facebook
Uwłaszczenie nieruchomości rolnej

    Dzisiaj jest czwartek, 28 maja 2020 r.   (149 dzień roku) ; imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   M.Fatyga   |   p.zrzęda   |   A.Powidzki   |   H.Pomykalski   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / paragrafy... (M.Prüffer) / Uwłaszczenie nieruchomości rolnej
O G Ł O S Z E N I A


Uwłaszczenie nieruchomości rolnej

(źródło: zbiory IKP)

Proszowice, 12-09-2019

     Podobnie jak w przypadku zasiedzenia, uwłaszczenie jest formą potwierdzenia tytułu prawnego dla posiadanej nieruchomości rolnej. Jednocześnie w przeciwieństwie do zasiedzenia, postanowienie o uwłaszczeniu ma wyłącznie charakter deklaratoryjny tzn. Sąd wydając postanowienie, stwierdzi wyłącznie istniejący już stan prawny.

     Uwłaszczenie opiera się o ustawę z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1971 nr 27 poz. 250), która już nieobowiązująca ma jednak zastosowanie do stanu prawnego z daty jej obowiązywania. W dacie obowiązywania ustawy uwłaszczenie miało charakter działania administracyjnego, a obecnie wymaga postanowienia właściwego Sądu.

     Zgodnie z nią, aby Sąd potwierdził uwłaszczenie nieruchomość muszą zostać spełnione wymogi dla uznania danej nieruchomości za gospodarstwo rolne obowiązujące w dniu 4 listopada 1971 r. W takim przypadku posiadacz danej nieruchomości w tej dacie z mocy samego prawa staje się jej właścicielem.

     Równocześnie na wnioskodawcy składającemu wniosek do Sądu o uwłaszczenie, ciąży obowiązek udowodnienia, iż dana nieruchomość znajdowała się w posiadaniu wskazanej osoby w dniu 4 listopada 1971 r. Może to uczynić w każdy dopuszczalny prawnie sposób np. poprzez przedstawienia stosownych dokumentów lub zeznań świadków.

     Postępowanie uwłaszczeniowe jest wolne od opłat sądowych i podlega rozpoznaniu przez Sąd miejscowo właściwy dla położenia nieruchomości.

adwokat Marcin Prüffer   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
maj  28  czwartek
maj  29  piątek
maj  30  sobota
maj  31  niedziela
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ