facebook
Zachowek

    Dzisiaj jest czwartek, 28 maja 2020 r.   (149 dzień roku) ; imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   M.Fatyga   |   p.zrzęda   |   A.Powidzki   |   H.Pomykalski   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / paragrafy... (M.Prüffer) / Zachowek
O G Ł O S Z E N I A


Zachowek

(źródło: zbiory IKP)

Proszowice, 18-10-2019

Czym jest zachowek?

     Zachowek został uregulowany w Kodeksie Cywilnym. Jest to część udziału w spadku, który przysługiwałby uprawnionemu (spadkobiercy), gdyby spadkodawca (zmarły) nie sporządził testamentu. Tym samym zachowek przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia testamentu.

Jaka jest wysokość zachowku?

     Wysokość zachowku zależy od tego czy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni - wtedy przysługuje ? udziału, a w pozostałych przypadkach ?. Przykładowo:
Zmarły ojciec miał trzech synów, był wdowcem, a najmłodszy syn nie miał ukończone 18 lat. Przed śmiercią sporządził testament, w którym cały swój majątek tj. kwotę 300.000 zł. przekazał po swojej śmierci najstarszemu synowi. W takim przypadku pozostali synowie, którzy nie otrzymali żadnego spadku mają prawo żądać od najstarszego zachowku. Średniemu z nich przysługuje prawo żądania kwoty 50.000 zł. (jest to 1/2 z przysługującej mu w przypadku dziedziczenia bez testamentu kwoty 100 tys. zł.), a najmłodszemu 75.000 zł. (2/3 z 100 tys. zł).

     Zachowek oblicza się od wartości całego spadku, czyli wszystkiego co się w tym spadku znajduje (pieniądze, nieruchomości, ruchomości itp.).

Jak należy dochodzić swoich praw o zachowek?

     Do stwierdzenia istnienia prawa do zachowku niezbędne jest wydanie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Każdy z w/w dokumentów pozwala ustalić kto jest spadkobiercą osoby zmarłej i ma prawo po niej dziedziczyć oraz czy ewentualnie został sporządzony testament i czy jest on ważny.

     Następnie po uzyskaniu jednego ze wskazanych dokumentów należy zwrócić się do osoby która otrzymała majątek o zapłatę zachowku w należnej kwocie. W przypadku odmowy niezbędne jest skierowanie pozwu do sądu przeciwko tej osobie.

Czy można żądać zachowku w innej postaci niż pieniężna?

     Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowek dochodzony od osoby zobowiązanej ma postać tylko i wyłącznie pieniężną. Tym samym zobowiązany nie może zwolnić się z tego obowiązku przekazując np. część odziedziczonej nieruchomości osobie która domaga się zachowku.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

Termin kiedy dochodzenie zachowku będzie skuteczne to 5 lat od daty ogłoszenia testamentu.

Czy można być pozbawionym prawa do zachowku?

     Tak. Spadkodawca ma prawo wydziedziczyć zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) małżonka oraz rodziców zachowku, jeśli te osoba:
  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
     Oczywiście wydziedziczenie można zakwestionować w sądzie, a ponadto zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, czyli np. dzieci wydziedziczonego dziecka spadkodawcy (w skrócie wnuki spadkodawcy) są uprawnieni do zachowku.

Uwaga!

Przedstawione powyżej informacje o zachowku zostały podane w sposób maksymalnie uproszczony i skrócony, a co za tym idzie mogą nie dotyczyć każdej sytuacji lub pomijać pewne zagadnienia. W celu upewnienia się czy przysługuje prawo do zachowku i jak go uzyskać zachęcam do kontaktu.


adwokat Marcin Prüffer   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
maj  28  czwartek
maj  29  piątek
maj  30  sobota
maj  31  niedziela
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ