facebook
W gąszczu paragrafów - nowy dział autorski

    Dzisiaj jest sobota, 11 lipca 2020 r.   (193 dzień roku) ; imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   M.Fatyga   |   p.zrzęda   |   A.Powidzki   |   H.Pomykalski   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / paragrafy... (M.Prüffer) / W gąszczu paragrafów - nowy dział autorski
O G Ł O S Z E N I A


W gąszczu paragrafów - nowy dział autorski


Proszowice, 16-02-2019

     Jak wiemy materia naszego prawa jest bardzo skomplikowana i obszerna. Zwykły - "szary" człowiek jak mawia młodzież nie ogarnia tego. Na szczęście pracujący na terenie Proszowic adwokat Marcin Prüffer postara się nam troszkę pomóc dobrą radą przy różnych problemach natury prawnej. Poniżej pierwszy temat Nakaz zapłaty i co dalej...

Jeżeli chcielibyście żeby pan Marcin poruszył jakiś temat, napiszcie do Redakcji IKP.

Andrzej Solarz   

Nakaz zapłaty i co dalej - krótka charakterystyka

Marcin Prüffer (fot. zbiory IKP)
     Powszechną formą dochodzenia wierzytelności, w szczególności przez przedsiębiorstwa dostarczające różnego rodzaju usługi (energia elektryczna, gaz, woda, telekomunikacyjne itp.), a także w szczególności firmy pożyczkowe, którego skutkiem może być wszczęcie procesu i doręczenie pozwanemu odpisu pozwu, lub w określonych okolicznościach wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Sąd wydając taki nakaz nie bada prawidłowości przedstawionych przez powoda (wnoszącego pozew - wierzyciela) dowodów, a jedynie czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne.

     Następnie taki nakaz doręczany jest pozwanemu (dłużnikowi). W zależności czy nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym czy upominawczym przysługują pozwanemu różne formy obrony swoich praw. I tak w przypadku otrzymania nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pozwany ma prawo wnieść zarzuty, a w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym sprzeciw.

     Obowiązkiem sądu jest poinformowanie strony o przysługujących jej prawach odwołania się od otrzymanego nakazu, jednak ogólną zasadą jest, iż od dnia otrzymania takiego nakazu (jego odbioru od listonosza lub z placówki pocztowej) przysługuje 2 tygodniowy termin do podjęcia działań, jeśli pozwany nie zgadza się z treścią nakazu. W takim przypadku należy wnieść sprzeciw (zarzuty) wskazując wszystkie dowody i okoliczności przeczące twierdzeniom powoda (strony przeciwnej).

     Wobec faktu, iż pozew może być wniesiony w określonych przypadku na formularzu, w razie otrzymania nakazu wraz z taką formą pozwu, sprzeciw (zarzuty) również należy sporządzić na stosownym formularzu (dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w każdym sądzie).

Należy także pamiętać, iż sprzeciw nie podlega opłacie w przeciwieństwie do zarzutów.

     Jeśli w podanym powyżej terminie taki sprzeciw (zarzuty) nie zostaną sporządzone i złożone w sądzie, który wydał nakaz lub wysłane listem poleconym na adres tego sądu, nakaz będzie prawomocny i umożliwi powodowi złożenie wniosku do komornika o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji należnych kwot.

adwokat Marcin Prüffer   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Od każdego z nas zależy, czy uczyni z siebie dar dla pokoju.
(R. Baden-Powell)
lipiec  11  sobota
lipiec  12  niedziela
[10.00]   (Proszowice)
wycieczka rowerowa - "Szlakiem kościołów"
lipiec  13  poniedziałek
lipiec  14  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ