2. Podaj imię i nazwisko oraz stopień wojskowy jaki posiadał (w czasie RP1944) I oficer sztabu 106 Dywizji Piechoty AK o pseudonimie "Zagraj".
odp.: Porucznik/rotmistrz (kapitan) Wiesław Żakowski.

pyt. 3. Kto był pierwszym dowódcą (inspektorem) Inspektoratu Rejonowego (ZWZ, PZP) AK Miechów?
odp.: Mjr Łukasz Grzywacz-Świtalski ps. "Ryszard", "Jodła", "Podkowa".

Laureaci:

Grzegorz Cichy - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Agnieszka Głowicka-Polkowska - przewodnik wraz z mapą "Szlak schronów II wojny światowej - STELLUNG PROSZOWICE", wydawca: Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka".

Damian Król - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 03 - 12 sierpnia 2014r.

     I znowu nie obyło się bez problemów. Tym razem największe kłopoty były z pytaniem trzecim, "Kto 31 lipca 1944 roku w Koniuszy mianował mjr Tysiąca dowódcą 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej?". Parę osób wybrało błędnie gen. bryg. Edwarda Godlewskiego, który był wtedy dowódcą Grupy operacyjnej AK "Kraków".

     Komendantem Okręgu Kraków AK był wtedy Stanisław Rostworowski i to właśnie on mianował Nieczuję-Ostrowskiego na dowódcę 106 DP AK.

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 03:

pyt. 1. Wymień co najmniej dwa miejsce postoju sztabu 106. DP AK w czasie walk o Rzeczpospolitą Partyzancką 1944.
odp.: Koniusza, Zielenice, las Dziewięcioły, Knyszyn.

pyt. 2. W którym dniu Ukraińcy opuścili Kazimierzę Wielką? Jaki pseudonim miał partyzant prowadzący z nimi negocjacje?
odp.: 27 lipca; ps. "Odwet".

pyt. 3. Kto 31 lipca 1944 roku w Koniuszy mianował mjr Tysiąca dowódcą 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej?
odp.: Gen. bryg. Stanisław Rostworowski ps. "Odra".

Laureaci:

Agnieszka Głowicka-Polkowska - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Rafał Chmiela - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 02 - 8 sierpnia 2014r.

     Tym razem największe kłopoty były z pytaniem drugim, tj. datą potyczki w Nowym Brzesku. Nie wiedzieć czemu uczestnicy zabawy wybierali odpowiedź 24 lipca, która praktycznie była nijak nie związana z treścią pytania. Wynikiem tego błędu może były wspomnienia zamieszczone w dziale na IKP, gdzie piszącemu kombatantowi widocznie pomyliły się daty, a może była to tylko nieuwaga

     Oczywiście prawidłową odpowiedzią byłą data 27 lipca (1944r.). Poniżej prawidłowe odpowiedzi i lista nagrodzonych:

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 02:

pyt. 1. Podaj pseudonim lub nazwisko oficera AK oraz jego stopień (z okresu RP1944), zamieszkałego w Proszowicach, który był oficerem głębokiego wywiadu AK i pierwszym dowódcą OP "Skrzetuski". Wsławił się On między innymi zapobieżeniem pacyfikacji Książa Wielkiego.
odp.: Porucznik; Alojzy Dziura-Dziurski; "Kmita", "Piorun".

pyt. 2. W którym dniu miała miejsce potyczka w Nowym Brzesku, konsekwencją której były naloty niemieckie na tą miejscowość?
odp.: 27 lipca.

pyt. 3. 106 Dywizja Piechoty AK, której dowódcą był major (w tym czasie) Nieczuja - Ostrowski powstał w ramach konspiracyjnego Inspektoratu obejmującego ówczesne powiaty: miechowski, pińczowski i olkuski. od czasu powstania przybierał on różne nazwy (kryptonimy). Zaznacz, którym z wymienionych kryptonimów nigdy się nie posługiwał:
odp.: "Moskal".

Laureaci:

Krzysztof Wojtusik - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Grzegorz Cichy - przewodnik wraz z mapą "Szlak schronów II wojny światowej - STELLUNG PROSZOWICE", wydawca: Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka".

Agnieszka Głowicka-Polkowska - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!

test 01 - 5 sierpnia 2014r.

     Z kilkunastu nadesłanych formularzy tylko trzy były prawidłowo wypełnione. Największą trudność uczestnicy konkursu mieli z pytaniem trzecim, dotyczącym dowódcy 120 PP "Kawiarnia"106 DP AK i ze stopniem wojskowym jaki wówczas miał Nieczuja-Ostrowski. Gratulujemy laureatom! O kolejności przyznanych nagród zdecydowało losowanie.

     Wczoraj w naszej Redakcji był wnuk generała Nieczui-Ostrowskiego, pisarz i historyk pan Tomasz Steżała (z małżonką i p. Jacek Janiec). Podpisał On kilka książek "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia", które będą nagrodami w konkursie - dziękujemy.

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 01:

pyt. 1. Na zdjęciu znajduje się postać dowódcy 106 DP AK (największej jednostki wojskowej Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944). Podaj jego Imię, Nazwisko, przynajmniej jeden pseudonim jakim się posługiwał, oraz stopień wojskowy jaki miał w czasie wydarzeń na przełomie lipca i sierpnia.
odp.: Bolesław Nieczuja-Ostrowski; ps. "Tysiąc", "Bolko", "Grzmot", "Michałowicz", "Burza"; major.

pyt. 2. W którym dniu partyzanci wkroczyli do Proszowic i przejęli kontrolę nad miastem?
odp.: 28 lipca.

pyt. 3. Kto był dowódcą 12O Pułku Armii Krajowej - "Kawiarnia" w ramach 106 DP AK?
odp.: "Sewer" - Roman Zawarczyński.

Laureaci:

Rafał Chmiela - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Małgorzata Wolna - przewodnik wraz z mapą "Szlak schronów II wojny światowej - STELLUNG PROSZOWICE", wydawca: Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka".

Piotr Kurkiewicz - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE!


|    aktualny test    |    regulamin    |    bannery, pliki do pobrania    |    wyniki testów    |idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
grudzień  2  piątek
[...]   (Proszowice)
TAK. POMAGAM! - Ogólnopolska Zbiórka Żywności
grudzień  3  sobota
[...]   (Proszowice)
TAK. POMAGAM! - Ogólnopolska Zbiórka Żywności
[16.00]   (Karwin)
otwarcie Izby Pamięci Historii Regionu Proszowickiego
grudzień  4  niedziela
grudzień  5  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ