facebook
Zasiedzenie nieruchomości

    Dzisiaj jest sobota, 21 września 2019 r.   (264 dzień roku) ; imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca MD Pokoju,Ś. Dzień Osób z Chorobą Alzheimera    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   M.Fatyga   |   p.zrzęda   |   A.Powidzki   |   H.Pomykalski   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / paragrafy... (M.Prüffer) / Zasiedzenie nieruchomości
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Zasiedzenie nieruchomości

(źródło: zbiory IKP)

Proszowice, 24-08-2019

     Zgodnie z obowiązującym prawem posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa ją na własność, w przypadku nieprzerwanego posiadania przez okres 20 lat lub 30 gdy posiadał ją w złej wierze (art 172 kodeksu cywilnego). Za posiadanie w złej wierze należy uznać, takie stan, gdy posiadacz wiedział lub też mógł się z łatwością dowiedzieć, iż dana nieruchomość do niego nie należy. Kodeks Cywilny ustanowił domniemanie dobrej wiary, dlatego też nie ma konieczności jej wykazywania, jednak w przypadku gdy uczestnik danego postępowania, wykaże brak dobrej wiary u wnioskodawcy, do zasiedzenia będzie niezbędny upływ 30 lat.

     Wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy zainteresowany w sprawie, do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (art. 38 kodeksu cywilnego). We wniosku należy wskazać wszystkich zainteresowanych w sprawie, gdyż rozpoznanie jej, będzie możliwe dopiero po wezwaniu ich przez sąd. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest udowodnić bieg terminu zasiedzenia i swoje posiadanie za pomocą wszystkich dostępnych środków dowodowych, w tym dokumentów czy zeznań świadków. Zobowiązany jest również do dokładnego wskazania nieruchomości objętej wnioskiem przez złożenia map i wypisów z ewidencji gruntu, oraz daty od której dana nieruchomość jest w jego posiadaniu. Opłata od wniosku w chwili obecnej jest stała i wynosi 2.000,00 zł. Niezbędne jest jednak wskazanie wartości przedmiotu sprawy.

     Po rozpoznaniu wniosku sąd wydaje stosowne postanowienie w którym stwierdza zasiedzenie z dniem, w którym upływał 20 lub 30 letni termin (np. w przypadku zasiedzenia nieruchomości posiadanej od 1991 r. dniem zasiedzenia będzie 2011 r. lub 2021). Równocześnie należy pamiętać, iż do dnia 01 października 1990 r. brak było możliwości zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa. Po zniesieniu tego zakazu do okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania takiej nieruchomości przed 01 października 1990 r., nie więcej jednak niż połowę aktualnego okresu zasiedzenia.

     Równocześnie zwracam się do Państwa jako czytelników o ewentualne sugestie tematów o których chcieliby Państwo przeczytać w kolejnych artykułach. Bardzo dziękuje za wszelkie uwagi.

adwokat Marcin Prüffer   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Różnorodność jest przyprawą, która nadaje życiu cały smak.
(William Cowper)

wrzesień  21  sobota
[10.00]   (Kraków)
koncert Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka w Krakowskim Teatrze Variete
[16.00]   (Wieliczka)
Zwiedzanie z kustoszem wystawy "Pamięć morza" w kopalni soli
[18.00]   (Szklana)
zebranie wiejskie
wrzesień  22  niedziela
[15.00]   (Proszowice)
II. Bieg Proszowicki
[18.00]   (Koczanów)
zebranie wiejskie
wrzesień  23  poniedziałek
wrzesień  24  wtorek
[9.00]   (Proszowice)
XVIII sztafetowy bieg ku czci gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego
[18.00]   (Kraków)
Ignacy Daszyński - spotkanie w KKW
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ